VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4811, contains 4811, 4812, 4820
id = 4811, parent = 0, thread = 4811, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = xuxu_tit, ip = 117.0.71.93, time = 2008/07/01 (1214910941) ,
subject = muốn hiện Ghost view ở menu Winedit, hits = 565, karma = 0+0-,
Mình thấy trong menu Winedit có Ghost view nhưng biểu tượng không sáng nên không sử dụng được. mọi người chỉ cho mình cách để nó sáng đèn và sử dụng được với.
 
id = 4812, parent = 4811, thread = 4811, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 123.22.82.17, time = 2008/07/02 (1214932012) ,
subject = Re:muốn hiện Ghost view ở menu Winedit, hits = 0, karma = 1+0-,
Bạn đã cài GSview chưa? Để thấy biểu tượng GSview sáng, sau khi biên dịch được tập tin *DVI, bạn cần phải chuyển từ tập tin *DVI đó sang tập tin *PS bằng cách bấm vào biểu tượng DVI -> PS hoặc bấm tổ hợp phím Ctrl + Shift + D. Lúc đó, biểu tượng GSview sáng rồi.
 
id = 4820, parent = 4812, thread = 4811, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = xuxu_tit, ip = 117.0.71.93, time = 2008/07/03 (1215036197) ,
subject = Re:muốn hiện Ghost view ở menu Winedit, hits = 0, karma = 0+0-,
Thank nhiều. Mình làm được rồi. Nhưng phải thay đổi một chút khi cài cho tex. Vì mình dung Acrobat Pro nên có luôn ct đọc file *.ps, *.pdf