VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4681, contains 4681, 4682, 4684, 4685, 4710, 4714, 4746, 4749, 4750, 4751
id = 4681, parent = 0, thread = 4681, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = tqviet, ip = 118.68.8.142, time = 2008/06/04 (1212517147) ,
subject = header - footer, hits = 2154, karma = 1+0-,
Chào cả nhà

Hôm nay mình loay hoay tìm cách để tạo cái gạch dưới của header ; giống như ; và cái gạch trên đầu của footer ; giống như ; nhưng cứ thất bại hoài !

Ai đó chỉ giúp mình với ! Cảm ơn rất nhiều.

PS : Mình đang xài PCTex phiên bản mới nhất.
 
id = 4682, parent = 4681, thread = 4681, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.189.176, time = 2008/06/04 (1212521189) ,
subject = Re:header - footer, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn có thể kết hợp môi trường minipage với \hrule -- đây là cách mình làm năm 2001 với pctex phiên bản 4

Hiện đại hơn, bạn dùng gói fancyhdr (hy vọng là có trong pctex của bạn)
\usepackage{fanyhdr}
\pagestyle{fancy}
% for header: \lhead{}, \rhead{}, \chead{}, \headrulewidth
% for footer: \lfoot{}, \rfoot{}, \cfoot{}, \footrulewidth
\lfoot{\sc Mathematical Reflection 3(2008)}
\cfoot{}
\rfoot{\thepage}
\def\footrulewidht{0.4pt}

Chúc thành công!
 
id = 4684, parent = 4682, thread = 4681, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = tqviet, ip = 118.68.236.42, time = 2008/06/04 (1212545634) ,
subject = Re:header - footer, hits = 0, karma = 0+0-,
viettug:
Bạn có thể kết hợp môi trường minipage với \hrule -- đây là cách mình làm năm 2001 với pctex phiên bản 4
Cảm ơn thầy viettug về lời gợi ý.

Tuy nhiên không hiểu sao gói fancyhdr không có trong PCTex của em.

Và sau một hồi loay hoay em cũng vẫn chưa biết phải sử dụng môi trường minipage thế nào cả. Em cũng có thử qua môi trường tabular rồi nhưng vẫn chưa được.

Thầy có thể giải thích rõ hơn một chút về các sử dụng môi trường minipage với \hrule được không ?

VD: cái header và footer này thì mình phải làm sao đây ?

\makeatletter
\renewcommand{\[email protected]}{ \renewcommand{\@oddhead}{\textrm{thắc mắc về header-footer}  \hfill \textrm{\thepage}}
     \renewcommand{\@evenhead}{\@oddhead}
     \renewcommand{\@oddfoot}{ \textrm{giải đáp của viettug} \hfill \textrm{\thepage}}
     \renewcommand{\@evenfoot}{\@oddfoot}}
\makeatother


Cảm ơn thầy rất nhiều !
 
id = 4685, parent = 4684, thread = 4681, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.189.176, time = 2008/06/04 (1212563358) ,
subject = Re:header - footer, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn thử cài gói fancyhdr đi:
http://ctan.org/tex-archive/macros/late … /fancyhdr/

Dùng pctex rồi bạn sẽ gặp cả khối vấn đề nữa. Nếu tìm được cách cài các gói cho pctex vẫn hay hơn!
 
id = 4710, parent = 4685, thread = 4681, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = newcondona, ip = 222.254.101.242, time = 2008/06/07 (1212857168) ,
subject = Re:header - footer, hits = 0, karma = 1+0-,
Tôi có thể dùng gói fancyhdr như sau:

\pagestyle{fancy}
\fancyhead[L]{\fontfamily{ptm}\selectfont Vi du header va footer}
\fancyhead[R]{\thepage}
\fancyhead[C]{\empty}
\fancyfoot[C]{\empty}
\fancyfoot[L]{\fontfamily{ptm}\selectfont Chao dien dan tex}
\renewcommand{\headrulewidth}{0.4pt}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}


Nhưng khi dùng gói này tôi lại không dùng được với gói titlesec
(nên không biet làm thế nào để thay đổi các dạng tiêu đề chương mục)

Nếu không dùng gói fancyhdr, tôi dùng lệnh sau (có dùng gói titlesec)
\newpagestyle{main}[\fontsize{10pt}{10pt}\selectfont]{%
    \headrule%duong ke duoi header
       \sethead[][][]
       {\textsl{Xin chao dien dan tex}} {} {\thechapter.\quad  \chaptertitle  }
    \footrule%duong ke tren footer
             \setfoot[][][]
         { Vi du ve header and footer} {} {\usepage}
     }


Với lệnh này thì tôi lại gặp vấn đề là đường kẻ trên của footer lại kẻ chính giữa dòng chữ của footer.

