VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4758, contains 4758, 4764
id = 4758, parent = 0, thread = 4758, catid = 14, locked = 0, moved = 0,
userid = duu666, ip = 58.186.45.112, time = 2008/06/26 (1214426987) ,
subject = tìm bài howtotetex của dhson, hits = 351, karma = 0+0-,
Mình mới tập tễnh vào thế giới TeX. Vừa qua có đọc bên vnoss.org bài hướng dẫn cài teTeX trên Linux của tác giả Đõ Hoàng Sơn.
Link down tập tin howtotetex.pdf bị die rồi.
Bác nào có file trên xin gửi cho mình hoặc cho mình link khác đi.
Cảm ơn nhiều. email của mình là: [email protected]
 
id = 4764, parent = 4758, thread = 4758, catid = 14, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.184.177, time = 2008/06/26 (1214439389) ,
subject = Re:tìm bài howtotetex của dhson, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn có thể dùng tính năng gửi email ở diễn đàn vnoss.org để liên lạc trực tiếp với tác giả. Mình cũng đã xem bản howto đó nhưng thật tiếc là đã không mirror tại VietTUG.

Bạn cần cài tetex trên hệ thống Linux nào? Các bản phân phối hiện tại đều dùng texlive, thay thế tốt cho tetex (đã ngừng phát triển). Mình cũng dùng texlive trên arch linux.

Mọi vấn đề khác của tex thì bạn có thể hỏi ở đây. Bạn có thể xem files:lshort là một tài liệu rất ngắn gọn, súc tích về LaTeX.