VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 471, contains 471, 508, 513, 518, 541, 547, 550, 559, 561, 562, 563, 564, 565, 567, 730, 757, 1036, 1045, 1048, 1054
id = 471, parent = 0, thread = 471, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.27.195, time = 2005/12/08 (1134030049) ,
subject = box mới về MakeIndex, BiBTeX, hits = 8839, karma = 0+0-,
Mình mở box này, nói riêng về MakeIndex và BiBTeX. Đây là gợi ý của bác hoangoclan.

Các bạn vui lòng gửi bài đúng box này. Cám ơn!
 
id = 508, parent = 471, thread = 471, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.109.83, time = 2005/12/14 (1134561407) ,
subject = Re:box mới về MakeIndex, BiBTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
anh em chỉ giúp cách khai báo như thế nào khi chạy makeindex để cho ra chỉ mục thật đẹp như một số tài liệu mà bác kyanh biên dịch hay giống như sách của các nhà xuất bản, em có lấy file nguồn về compile lại nhưng cho ra kết quả thật tệ, không có hàng lối hay phân biệt các chữ cái.

ví dụ

A B

acid................11,24 Bioenzyme..............10,50
aminoacid........209. biocatalyst ..............40,45


Mong giúp đỡ
 
id = 513, parent = 508, thread = 471, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.249.236, time = 2005/12/15 (1134599327) ,
subject = Re:box mới về MakeIndex, BiBTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
hoangoclan:
ví dụ

A B

acid................11,24 Bioenzyme..............10,50
aminoacid........209. biocatalyst ..............40,45

Mong giúp đỡ
Chào hoangoclan,

Mình cũng đang mày mò để có được index đẹp như trong "ntheorem-doc-vn.pdf" . Mình đã dùng thử 2 cách đều cho kết qủa đẹp

C1: Dùng gói doc và thay lệnh \printindex bởi lệnh \PrintIndexX để tạo các cột.
C2: Đưa môi trường multicols vào trong .ind để tạo các cột.

Tuy nhiiên còn một vấn đề là chưa tự động hiển thị các tiêu để A, B,.. . Vì vậy mình phải thêm vào trực tiếp trong .ind. Hoangoclan có cách nào giải quyết cái này không?
 
id = 518, parent = 513, thread = 471, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.68, time = 2005/12/15 (1134643386) ,
subject = Re:box mới về MakeIndex, BiBTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Oops. Kô ngờ cái tài liệu ntheorem-doc-vn đó cái Index gây chú ý quá Hì hì.

Các bác để ý, lệnh \PrintIndeX được định nghĩa trong preamble.tex của tài liệu. Ngoài ra, khi chạy lệnh Index thì gọi với style. Nếu mình nhớ không lầm, thì mình đã dùng như sau: (xem trong Makefile)

% bản dịch cũ dùng sai như sau:
% @sed -e 's/|hyperpage//g' foobaridx > foobar.jdx
% phải sửa lại là -- một workaround...
sed -e 's/|usage//g' foobar.idx > foobar.jdx
makeindex -s gind.ist -o $(DOC).ind foobar.jdx


Sau khi dùng như trên thì mình nạp thẳng vào tài liệu, không cần phải qua xử lý gì nữa.

PS: do preamble.tex có một trục trặc nhỏ mình chưa tìm ra, mà phải dùng lệnh sed như trên. Lệnh đó có tác dụng bỏ qua tất cả các cụm |usage trong tập tin foobar.idx. Các bác không dùng Linux phải xử lý điều này bằng tay --- dùng tính năng thay thế của các Editor.

Tập tin gind.ist, nếu chạy makeindex báo lỗi không tìm thấy, các bác thử tìm trong hệ thống TeX của mình. Sau đó, tệ quá thì chép vào thư mục hiện hành. Tệ hơn nữa, thì mình sẽ post lên đây một cái link

Chúc may mắn, nhé!
 
id = 541, parent = 518, thread = 471, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.110.203, time = 2005/12/17 (1134816559) ,
subject = Re:box mới về MakeIndex, BiBTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
to bác hhp: em dùng một số lệnh như sau ra được các chữ cái chứ chưa có cách từ khóa và số trang bằng các dấu chấm cho đẹp như của bác kỳ anh, bác xem thử thế nào nhé: index cho đẹp cũng cả một nghệ thuật chứ chẳng chơi, em thức cả đêm mà không được.