Xin diễn đàn giải thích giùm?
 
id = 4714, parent = 4710, thread = 4681, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = tqviet, ip = 118.68.139.128, time = 2008/06/08 (1212885658) ,
subject = Re:header - footer, hits = 0, karma = 1+0-,
Gói fancyhdr tôi chưa xài nên chưa có ý kiến gì với bạn newcondona.

Hôm nọ thầy viettug có gợi ý về việc dùng môi trường minipage để tạo header-footer, tôi về mò mẫm một thời gian thì cũng tạo được cái header-footer nhìn cũng tương đối ổn, bạn newcondona thử làm thế này xem sao :
\renewcommand{\@oddhead}{
\begin{minipage}{\textwidth}
\textrm{Tạo header bằng môi trường minipage}\hfill \textrm{Trang \thepage}
\newline \hrule
\end{minipage}}

\renewcommand{\@evenhead}{\@oddhead}

\renewcommand{\@oddfoot}{
\begin{minipage}{\textwidth}
\hrulefill
\newline
\textrm{Tạo footer bằng môi trường minipage} \hfill \textrm{Trang \thepage}
\end{minipage}}

\renewcommand{\@evenfoot}{\@oddfoot}}
Cái này nhìn chung cũng tàm tạm. Có điều là khoảng cách giữa cái gạchvăn bảng trong header và footer có vẻ không bằng nhau, ai có cách nào khắc phục hộ tôi không ? Cảm ơn nhiều.
 
id = 4751, parent = 4714, thread = 4681, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = garcon, ip = 117.2.8.46, time = 2008/06/21 (1214004866) ,
subject = Re:header - footer, hits = 0, karma = 0+0-,
Cái này nhìn chung cũng tàm tạm. Có điều là khoảng cách giữa cái gạch và văn bảng trong header và footer có vẻ không bằng nhau
Bạn thử khai báo thông số \headwidth=18cm (giả sử phần văn bản của bạn có độ rộng = 18cm : \textwith=18cm) ở phần đầu của tài liệu.
 
id = 4746, parent = 4685, thread = 4681, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = garcon, ip = 117.2.13.20, time = 2008/06/20 (1213899075) ,
subject = Re:header - footer, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn thử cài gói fancyhdr đi:
Mình dùng gói lyk-z13 để dùng fontsize13 nhưng header và footer lại chỉ cỡ 10. Phải làm sao cho nó thành cỡ 13 đây? ai biết chỉ giáo dùm mình với!!!
 
id = 4749, parent = 4746, thread = 4681, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = newcondona, ip = 203.160.1.45, time = 2008/06/20 (1213916124) ,
subject = Re:header - footer, hits = 0, karma = 2+0-,
Bạn thử cài gói fancyhdr đi:
Mình dùng gói lyk-z13 để dùng fontsize13 nhưng header và footer lại chỉ cỡ 10. Phải làm sao cho nó thành cỡ 13 đây? ai biết chỉ giáo dùm mình với!!!
Mình dùng lệnh này thì thấy có thể thay đổi được phông chữ, cỡ chữ của tài liệu
\fontfamily{ptm}\fontsize{14pt}{14pt}\selectfont

Có thể thay 14pt bởi 15pt, 16pt,18pt,...

Lệnh sau sẽ tạo font ở footer là PTM và cở chữ 12pt (dung gói fancyhdr)
\fancyfoot[L]{\fontfamily{ptm}\fontsize{14pt}{14pt}\selectfont Chao ban}


Nếu dùng gói titlesec thì như sau:

\newpagestyle{main}[\fontfamily{ptm}\fontsize{12pt}{12pt}\selectfont]{
  \headrule%duong ke duoi header   
    \sethead[][][]   
    {\textsl{Xin chao dien dan tex}} {} {\thechapter.\quad  \chaptertitle
  \footrule%duong ke tren footer   
         \setfoot[][][]{ Vi du ve header and footer} {} {\usepage} }
 
id = 4750, parent = 4749, thread = 4681, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = garcon, ip = 117.2.8.46, time = 2008/06/21 (1214004174) ,
subject = Re:header - footer, hits = 0, karma = 0+0-,
Lệnh sau sẽ tạo font ở footer là PTM và cở chữ 12pt (dung gói fancyhdr)

\fancyfoot[L]{\fontfamily{ptm}\fontsize{14pt}{14pt}\selectfont Chao ban}
Đã làm được như bạn hướng dẫn. Còn một lỗi nhỏ là số trang của trang đầu tiên của 1 chapter vẫn chỉ cỡ 10. Mình vẫn chưa xử lý được. Hình như gói fancyhdr không can thiệp vào trang này thì phải?!???