VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4703, contains 4703, 4705
id = 4703, parent = 0, thread = 4703, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = khueenivl, ip = 88.161.228.157, time = 2008/06/07 (1212795543) ,
subject = Một ví dụ về trình diễn!, hits = 537, karma = 0+0-,
Mình thấy rất đẹp: http://catalogue.polytechnique.fr/Files/coursbeamer.pdf
 
id = 4705, parent = 4703, thread = 4703, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.184.165, time = 2008/06/07 (1212826836) ,
subject = Re:Một ví dụ về trình diễn!, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn rất nhiều. Trình diễn này rất gọn gàng, nhẹ và tươi tắn. Một số frame có độ sâu không tạo cảm giác nhàm chán cho người xem!