\newcommand{\Index}[1]{#1\index{#1}}
\newcommand{\keyword}[1]{{#1}\index{#1}}
\newcommand{\Keyword}[2]{{#1}\index{#2}}
\index{[email protected]\label{idx:A}\par A\par|phantom}%
\index{[email protected]\label{idx:B}\par B\par|phantom}%
\index{[email protected]\label{idx:C}\par C\par|phantom}%
\index{[email protected]\label{idx:D}\par D\par|phantom}%
\index{[email protected]\label{idx:E}\par E\par|phantom}%
%\index{[email protected]\label{idx:F}\par F\par|phantom}%
\index{[email protected]\label{idx:G}\par G\par|phantom}%
\index{[email protected]\label{idx:H}\par H\par|phantom}%
\index{[email protected]\label{idx:I}\par I\par|phantom}%
%\index{[email protected]\label{idx:J}\par J\par|phantom}%
\index{[email protected]\label{idx:K}\par K\par|phantom}%
\index{[email protected]\label{idx:L}\par L\par|phantom}%
\index{[email protected]\label{idx:M}\par M\par|phantom}%
\index{[email protected]\label{idx:N}\par N\par|phantom}%
\index{[email protected]\label{idx:O}\par O\par|phantom}%
\index{[email protected]\label{idx:P}\par P\par|phantom}%
%\index{[email protected]\label{idx:Q}\par Q\par|phantom}%
\index{[email protected]\label{idx:R}\par R\par|phantom}%
\index{[email protected]\label{idx:S}\par S\par|phantom}%
\index{[email protected]\label{idx:T}\par T\par|phantom}%
\index{[email protected]\label{idx:U}\par U\par|phantom}%
\index{[email protected]\label{idx:V}\par V\par|phantom}%
%\index{[email protected]\label{idx:W}\par W\par|phantom}%
\index{[email protected]\label{idx:X}\par X\par|phantom}%
\index{[email protected]\label{idx:Y}\par Y\par|phantom}%
%\index{[email protected]\label{idx:Z}\par Z\par|phantom}%
\begin{document}
\newcommand{\aqua}{\ensuremath{\text{H}_{\text{2}}\text{O}}}
\newcommand{\acid}{\ensuremath{\text{H}_{\text{3}}\text{O}^{\text{+}}}}
\newcommand{\base}{\ensuremath{\text{OH}^{\text{$-$}}}}
\newcommand{\carbondioxide}{\ensuremath{\text{CO}_{\text{2}}}}
\newcommand{\sugar}{\ensuremath{\text{C}_{\text{6}}\text{H}_{\text{12}}\text{O}_{\text{6}}}}
\newcommand{\ethanol}{\ensuremath{\text{C}_{\text{2}}\text{H}_{\text{5}}\text{OH}}}
\newcommand{\peroxide}{\ensuremath{\text{H}_{\text{2}}\text{O}_{\text{2}}}}
{\newcommand{\HOhaicham}{\ensuremath{{\text{HO}_{\text{2}}}^{\text{\Large .}}}}
\newcommand{\ROcham}{\ensuremath{\text{RO}^{\text{\Large .}}}}
\newcommand{\OHcham}{\ensuremath{\text{OH}^{\text{\Large .}}}}
\newcommand{\ROhaicham}{\ensuremath{{\text{RO}_{\text{2}}}^{\text{\Large .}}}}

\newcommand{\oxygen}{\ensuremath{\text{O}_{\text{2}}  }}
\newcommand{\Rphaycham}{\ensuremath{\text{R'}^{\text{\Large .}}}}


các bác xem file này giúp em xem layout có vấn đề gì không nhé: nếu được sẽ cung cấp file nguồn cho những ai muốn gõ công thức hóa học.
pdf file load from:

http://s6.yousendit.com/d.aspx?id=3SEIZ … KFUBBLMQSS
 
id = 547, parent = 541, thread = 471, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.16, time = 2005/12/17 (1134836102) ,
subject = Re:box mới về MakeIndex, BiBTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
* Không biết các bác đã làm theo hướng dẫn của mình?
* Nếu làm rồi thì kết quả thế nào?
* Trong Index của các bác có gì?

