VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4738, contains 4738, 4794
id = 4738, parent = 0, thread = 4738, catid = 4, locked = 0, moved = 0,
userid = vinhtantran, ip = 58.186.30.239, time = 2008/06/18 (1213780446) ,
subject = pdfTex và Hàn Thế Thành tại Wikipedia tiếng Việt, hits = 551, karma = 1+0-,
Xin chào, từ trước đến nay mình chủ yếu đọc các bài viết về trợ giúp dùng LaTeX, mình mới chỉ làm quen với LaTeX vì lý do học hành liên quan đến Toán thống kê. Mình vừa đăng một bài viết về pdfTeX và Hàn Thế Thành tại Wikipedia tiếng Việt, bách khoa toàn thư trực tuyến, vì mình cảm thấy tự hào về điều này. Tuy nhiên, do là newbie, nên gặp nhiều khó khăn với thuật ngữ quá.

Mong các thành viên hiểu biết giúp đỡ hiệu đính bài viết này, để mở rộng thông tin này ra ngoài cộng đồng TeX, cho tất cả người Việt Nam.

Địa chỉ trang đó tại đây, cùng với nguồn mà mình đã dịch từ đó ra:
* Hàn Thế Thành, Việt và Anh
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0n_T … Th%C3%A0nh
http://en.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0n_T … Th%C3%A0nh

* pdfTeX, Việt và Anh
http://vi.wikipedia.org/wiki/PdfTeX
http://en.wikipedia.org/wiki/PdfTeX

Xin cảm ơn trước
 
id = 4794, parent = 4738, thread = 4738, catid = 4, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.185.164, time = 2008/06/29 (1214722603) ,
subject = Re:pdfTex và Hàn Thế Thành tại Wikipedia tiếng Việt, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào bạn!

Công việc của bạn thật thú vị!

Mình thấy ở hai trang tiếng Việt mà bạn lược dịch (?) đều có rất ít thông tin. Mình nghĩ bạn cần bổ sung thêm các thông tin khác cho phong phú và đầy đủ.

Bạn gặp khó khăn với các thuật ngữ gì, có thể trình bày để mọi người giúp chăng?

Chúc bạn vui!