VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4789, contains 4789, 4790, 4791, 4793, 4795, 4796, 4800, 4802, 4803, 4804, 4805, 4806, 4810
id = 4789, parent = 0, thread = 4789, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = xuxu_tit, ip = 117.0.84.226, time = 2008/06/28 (1214664008) ,
subject = Khi file sty không tự nhận., hits = 1875, karma = 0+0-,
Mình dùng LatexPiX để vẽ hình nên cần thêm gói lệnh để *.sty để có thể thực hiện được các lệnh vẽ hình. Lúc đầu thì mình copy file đó vào trong thư mục C:\vnmik\texmf\tex\latex thì thấy nó tự nhận các file này. Nhưng không hiểu vì sao sau này khi cài thêm một số chương trình khác như WinEdit, PCtex thì lại không nhận nữa. Mình phải làm sao đây. Mọi người giúp với.
 
id = 4790, parent = 4789, thread = 4789, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.185.164, time = 2008/06/29 (1214693880) ,
subject = Re:Khi file sty không tự nhận., hits = 0, karma = 1+-1-,
Bạn hãy chạy chương trình mo.exe từ menu run và đảm bảo rằng thư mục C:\vnmik\texmf có trong danh sách Root Directories. Sau đó, bạn cập nhật dữ liệu bằng cách chọn Refresh FNDB.
 
id = 4791, parent = 4790, thread = 4789, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = xuxu_tit, ip = 117.0.82.178, time = 2008/06/29 (1214700621) ,
subject = Re:Khi file sty không tự nhận., hits = 0, karma = 0+0-,
Thanks Viettug. Mình sửa được lỗi đó rồi. Nhân tiện đây cho hỏi một câu nhé:

1. Tại sao khi mình vẽ hình bằng LatexPiX sau đó copy code sang Latex thì khi dịch dạng DVI thì vẫn bình thường. Nhưng nếu lấy file đó mà print bằng adobe Printer thì báo lỗi MetaFont mode mismatch.
2. File log là (bạn vui lòng gửi lại)
3. Nếu dịch trực tiếp sang file PDF thì hình bị mất.

Mọi người có thể cho mình cách khắc phục được không?
 
id = 4793, parent = 4791, thread = 4789, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.185.164, time = 2008/06/29 (1214720328) ,
subject = Re:Khi file sty không tự nhận., hits = 0, karma = 0+0-,
bạn biên dịch

latex => dvi => ps => pdf
 
id = 4795, parent = 4793, thread = 4789, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = xuxu_tit, ip = 117.0.82.178, time = 2008/06/29 (1214724350) ,
subject = Re:Khi file sty không tự nhận., hits = 0, karma = 0+0-,
1. Dịch bằng DVI: Tất cả đều ổn.code:641bc3ba9c (view, download)
2. Dịch bằng DVI-PS-PDF: Ko ra file PDF. code:0abdef7773 (view, download)
3. Dịch bằng PDF: ra file PDF nhưng thiếu hình.code:02ec781872 (view, download)

Mong được Viettug giúp đỡ.
 
id = 4796, parent = 4795, thread = 4789, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.185.164, time = 2008/06/29 (1214729238) ,
subject = Re:Khi file sty không tự nhận., hits = 0, karma = 0+0-,
trong tập tin log code:641bc3ba9c (view, download) các dòng từ 511 đến 517 cho biết rằng mã nguồn bạn tập tin tex đã bị lỗi. Bạn vẫn thấy kết quả DVI vì bạn đã chọn chế độ "bỏ qua lỗi" khi biên dịch tex.

1. hãy sửa mã nguồn tex
2. cấu hình lại editor: vào phần chọn dòng lệnh biên dịch, bạn thêm vào tuỳ chọn
-halt-on-error

và nếu trong đó có dùng
-interaction=nonstopmode

bạn hãy sử dụng errorstopmode đảm bảo khi khi gặp lỗi, trình dịch sẽ dừng lại và thông báo cho bạn biết, chứ không bỏ qua và tiếp tục tạo ra DVI file như vậy đâu!
 
id = 4800, parent = 4796, thread = 4789, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = xuxu_tit, ip = 117.0.89.174, time = 2008/06/30 (1214777903) ,
subject = Re:Khi file sty không tự nhận., hits = 0, karma = 0+0-,
Hix. Mình làm ở WinEdit được rồi. Dịch dvi sau đó dịch dvipdf.

