VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4825, contains 4825, 4892, 4928
id = 4825, parent = 0, thread = 4825, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.191.241, time = 2008/07/03 (1215101377) ,
subject = gói tabvar vẽ bảng biến thiên (+mr. Chú), hits = 707, karma = 0+0-,
Chào các bạn.

Thầy Chú gửi mình một tài liệu ngắn gọn để sử dụng gói tabvar files:tabvar.

Các bạn xem và phản hồi nhé. Cảm ơn các bạn.
 
id = 4892, parent = 4825, thread = 4825, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = garcon, ip = 117.2.9.76, time = 2008/07/14 (1216032079) ,
subject = Re:gói tabvar vẽ bảng biến thiên (+mr. Chú), hits = 0, karma = 0+0-,
Thú thật là nhìn thấy các đoạn mã trong tabvar dài dòng và manual quá , Nếu không có gói tablor thì chắc thông tin phản hồi ở đây nhiều hơn rồi! ai cũng mong mã nguồn file .tex gọn nhẹ dễ hiểu cả!
 
id = 4928, parent = 4892, thread = 4825, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 117.2.40.208, time = 2008/08/09 (1218221351) ,
subject = Re:gói tabvar vẽ bảng biến thiên (+mr. Chú), hits = 0, karma = 2+0-,
Nhiều người bàn đến tablor quá. Rất thích hợp.
Có bạn nhận xét tabvar có mã lệnh dài dòng? Tôi cũng không quan tâm đến dài hay ngắn. Vấn đề là dùng có dễ hay không.
Các bạn cần xem xét thêm phần tài liệu hướng dẫn cách dùng (Tiếng Việt) mà tôi đã nhờ Admin up lên site này. Sau khi đọc tài liệu - có ví dụ - thì chúng ta nên bàn thêm.