(Mở topics mới nếu được )
 
id = 550, parent = 547, thread = 471, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.78.125, time = 2005/12/18 (1134842797) ,
subject = Re:box mới về MakeIndex, BiBTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Bớ, Bác Kyanh cho hỏi:

Đọc hết chương 12 Companion có làm được cái index đẹp như bác không??? Hay còn phải xài chiêu gì gì nữa.

Bởi lẽ nếu được thì tại sao viettug không tổ chức phối hợp dịch cái chapter đó cho mọi people cùng đọc nhi? dĩ nhiên ở đây không xét đến vấn đề bản quyền. Chúng ta không phát hành bản gốc của Companion.

Nói vậy thôi chứ ở Việt Nam, mấy cái sách khoa học hay tin học mơi mới đề chôm nguyên bản, dịch ra, bán kiếm tiền rầm rầm đó thôi.

Có bác nào volunteer dịch chương MAKEINDEX của Companion không????

 
id = 559, parent = 550, thread = 471, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.210.245.124, time = 2005/12/19 (1134932809) ,
subject = Re:box mới về MakeIndex, BiBTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
TODO list: dịch tài liệu về BiBTeX, về MakeIndex, về...

OT:

Các bác đã đóng góp cho việc dịch thuật+viết tài liệu
* Nguyễn Phi Hùng
* Tân Khoa
* HoaNgọcLan
* Một cô gái ở hóa học ViệtNam
* ...

Riêng bác Long vẫn nợ tài liệu MikTeX
 
id = 565, parent = 559, thread = 471, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.66.21, time = 2005/12/20 (1135034456) ,
subject = Re:box mới về MakeIndex, BiBTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
Riêng bác Long vẫn nợ tài liệu MikTeX
Tui không nợ Kyanh, không nợ Việttug, không nợ ĐHSP.

Tui có viết hay dịch tài liệu MikTeX gì đâu!

Bác Kyanh xem lại nhé. Khéo vơ đũa nhầm đấy. Cái guide cho Newbie thì tôi có góp nhặt một ít hiểu biết cỏn con. Đợt trước có submit bên ĐHSP, xong máy bị down mất sạch rồi. Để hôm nào sang đó xin lại rồi gửi bác Kỳ chia sẻ anh em.

Thân mến
 
id = 561, parent = 541, thread = 471, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.1.68, time = 2005/12/19 (1134938452) ,
subject = Re:box mới về MakeIndex, BiBTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
hoangoclan:
to bác hhp: em dùng một số lệnh như sau ra được các chữ cái chứ chưa có cách từ khóa và số trang bằng các dấu chấm cho đẹp như của bác kỳ anh, bác xem thử thế nào nhé: index cho đẹp cũng cả một nghệ thuật chứ chẳng chơi, em thức cả đêm mà không được.
Minh đã tạo được bảng chỉ mục như ý muốn rồi. Thật ra phải tạo một style cho file .ist truớc khi biên dịch makeindex.

Mình gửi lên đây file index-style.ist mẫu chỉ cần dùng \usepackage{multicol} (không cần gói doc hay lớp ltxdoc như trong ntheorem) để hoangoclan và các bạn quan tâm tham khảo. Biên dịch file chẳng hạn test.tex như sau:
pdf(latex) test
makeindex -s index-style.ist test.idx
pdf(latex) test
Kết qủa tuyệt vời!! Muốn thay đổi chỉ cần chỉnh lại file index-style.ist này là OK
PS: Xin lỗi mình đã xóa phần này
 
id = 562, parent = 561, thread = 471, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.166, time = 2005/12/19 (1135010864) ,
subject = Re:box mới về MakeIndex, BiBTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình phạt cả hai bác, bác hhp và bác hoangoclan. Mình đã nói trong bài trước là phải dùng .ist đó sao? Cái style đã có đó là gind.ist, có trong hệ thống TeX.

