VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4722, contains 4722, 4723, 4724, 4725, 4726, 4727, 4728, 4730, 4735, 4744, 4745
id = 4722, parent = 0, thread = 4722, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = ahgnaoh, ip = 116.118.3.234, time = 2008/06/14 (1213393996) ,
subject = Môi trường định lý trong powerdot, hits = 1619, karma = 0+0-,
Tôi sử dụng môi trường định lý trong powerdot kết hợp với overlay, kể từ overlay thứ 2 trong cùng 1 slide thì số thứ tự của định lý bị tăng lên, thay vì là Định lý 1, thì nó lại nhảy lên thành Định lý 2, và cứ thế tăng lên khi có 1 overlay (Dùng lệnh \pause hay onslide cũng vậy).

% code removed by kyanh

File nguồn.
File trinh chieu.
Tôi nghĩ lỗi này là do slide trên được biên dịch lại nhiều lần, nên số thứ tự của môi trường định lý cứ thế tăng lên, nhưng tôi không tìm cách sửa được. Bác nào biết cách xin chỉ giúp với, tôi đang cần gấp lắm.
 
id = 4723, parent = 4722, thread = 4722, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = ahgnaoh, ip = 116.118.3.234, time = 2008/06/14 (1213394366) ,
subject = Re:Môi trường định lý trong powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
Thật xin lỗi, không hiểu tôi post sao lên đến 2 bài. Phiền admin xoá giùm 1 bài, cảm ơn nhiều.
 
id = 4724, parent = 4722, thread = 4722, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = newcondona, ip = 203.160.1.45, time = 2008/06/14 (1213396874) ,
subject = Re:Môi trường định lý trong powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi cũng đã gặp vấn đề như bạn. Tôi khắc phục bằng cách đánh thủ công
\textbf{Định lí 1}... Thực ra mà nói thì khi bạn làm file trình chiếu thì nội dung của
luận văn đã hôàn thành, do đó các định nghia, định lí,... đã được đánh số đúng và ko có sự thay đổi
nên có thể đánh thủ công như thế. Với lại trong file trình chiếu ko nhất thiết phải bê toàn bộ
định lí định nghĩa vào nên không càn phải đánh số tự động. Nhưng khi đánh thủ công như tôi thì
việc tham chiếu tới định lí hơi phức tạp. Nếu có giải pháp khắc phục vấn đề bạn hỏi thì hay quá.

Tôi còn gặp vấn đề về tài liệu tham khảo. Nếu tài liệu tham khảo trong một slide thì việc tham
chiếu tới rất dễ dàng và chính xác với lệnh \cite. Nhưng nếu tài liệu tham khảo hơn hai trang thì lệnh
\cite lại làm việc ko chính xác.

Lại làm phiền các bác trên diễn đàn.
 
id = 4726, parent = 4724, thread = 4722, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.191.7, time = 2008/06/14 (1213397651) ,
subject = Re:Môi trường định lý trong powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
newcondona:
Tôi còn gặp vấn đề về tài liệu tham khảo. Nếu tài liệu tham khảo trong một slide thì việc tham chiếu tới rất dễ dàng và chính xác với lệnh \cite. Nhưng nếu tài liệu tham khảo hơn hai trang thì lệnh \cite lại làm việc ko chính xác.
Mình cần một ví dụ. Khi tham khảo cần biên dịch ít nhất 2 lần bằng $latex$
 
id = 4727, parent = 4726, thread = 4722, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = ahgnaoh, ip = 116.118.7.127, time = 2008/06/14 (1213405796) ,
subject = Re:Môi trường định lý trong powerdot, hits = 0, karma = 1+0-,
Cảm ơn viettug nhiều, cái này là do lỗi không đọc kỹ tài liệu .
 
