VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4776, contains 4776, 4869
id = 4776, parent = 0, thread = 4776, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = khueenivl, ip = 193.52.208.229, time = 2008/06/26 (1214497293) ,
subject = Khá thú vị, hits = 495, karma = 0+0-,
Tối qua ngồi mò cách gõ Unicode (với VnTeX) cho MiKTeX mãi không ra, bèn thử dùng TCVN xem sao, thì thấy có một điều khá thú vị. Đó là: trong TeXniCenter nếu dùng \usepackage[tcvn]{vietnam} thì dù gõ bằng Unicode hay gõ bằng TCVN đều cho kết quả DVI và PDF với tiếng Việt rất đẹp (trong khi với TeXmarker thì phải gõ bằng TCVN). Lưu ý là phải , còn copy thì chịu
Xem thử kết quả:
http://img110.imageshack.us/img110/884/texmakervm5.th.png
http://img167.imageshack.us/img167/8135/texnicenteroo2.th.png

P/s: Làm thế nào để upfile lên trang này được nhỉ: http://download.viettug.org/upload/
 
id = 4869, parent = 4776, thread = 4776, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = gamma_detector, ip = 134.158.138.229, time = 2008/07/10 (1215635306) ,
subject = Re:Khá thú vị, hits = 0, karma = 0+0-,
de co tieng viet dieu quan trong la
1) code ban dinh nhap vao file tex la gi? (unicode hay la iso...) va editor do co ho tro code do hay khong
2) goi lenh ban dung de nhan dien va bien dich code do.

neu go tieng viet, nen go duoi dang unicode (dung goi lenh [utf8]{vietnam} cua anh Thanh de bien dich, con editor, thi co the dung Winshell, CrimsonEditor, notepad++, LatexEditor (ban alpha), TexMarker ...vv co ho tro unicode.

Khi ban mot mot source code tieng viet duoc go bang unicode voi mot editor co ho tro unicode, roi copy no sang mot editor khac, save as, roi thu bien dich lai xem....no se bao loi mac du ban kiem tra trong code tex cua ban, no van hien ra tieng viet co dau.

vì vậy luôn phải kiểm tra xem source tex và editor đã "hoà hợp" với nhau chưa