1. Mình mới cài Vista nên Vnmik 3.0.3 die.
2. Bây giờ dùng TeXnicCenter 7.5 thì chạy ok. Nhưng không biết define Output như thế nào.
3. Khi dịch bằng WinEdit thì thêm một lỗi nữa. Híc. Xem ở đây: code:3d0775bfd7 (view, download)
 
id = 4802, parent = 4800, thread = 4789, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.185.164, time = 2008/06/30 (1214787864) ,
subject = Re:Khi file sty không tự nhận., hits = 0, karma = 1+0-,
3. bạn xem wiki:graphicxwiki:bb
2. TXC có phần tự động xác định Ouput. Hy vọng là bạn tìm ra cái Menu đó ở đâu
1. Hy vọng là bản 4.0 có thể hỗ trợ win vista. Máy của mình quá yếu để cài đặt và thử nghiệm vnmik với Win Vista... Có bạn nào xài Win Vista test dùm mình vnmik-4 với nhỉ
 
id = 4803, parent = 4802, thread = 4789, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = xuxu_tit, ip = 117.0.89.174, time = 2008/06/30 (1214832865) ,
subject = Re:Khi file sty không tự nhận., hits = 0, karma = 0+0-,
6. Mình sài được TXC trong Vista rồi.
5. Cách làm rất đơn giản khi vừa cài xong chạy TXC thì có menu yêu cầu config... chỉ cho nó đường dẫn đến C:\Program Files\MiKTeX 2.7\miktex\bin là OK.
4. Bây giờ sài được cả Winedit lẫn TXC. Chuẩn bị khám phá nốt TEXmaker. Thanks Viettug nhiều.
 
id = 4804, parent = 4803, thread = 4789, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.185.164, time = 2008/07/01 (1214853053) ,
subject = Re:Khi file sty không tự nhận., hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn giải quyết vấn đề mau lẹ thật

Một số editor đáng lưu ý tới như sau: notepad++, gedit, geany, led,... Nếu có thời gian bạn có thể thử nghiệm.

Have fun.
 
id = 4805, parent = 4804, thread = 4789, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = xuxu_tit, ip = 117.0.64.54, time = 2008/07/01 (1214866113) ,
subject = Re:Khi file sty không tự nhận., hits = 0, karma = 0+0-,
Đã test thử TeXmaker. Khá ổn. Tiện ích hơn Vnmik, Winedit. Nhưng không ổn lắm về khoản Tiếng Việt. Cái nì không hỗ trợ tiếng Việt như 2 phần mềm trên. Mình không tìm thấy chỗ thay đổi font. <<<<<<<<<< Chắc cái này chỉ dành cho người nước ngoài chăng?
 
id = 4806, parent = 4805, thread = 4789, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = garcon, ip = 117.2.11.9, time = 2008/07/01 (1214869898) ,
subject = Re:Khi file sty không tự nhận., hits = 0, karma = 2+0-,
Texmaker hổ trọ tiếng việt unicode UTF8. Bạn có thể thiết lập bằng cách:
- Chọn Option --> configure texmaker -->Editor -->Editor font family = tahoma,editor font encoding = UTF8 --> OK. Thoát Texmaker sau đó vào lại texmaker. Vấn đê tiếng việt với mã unicode đã được giải quyết.
- Nếu trước đây bạn dùng mã TCVN hay VISCII thì có thể dùng công cụ chuyển mã nhanh của Unikey sang unicode.
Good luck.
 
id = 4810, parent = 4806, thread = 4789, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = xuxu_tit, ip = 117.0.71.93, time = 2008/07/01 (1214901530) ,
subject = Re:Khi file sty không tự nhận., hits = 0, karma = 1+0-,
Ok. Mình đã làm được với Font Vnmiku. Cái này gõ được tiếng Việt như Vnmik rồi. Thanks garcon. Thêm một editor nữa được sử dụng. Mình mới dùng latex nên chưa thạo lắm