VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 470, contains 470, 551, 557
id = 470, parent = 0, thread = 470, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.27.195, time = 2005/12/08 (1134029656) ,
subject = karma là gì?, hits = 1194, karma = 0+0-,
Chào các bạn!

Mình thấy diễn đàn này có hỗ trợ karma, mình đoán là để khách viếng thăm đánh giá các bài, đánh giá tác giả.... Nhưng có phải vậy không?

Nếu bạn biết, xin vui lòng cho mình biết với. Mình đã tìm trên Google, nhưng chưa ra. Tính năng karma của diễn đàn cũng hay hay, mình sẽ bật nó lên sau khi có ý kiến của bạn!

Cám ơn!
 
id = 551, parent = 470, thread = 470, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.78.125, time = 2005/12/18 (1134843268) ,
subject = Re:karma là gì?, hits = 0, karma = 0+0-,
Kyanh xem thu phai cai nay khong???

http://www.atnf.csiro.au/computing/software/karma/

Thấy cũng HTML, Linux ì xèo, mình dốt quá nên không hiểu, may ra bá Kỳ hiểu.

Cầu chúa
 
id = 557, parent = 551, thread = 470, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.210.245.124, time = 2005/12/19 (1134932165) ,
subject = Re:karma là gì?, hits = 0, karma = 0+0-,
karma là cách chấm điểm cho User. (Bác Long nhà ta bị mấy điểm âm rồi )

Vì hiện diễn đàn mở, anonymous có thể có tên tùy ý, nên... karma trở nên không cần thiết

Cám ơn bác Long về cái links. Chưa coi được (slow line!)