id = 4728, parent = 4726, thread = 4722, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = newcondona, ip = 203.160.1.45, time = 2008/06/15 (1213528394) ,
subject = Re:Môi trường định lý trong powerdot, hits = 0, karma = 1+0-,
viettug:
newcondona:
Tôi còn gặp vấn đề về tài liệu tham khảo. Nếu tài liệu tham khảo trong một slide thì việc tham chiếu tới rất dễ dàng và chính xác với lệnh \cite. Nhưng nếu tài liệu tham khảo hơn hai trang thì lệnh \cite lại làm việc ko chính xác.
Mình cần một ví dụ. Khi tham khảo cần biên dịch ít nhất 2 lần bằng $latex$
Bác Viettug oi, hình như việc dùng lệnh counters={theorem,lemma,dn} vẫn chưa được như ý. Việc tham chiếu tới các định lí rất chính xác nhưng thứ tự đánh số vẫn chưa đúng. Để có được thứ tự đúng tôi phải dùng lệnh setcounter điều chỉnh. Một vấn đề nữa là các định lí được đánh số là định lí 1,... Nếu có thêm \section là định lí 1.1,.. Trong luận văn của tôi các định lí được đánh số là định lí 1.1.1 (đánh số theo cấu trúc chapter.section.theorem. Trong powerdot khong có chapter, làm thế nào để đánh số được như thế.

Về vấn đề tài liệu tham khảo, tôi dúng gói natbib (theo hướng dẫn của bác) có thể tạo được nhiều trang tài liệu tham khảo và việc tham chiếu rất chính xác nhưng các trang tài liệu tham khảo được đánh số lại từ đầu. Do đó có thê cùng dạng tham chiếu như Xem [2] thì dẫn tới hai tài liệu khác nhau. Và trang tài liệu tham khảo không như các trang khác.

Tôi gửi lên đây hai tệp tex và pdf. Bác xem giúp tôi nhé. Thank.

Tệp Tex

Tệp PDF

PS: Tôi đang tìm cách gửi file (ko biết có được không)
 
id = 4730, parent = 4728, thread = 4722, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.191.7, time = 2008/06/15 (1213545381) ,
subject = Re:Môi trường định lý trong powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
1)
Để bảo vệ counter thì thiết lập bằng \pdfsetup:
\pdsetup{%thiet lap trinh chieu
  % your stuffs
  counters={theorem}}

Bạn thử bỏ hết setcounter đi và thử lại xem

Nhớ: biên dịch hai lần bằng latex trước khi chuyển quan ps/pdf

1')
Thật ra, cuối cùng vẫn dùng \setcounter bởi vì: trong luận văn có rất nhiều định lý khác nhau, trong bản trình diễn chỉ có một số được trích ra. Tuy nhiên, ở đây là dùng setcounter là để đồng bộ số đếm giữa slide và bản chính luận văn.

Trong trình diễn không có chapter. Vì thế, phải dùng các hack để hỗ trợ việc đánh số các định lý. Tuy nhiên, cách đơn giản nhất vẫn là:
\begin{slide}{Định lý 1.2.3}
 % nội dung định lý
\end{slide}


Mình nghĩ trình bày như thế sẽ gọn gàng, đỡ phải sa đà vào các vấn đề kỹ thuật của việc trình bày slide. Việc đồng bộ các số đếm giữa bản chính luận văn, bản tóm tắt và bản trình diễn cần rất nhiều cố gắng.

2) Bạn cho mình ví dụ đi. Mình không dùng natbib nhưng sẽ giúp bạn giải quyết được vấn đề.
 
id = 4735, parent = 4730, thread = 4722, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = newcondona, ip = 203.160.1.45, time = 2008/06/16 (1213570870) ,
subject = Re:Môi trường định lý trong powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác Viettug nhiệt tình thật, hỏi cái là trả lời liền.
viettug. Bạn thử bỏ hết setcounter đi và thử lại xem
Tôi đã thử rồi, nếu bỏ đi thì ko chính xác. Và như bác đã nói thì đằng nào cũng phải dùng setcounter.