Không biết bác hhp mần đâu ra cái đó? Bác ghi tên bác vào đó thì /me kô đồng ý đâu nhé

makeindex -s gind.ist test.idx
 
id = 563, parent = 562, thread = 471, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = nqthang235, ip = 203.160.1.52, time = 2005/12/20 (1135014352) ,
subject = Re:box mới về MakeIndex, BiBTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác Kỳ Anh nói thế là không đúng rồi. Bác HHP soạn ra file ist mới theo cú pháp của makeindex. Cái này không chỉ dùng cho mỗi TeX đâu. Cái file gind.ist mà bác nói mỗi phiên bản mỗi khác mà nhiều khi không theo ý muốn mình. Tốt nhất là mỗi người soạn riêng cho mình một cái ist riêng. Bác HHP soạn file riêng thì bác ấy ghi tên bác ấy vào cũng đúng thôi.

Các bác có biết cách nào để makeindex sắp xếp mã UTF-8 không nhỉ? Nếu không có khi lại phải lập trình một cái mới để dùng vậy.
 
id = 564, parent = 562, thread = 471, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.2.168, time = 2005/12/20 (1135024680) ,
subject = Re:box mới về MakeIndex, BiBTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
Không biết bác hhp mần đâu ra cái đó? Bác ghi tên bác vào đó thì /me kô đồng ý đâu nhé

makeindex -s gind.ist test.idx
Chào Kyanh, có thể có một sự hiểu nhầm ở đây. Ý mình là ta có thể tạo một stlye cho riêng mình và cái mình đưa lên là một ví dụ, mình cũng không rõ là có cái .ist nào dùng multicol chưa, vì mình thấy file trong ntheorem thì phải dùng lớp ltxdoc hoặc gói doc, trong khi đó style mình đưa lên là dùng được cho các lớp thông dụng article, book,.. chỉ cần gói multicol. Ở đây không liên quan gì đến gind.ist gì đó cả. Mình xuất phát từ trang 245-247 trong quyển "DigitalTypographyUsingLaTeX". Nếu điều này thực sự là không "đúng" mình sẽ xóa.
 
id = 567, parent = 564, thread = 471, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.140, time = 2005/12/20 (1135069954) ,
subject = Re:box mới về MakeIndex, BiBTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào hai bác ngthang325 và bác hhp!

Mình chỉ muốn bảo vệ bác hhp thôi mà. Không phải có ác ý đâu. Đúng là cái đó của bác hhp, mỗi người có ist riêng. Nhưng nếu hhp nói rằng bác ấy lấy trong cuốn sách Digital*** đó, hoặc tài liệu nào đó, thì sẽ êm đẹp. Mấy bác dùng riêng cho mình thì khác. Nhưng khi công bố ở nơi công cộng, khi xuất bản, khi coding, thì nên rõ ràng một chút. Đó là sự cần thiết, tối thiểu. Các bác hiểu cho.

Thân ái!

Dưới đây là gind.ist. Mình bỏ đi một số phần kô cần thiết
%%
%% This is file `gind.ist',
%% generated with the docstrip utility.
%%
%% The original source files were:
%%
%% doc.dtx  (with options: `gind')
%%
%% This is a generated file.
%%
%% Copyright 1993 ... 2003 2004
%% The LaTeX3 Project and any individual authors listed elsewhere
%% in this file.
%%
%% This file was generated from file(s) of the LaTeX base system.
%% --------------------------------------------------------------
%%
%% It may be distributed and/or modified under the
%% conditions of the LaTeX Project Public License, either version 1.3
%% of this license or (at your option) any later version.
%% The latest version of this license is in
%%    http://www.latex-project.org/lppl.txt
%% and version 1.3 or later is part of all distributions of LaTeX
%% version 2003/12/01 or later.
%%
%% This file has the LPPL maintenance status "maintained".
%%
%% This file may only be distributed together with a copy of the LaTeX
%% base system. You may however distribute the LaTeX base system without
%% such generated files.
%%
%%
%% ...
%% Package `doc' to use with LaTeX 2e
%% Copyright (C) 1989-1999 Frank Mittelbach, all rights reserved.
%% This is a MAKEINDEX style file which should be used to
%% generate the formatted index for use with the doc
%% package. The TeX commands used below are defined in
%% doc.sty.  The commands for MAKEINDEX like `level'
%% `item_x1' are described in `` Makeindex, A General
%% Purpose, Formatter-Independent Index Processor'' by
%% Pehong Chen.

