VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4630, contains 4630, 4648, 4653, 4656, 4659, 4664, 4668, 4669, 4672, 5091
id = 4630, parent = 0, thread = 4630, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = newcondona, ip = 203.160.1.45, time = 2008/05/24 (1211579739) ,
subject = Giúp mình kí hiệu cung lượng giác., hits = 2949, karma = 0+0-,
Chào các bạn, các bạn chỉ giúp minh cách đánh kí hiệu cung lượng giác được không?
Thank!
 
id = 4648, parent = 4630, thread = 4630, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 117.2.44.51, time = 2008/05/27 (1211838722) ,
subject = Re:Giúp mình kí hiệu cung lượng giác., hits = 0, karma = 1+0-,
Thử mấy cái này xem

\input yhmath.sty
% from kỳ anh: \usepcage{yhmath} ???
\DeclareMathAccent{\wideparen}{\mathord}{largesymbols}{"F3}
\def\goc#1{\widehat{#1}}
\def\cung#1{$\wideparent{#1}\ $}
\def\das#1{$\overline {#1} $}% độ dài đại số
\frown %dấu cung nhỏ


%Lệnh tạo ký hiệu rẽ nhánh
\newcommand{\rnhanh}[3]{%
 \mathop {#1
  \begin{array}{*{20}c}
    \nearrow\\
    \searrow\\
  \end{array}%
 }
 \nolimits%
   ^{\displaystyle #2 }%
   _{\displaystyle #3}
}


Còn lại bạn tự làm thêm
 
id = 4653, parent = 4648, thread = 4630, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = newcondona, ip = 203.160.1.45, time = 2008/05/28 (1211968495) ,
subject = Re:Giúp mình kí hiệu cung lượng giác., hits = 0, karma = 0+0-,
vanchutr:
Thử mấy cái này xem

\input yhmath.sty
% from kỳ anh: \usepcage{yhmath} ???
\DeclareMathAccent{\wideparen}{\mathord}{largesymbols}{"F3}
\def\goc#1{\widehat{#1}}
\def\cung#1{$\wideparent{#1}\ $}
\def\das#1{$\overline {#1} $}% độ dài đại số
\frown %dấu cung nhỏ
Cảm ơn thầy đã trả lời câu hỏi của em.

Lệnh \cung{AB} chỉ tạo kí hiệu cung hình học AB thôi. Cái em cần là kí hiệu cung lượng giác. Dấu cung và có mũi tên.
vanchutr:
%Lệnh tạo ký hiệu rẽ nhánh
\newcommand{\rnhanh}[3]{%
 \mathop {#1
  \begin{array}{*{20}c}
    \nearrow\\
    \searrow\\
  \end{array}%
 }
 \nolimits%
   ^{\displaystyle #2 }%
   _{\displaystyle #3}
}
Cái này có liên quan gì đến câu hỏi của em không ạ.
 
id = 4656, parent = 4653, thread = 4630, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 125.234.102.136, time = 2008/05/28 (1211983092) ,
subject = Re:Giúp mình kí hiệu cung lượng giác., hits = 0, karma = 0+0-,
Lệnh \cung{AB} chỉ tạo kí hiệu cung hình học AB thôi. Cái em cần là kí hiệu cung lượng giác. Dấu cung và có mũi tên.
việc ký hiệu cung lượng giác có mũi tên cũng như việc viết toán tử tan vậy thôi. Ngày xưa, chương trình VN dùng ký hiệu tg x không giống người ta. Muốn có toán tử đó thì phải định nghĩa thêm toán tử.

Thực tế ra, việc bạn trình bày nội dung như thế nào mới là quan trọng chứ ra ký hiệu thì nhiều khi chỉ là m mình mệt mỏi, và chế ra cái ký hiệu đó, cũng chỉ có mình mình xài )
 
id = 4659, parent = 4653, thread = 4630, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.188.87, time = 2008/05/28 (1211984344) ,
subject = Re:Giúp mình kí hiệu cung lượng giác., hits = 0, karma = 0+0-,
newcondona:
Lệnh \cung{AB} chỉ tạo kí hiệu cung hình học AB thôi. Cái em cần là kí hiệu cung lượng giác. Dấu cung và có mũi tên.
Giải pháp chỉ cung cấp cho thành viên có đóng phí. Mong bạn thông cảm
 
id = 4664, parent = 4653, thread = 4630, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 117.2.41.190, time = 2008/05/29 (1211996636) ,
subject = Re:Giúp mình kí hiệu cung lượng giác., hits = 0, karma = 0+0-,
Các kí hiệu khá đầy đủ có trong phần "các macro tự định nghĩa" ... Load về và đọc kỹ sẽ thấy.
 
