VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4686, contains 4686, 4687
id = 4686, parent = 0, thread = 4686, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = dungdung23, ip = 203.160.1.45, time = 2008/06/05 (1212602977) ,
subject = Các bạn làm ơn giúp mình với, hits = 396, karma = 0+0-,
Mình đang gặp khó khăn trong việc tạo những biểu thức như những hình mà mình gửi kèm bài viết này. Bạn nào biết giảp pháp tạo những biểu thức như vậy làm ơn giúp mình hoặc là chỉ cho mình cách thực hiện thôi cũng đưọc. cảm ơn các bạn rất nhiều. Email của mình là [email protected]
Hình 1:
http://img117.imageshack.us/img117/1240/image1tq1.jpg
Hình 2:
http://img260.imageshack.us/img260/3180/image2lp6.jpg
Hình 3:
http://img369.imageshack.us/img369/5347/image3na8.jpg
 
id = 4687, parent = 4686, thread = 4686, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.189.176, time = 2008/06/05 (1212607944) ,
subject = Re:Các bạn làm ơn giúp mình với, hits = 0, karma = 0+0-,
Với hình đầu tiên, bạn chia trang giấy thành hai cột forum:3011

Với các hình còn lại, mình không chắc có gói nào hỗ trợ việc này hay không. Tuy nhiên, theo mình, bạn có thể dùng môi trường table (soạn thảo với wiki:table) hoặc (tốt hơn) array của wiki:amsmath.

Chúc bạn thành công!