Để có được cách đánh số dạng Định lí 1.1.2, 2.1.1,... tôi vừa nghĩ ra phương án sau(đã kiểm tra-->ok): Tôi tạo một bộ đếm mới \newcounter{chuong}. Thêm vào lệnh \numberwithin{section}{chuong}
Khi đó chỉ cần đánh \begin{theorem}..\end{theorem}. Phải thay đổi số thứ tự của chuong, section,theorem bằng lệnh \setcounter ở những chỗ cần thiết. Khi đó chỉ cần bê nguyên \begin{theorem}..\end{theorem} ở luận văn chính vào trình diễn.(Powerdot ko đánh số section nên chúng ta vẫn phải đánh \section{1.Muc 1})
viettug. Bạn cho mình ví dụ đi. Mình không dùng natbib nhưng sẽ giúp bạn giải quyết được vấn đề.
Tôi đã gửi hai tệp Tex và pdf lên rồi mà.

Tôi nghĩ một cách đơn giản như sau. Dùng lệnh setcounter để thay đỏi số đếm của tài liệu tham khảo ở các trang sau. Nhưng tôi không biet tài liệu tham khảo dùng bộ đếm nào (Tôi dùng lệnh \setcounter{bibitem}{3} thì bị lỗi)

Điều tôi muốn nói ở đây nữa là cái mục luc (và toc) khi có hai trang tài liệu tham khảo không được hợp lí lắm, và trang tài liệu tham khảo có phong cách trang khác vói các các trang khác. Bác có thể xem tệp tôi gửi lên và cho ý kiến.
viettug. Vì thế, phải dùng các hack để hỗ trợ việc đánh số các định lý.
Tôi ko phải là dân lập trình nên không hiểu lắm. Nhưng tôi sẽ cố gắng hiểu và tôi rất muốn học cách lập trình tex (viết mã cho tài liệu)

Thank you very much

PS: Tôi đánh dúng rồi mà sao lại ra như thế nên tôi gửi lại. Admin (viettug) thông cảm xoá giùm tôi nhé. Thank
 
id = 4745, parent = 4735, thread = 4722, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.191.7, time = 2008/06/19 (1213833557) ,
subject = Re:Môi trường định lý trong powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
newcondona:
Bác Viettug nhiệt tình thật, hỏi cái là trả lời liền.
May quá. Bữa ni có người khen
viettug. Bạn thử bỏ hết setcounter đi và thử lại xem
Tôi đã thử rồi, nếu bỏ đi thì ko chính xác. Và như bác đã nói thì đằng nào cũng phải dùng setcounter.
Mình đã kiểm tra kỹ trên máy của mình. Với việc đặt bảo vệ bộ đếm trong \pdsetup thì các đánh số đến định lý rất đúng.

Các vấn đề khác mình sẽ ngâm cứu vào ngày mai. Đi ngủ đã!
 
id = 4744, parent = 4730, thread = 4722, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = newcondona, ip = 203.160.1.45, time = 2008/06/19 (1213823342) ,
subject = Re:Môi trường định lý trong powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
newcondona Bác Viettug nhiệt tình thật, hỏi cái là trả lời liền.
Bác Viettug oi trả lời giúp tôi đi.
Tôi nghĩ một cách đơn giản như sau. Dùng lệnh setcounter để thay đỏi số đếm của tài liệu tham khảo ở các trang sau. Nhưng tôi không biet tài liệu tham khảo dùng bộ đếm nào (Tôi dùng lệnh \setcounter{bibitem}{3} thì bị lỗi)
 
id = 4725, parent = 4722, thread = 4722, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.191.7, time = 2008/06/14 (1213397479) ,
subject = Re:Môi trường định lý trong powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
ahgnaoh:
Tôi nghĩ lỗi này là do slide trên được biên dịch lại nhiều lần, nên số thứ tự của môi trường định lý cứ thế tăng lên, nhưng tôi không tìm cách sửa được. Bác nào biết cách xin chỉ giúp với, tôi đang cần gấp lắm.
Xem trang 10 trong tài liệu hướng dẫn mình đã dịch files:powerdot-doc-vn, về sự bảo vệ các bộ đếm. Thêm vào thiết lập của trình diễn:
counters={theorem,lemma,dn}
% và các bộ đếm khác cần bảo vệ