id = 4668, parent = 4664, thread = 4630, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = newcondona, ip = 222.254.103.21, time = 2008/05/29 (1212074378) ,
subject = Re:Giúp mình kí hiệu cung lượng giác., hits = 0, karma = 0+-1-,
vanchutr:
Các kí hiệu khá đầy đủ có trong phần "các macro tự định nghĩa" ... Load về và đọc kỹ sẽ thấy.
Cảm ơn thầy. Em đã tìm thấy bài của thầy.
longgia2001:
Thực tế ra, việc bạn trình bày nội dung như thế nào mới là quan trọng chứ ra ký hiệu thì nhiều khi chỉ là m mình mệt mỏi, và chế ra cái ký hiệu đó, cũng chỉ có mình mình xài
Cái kí hiệu này có trong sách Đại số 10. Phải chăng đây là một kí hiệu của riêng sách giáo khoa Việt Nam.
viettug :
Giải pháp chỉ cung cấp cho thành viên có đóng phí. Mong bạn thông cảm.
Cái này bây giờ em mới biết. Thế là em đã có cái mình cân mà không phải đóng phí
vanchutr:
Các kí hiệu khá đầy đủ có trong phần "các macro tự định nghĩa" ... Load về và đọc kỹ sẽ thấy.
Lệnh \cungdh{AB} rất hay, có thể thay đổi thông số về chiều cao, độ đậm nhạt của cung. Có lệnh này, em chỉ dich được trực tiếp sang DVI, không dich trực tiếp sang PDF được, muốn có tệp PDF phải thực hiện Dvi-->ps-->pdf.

Khi gõ lệnh $\cungdh{AM}=\dfrac{\pi}{3}+k\dfrac{\pi}$ thì dấu cung bị mất đi. Cái này có phải do ảnh hưởng của lệnh \dfrac lam che mất dấu cung không ạ?

(Đây không phải là câu hỏi để cung cấp giải pháp. Nhưng nếu có giải pháp khắc phục điều này thì tốt quá )
 
id = 4669, parent = 4668, thread = 4630, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.185.251, time = 2008/05/29 (1212077837) ,
subject = Re:Giúp mình kí hiệu cung lượng giác., hits = 0, karma = 0+0-,
newcondona:
viettug :
Giải pháp chỉ cung cấp cho thành viên có đóng phí. Mong bạn thông cảm.
Cái này bây giờ em mới biết. Thế là em đã có cái mình cân mà không phải đóng phí

...

(Đây không phải là câu hỏi để cung cấp giải pháp. Nhưng nếu có giải pháp khắc phục điều này thì tốt quá )
Mọi người hỏi-và-được-trả-lời-miễn-phí nhiều rồi Sắp tới, các thành viên của ViệtTUG có thể phải đóng phí để có được hỗ trợ tốt nhất. Trang web hiện tại vẫn được duy trì không-có-bất-kỳ-sự-thay-đổi-nào, trên tinh thần tự nguyện giúp đỡ nhau của các thành viên!
 
id = 4672, parent = 4668, thread = 4630, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 125.234.102.136, time = 2008/05/30 (1212141314) ,
subject = Re:Giúp mình kí hiệu cung lượng giác., hits = 0, karma = 0+0-,
longgia2001:
Thực tế ra, việc bạn trình bày nội dung như thế nào mới là quan trọng chứ ra ký hiệu thì nhiều khi chỉ là m mình mệt mỏi, và chế ra cái ký hiệu đó, cũng chỉ có mình mình xài
Cái kí hiệu này có trong sách Đại số 10. Phải chăng đây là một kí hiệu của riêng sách giáo khoa Việt Nam.
Bạn vui lòng mở sách đại số & giải tích 11 (chương trình hợp nhất 2000 thôi chứ k đâu xa lạ), bạn xem cái hàm \sin/\cos người ta viết thế nào.

Lên đây mọi người cùng học hỏi, bạn ơi Đừng cắc cớ nhau thế
 
id = 5091, parent = 4672, thread = 4630, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = nqt, ip = 123.19.77.165, time = 2008/09/29 (1222623096) ,
subject = Re:Giúp mình kí hiệu cung lượng giác., hits = 0, karma = 0+0-,
Mình có một cách khác như sau trong việc tạo cung lượng giác
\documentclass[10pt]{article}
\usepackage{amsmath,amsxtra,amssymb,latexsym, amscd,amsthm}
\begin{document}
\begin{enumerate}
\item $\overset{\curvearrowright}{A}$,
\item $\overset{\,\,\curvearrowright}{A}$,
\item $\overset{\curvearrowright}{AB}$,
\item $\overset{\,\,\curvearrowright}{AB}$,
\end{enumerate}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\begin{enumerate}
\item $\overset{\curvearrowright}{ABC}$,
\item $A\overset{\curvearrowright}{B}C$,
\item $\overset{\curvearrowright}{AmB}$,
\item $A\overset{\curvearrowright}{m}B$.
\end{enumerate}

\end{document}

Sau khi thực hiện các lệnh đó thì mình được kết quả đây
http://img517.imageshack.us/my.php?image=cung1cm2.png

http://img517.imageshack.us/my.php?image=cung1cm2.png
Các bạn thấy đó! Cũng đẹp lắm...