actual '='
quote '!'
level '>'
preamble
"\n \\begin{theindex} \n \\makeatletter\\[email protected]\n"
postamble
"\n\n \\end{theindex}\n"
item_x1   "\\efill \n \\subitem "
item_x2   "\\efill \n \\subsubitem "
delim_0   "\\pfill "
delim_1   "\\pfill "
delim_2   "\\pfill "
% The next lines will produce some warnings when
% running Makeindex as they try to cover two different
% versions of the program:
lethead_prefix   "{\\bfseries\\hfil "
lethead_suffix   "\\hfil}\\nopagebreak\n"
lethead_flag       1
heading_prefix   "{\\bfseries\\hfil "
heading_suffix   "\\hfil}\\nopagebreak\n"
headings_flag       1
%%
%%
%% End of file `gind.ist'.
 
id = 730, parent = 508, thread = 471, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/01/01 (1136061901) ,
subject = Re:box mới về MakeIndex, BiBTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
hoangoclan:
anh em chỉ giúp cách khai báo như thế nào khi chạy makeindex để cho ra chỉ mục thật đẹp như một số tài liệu mà bác kyanh biên dịch
Kyanh có thể gửi các file .tex một trong các tài liệu liên quan đến Makeindex mà Kyanh đã làm cho mình và mọi người được không? Cảm ơn Kyanh nhé
 
id = 757, parent = 730, thread = 471, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.234, time = 2006/01/01 (1136132848) ,
subject = Re:box mới về MakeIndex, BiBTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Cuong12giaitich:
Kyanh có thể gửi các file .tex một trong các tài liệu liên quan đến Makeindex mà Kyanh đã làm cho mình và mọi người được không? Cảm ơn Kyanh nhé
Replied: LINK_HERE
 
id = 1036, parent = 757, thread = 471, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.108.28, time = 2006/01/24 (1138109147) ,
subject = Re:box mới về MakeIndex, BiBTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Trong bảng chữ cái được định trong Makeindex không có chữ Đ có ai có cách nào định nghĩa được nó nhằm chèn vào thứ tự của bảng chữ cái tiếng việt không nhi? Vì chữ Đ trong phần chỉ mục được liệt kê vào dạng Symbols.
Chưa thấy sách tiếng Việt nào làm được việc này cả.
 
id = 1045, parent = 1036, thread = 471, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.219.151, time = 2006/01/26 (1138224820) ,
subject = Re:box mới về MakeIndex, BiBTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
xindy? LINK_HERE
 
id = 1048, parent = 1045, thread = 471, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.249.131, time = 2006/01/26 (1138287318) ,
subject = Re:box mới về MakeIndex, BiBTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
xindy? LINK_HERE
@Kyanh: Kyanh có thể nói rõ về cách cài đặt xindy trên Windows được không?
 
id = 1054, parent = 1048, thread = 471, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.24.134, time = 2006/01/27 (1138310022) ,
subject = Re:box mới về MakeIndex, BiBTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác đọc qua lời giới thiệu về xindy chưa? Ý tưởng của nó thì hay, nhưng phát triển chậm. Cái tập tin dành cho DOS tải về... là vào năm 1995 /me chưa thử qua xindy.

Nhưng việc cài đặt nó thì kô có gì khó. Bác tải về tập tin đã biên dịch sẵn (*.exe, *.dll) rồi chép vào thư mục binary của Windows, ví dụ c:\windows, và tốt hơn là c:\texmf\miktex\bin.

Chúc may mắn. Như đã nói, /me chưa bao giờ thử qua xindy. Cũng mong ... ai đó thử qua và cho một cái review