VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4752, contains 4752, 4754, 4759, 4768, 4774
id = 4752, parent = 0, thread = 4752, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = khueenivl, ip = 193.52.208.229, time = 2008/06/24 (1214248971) ,
subject = Thắc mắc về MiKTeX, hits = 843, karma = 0+0-,
 
id = 4754, parent = 4752, thread = 4752, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = xuxu_tit, ip = 117.0.82.103, time = 2008/06/24 (1214300620) ,
subject = Re:Thắc mắc về MiKTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
TeXniCenter gõ được Tiếng Việt mà. Ai bảo không gõ được
 
id = 4759, parent = 4754, thread = 4752, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = khueenivl, ip = 193.52.208.229, time = 2008/06/26 (1214430061) ,
subject = Re:Thắc mắc về MiKTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình vừa thử lại nhưng không gõ được (mình gõ Unicode). Cảm ơn bạn đã quan tâm.
 
id = 4768, parent = 4759, thread = 4752, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.184.177, time = 2008/06/26 (1214440299) ,
subject = Re:Thắc mắc về MiKTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
txc (texniccenter) không hỗ trợ unicode. Chỉ hỗ trợ TCVN3 encoding.

Nếu muốn dùng utf8 thì dùng texmaker chẳng hạn. Lỗi mà bạn đề cập về texmaker có thể gây ra khi tên tập tin và thư mục của tập tin có chứa khoảng trắng hoặc ký tự có dấu.

TB: bạn đã sửa bài của bạn sao???
 
id = 4774, parent = 4768, thread = 4752, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = khueenivl, ip = 193.52.208.229, time = 2008/06/26 (1214492541) ,
subject = Re:Thắc mắc về MiKTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
viettug:
TB: bạn đã sửa bài của bạn sao???
Vâng, em xoá đi những thứ vớ vẩn!