VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4701, contains 4701, 4706, 4707, 4713
id = 4701, parent = 0, thread = 4701, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = kisutoan, ip = 118.68.165.181, time = 2008/06/06 (1212745123) ,
subject = biên dịch vietex thông báo lỗi, hits = 831, karma = 0+0-,
em cài vietèx.4 về xài và cài mọi thứ cần thiết như basicmiktex2.7;adobereader;GSview;GScript;...nhưng khi biên dịch thì thông báo thiếu như:listing.sty; latex.exe
sẵn đây mong các anh chỉ cho em cách cập nhật iếng việt cho texmaker và pctexv6, em đang xài thử cả ba cái coi nào tốt
nhưng quan trọng nhất vẫn là vietex
 
id = 4706, parent = 4701, thread = 4701, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = tuanvnu, ip = 118.71.39.139, time = 2008/06/07 (1212852127) ,
subject = Re:biên dịch vietex thông báo lỗi, hits = 0, karma = 0+0-,
theo mình nghĩ thì chắc bạn chưa cấu hình cho miktex thôi! Dẫn đếntình trạng thiếu gói lệnh. Vào settinh cấu hình đi bạn.
PCtex6 tự động cập nhật các gới lệnh và tiếng việt trong pctex nếu máy bạn kết nới internet.
Theo mình nên dùng vietex của thầy Điển - Tuyệt vời - dễ dùng - thông minh!
 
id = 4707, parent = 4706, thread = 4701, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = nhdien, ip = 203.160.1.45, time = 2008/06/07 (1212853130) ,
subject = Re:biên dịch vietex thông báo lỗi, hits = 0, karma = 1+0-,
Khi cài đặt xong VieTeX bạn nên xem phần [Help Practical] để biết cài đạt Unicode cho tiếng Việt. Một số ví dụ cần có thêm các gói lệnh như listing khi cài gói nhỏ không có sẵn. Nếu nối mạng thì chương trình tự lên mạng lấy về, không thì phải lấy cả đĩa CD nơi địa chỉ của tôi và khi đó định hướng gói lệnh như hướng dãn, khi chạy chương trình sẽ lấy gói lệnh tự động, hầu hết gói lệnh đã có trong CD MikTeX 2.7. Dù chương trình trợ giúp nào soạn thảo cũng phải lấy gói lệnh khi cần do đó phải chuẩn bị trước (rất nhiều người nản vì không hiểu dùng gói lệnh là gì).
 
id = 4713, parent = 4707, thread = 4701, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = tuanvnu, ip = 118.71.39.139, time = 2008/06/08 (1212859333) ,
subject = Re:biên dịch vietex thông báo lỗi, hits = 0, karma = 0+0-,
Ví dụ:
anh Bàn phím ---- ảnh chuột ảnh Máy tình --------Văn bản
Phần nguồn cần gõ vào Kết quả đạt được in ra

Thưa thầy em đọc 2 cuốn sách của thầy viết rất hay. Nghe các anh chị kháo trước nói lại cho ( hì! em đã được học Lý thuyết đồ thi và Giải tích số với thầy - Thấy các đề thi của thầy đều soạn bằng latex rất đẹp)Từ một nguoif chưa biết gì về tex em đã biết sử dụng. Em muốn hỏi thầy là: Làm ví dụ như trong cuốn sách của thầy như thế nào ah? Em biết thầy đang rất bạn - Năm nay thầy có đi phản biện khóa luận của khoa toán không ah. Em cảm ơn thầy!