VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4632, contains 4632, 4633, 4925, 4926
id = 4632, parent = 0, thread = 4632, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = tqviet, ip = 118.68.238.112, time = 2008/05/24 (1211592638) ,
subject = PCTex - MikTex, hits = 1082, karma = 0+-1-,
Mình mới làm quen với LaTex và rất thích vẻ đẹp của nó.

Mọi người cho mình hỏi :

- PCTex và MikTex khác nhau cơ bản thế nào ?

Ai có kinh nghiệm sử dụng Latex xin cho mình một lời khuyên :

- nên sử dụng PCTex hay MikTex ? Cái nào mạnh hơn ?
 
id = 4633, parent = 4632, thread = 4632, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.190.253, time = 2008/05/24 (1211615795) ,
subject = Re:PCTex - MikTex, hits = 0, karma = 0+0-,
miktex >>>>>> pctex

chịu khó tìm trên diễn đàn: forum:208
 
id = 4925, parent = 4633, thread = 4632, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = meantex, ip = 123.19.210.235, time = 2008/08/08 (1218188655) ,
subject = Re:PCTex - MikTex, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào anh em. Mình là lính mới, cho mình hỏi để sử dụng miktex thì cài đầy đủ các phần mềm, khi biên tập xong file.tex ở trình editor, làm sao biên dịch ra các kiểu file khác
 
id = 4926, parent = 4925, thread = 4632, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.189.225, time = 2008/08/08 (1218195378) ,
subject = Re:PCTex - MikTex, hits = 0, karma = 0+0-,
về mặt nguyên tắc, từ tập tin TeX bạn có thể xuất ra (trực tiếp hoặc trung gian) rất nhiều loại khác nhau: pdf, doc, html, txt, ps, dvi,...

với hầu hết các editor dành cho TeX (bạn dùng editor nào), từ tập tin tex bạn có thể thu được các định dạng dvi, ps, pdf (hỗ trợ mặc định và thông dụng của tex system).

bạn có thể theo dõi các nút (button) và hướng dẫn của editor để biết thêm chi tiết.