VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4604, contains 4604, 4605, 4719, 4720, 4732, 4733, 4736, 4742
id = 4604, parent = 0, thread = 4604, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = jame27, ip = 123.19.211.78, time = 2008/05/21 (1211307567) ,
subject = Hoi ve moi truong enumerate, hits = 1382, karma = 2+-5-,
Chào các bác, các bác cho em hỏi lệnh nào thay đổi được khoảng cách giữa 2 môi trường enumerate vậy. Cảm ơn các bác nhiều.! Mới tập tành sử dụng TeX nên chắc sẽ hỏi nhiều đó, mong các bác chỉ giáo.
 
id = 4605, parent = 4604, thread = 4604, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.189.212, time = 2008/05/21 (1211308754) ,
subject = Re:Hoi ve moi truong enumerate, hits = 0, karma = 0+0-,
Nếu bạn không muốn định nghĩa lại môi trường enumerate (hoặc định nghĩa môi trường mới), bạn có thể sử dụng các lệnh vskip để có khoảng cách tuỳ ý. Bạn thử dùng một trong các lệnh sau:
\vskip3cm
\medskip
\bigskip

Hai lệnh sau được ưa thích hơn, vì nó "human" hơn việc chỉnh từng xen-ti-mét.

Chúc vui.
 
id = 4719, parent = 4605, thread = 4604, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = q00p, ip = 118.71.194.33, time = 2008/06/13 (1213313442) ,
subject = Re:Hoi ve moi truong enumerate, hits = 0, karma = 0+0-,
Mọi người cho tôi hỏi làm sao đổi được trong enumerate thành kiểu Câu 1. Câu 2 mà không phải gõ thủ công, tôi bị mắc vì làm Cau 1, Cau 2 thì được, có chữ â là lỗi. Mong mọi người giúp đỡ gấp. Thanks!
 
id = 4720, parent = 4719, thread = 4604, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.191.7, time = 2008/06/13 (1213346897) ,
subject = Re:Hoi ve moi truong enumerate, hits = 0, karma = 0+0-,
\documentclass{article}
\usepackage{enumerate}
\usepackage[utf8]{vietnam}

\begin{document}
\begin{enumerate}[Câu 1]
\item 1
\item 2
\end{enumerate}
\end{document}
 
id = 4732, parent = 4720, thread = 4604, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = q00p, ip = 118.71.195.137, time = 2008/06/16 (1213563039) ,
subject = Re:Hoi ve moi truong enumerate, hits = 0, karma = 0+0-,
Thanks! Mình làm được rồi (nếu chỉ dẫn mình định nghĩa thêm newenviroment có dùng lệnh enumerate như thế thì tốt, mình vẫn chưa làm trong đó được).
 
id = 4733, parent = 4732, thread = 4604, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = q00p, ip = 118.71.195.137, time = 2008/06/16 (1213566081) ,
subject = Re:Hoi ve moi truong enumerate, hits = 0, karma = 0+0-,
Cụ thể mình đã làm được như sau:
Trả lời các câu hỏi sau đây:
===Câu 1. Abdc
=======Kdmfdkmfdkmfkam
===Câu 2. Mvlemoad
% Dòng dưới không thẳng hàng với chữ câu như trong Word = ứng với dấu cách.
Mình có thể chuyển thành:
Trả lời các câu hỏi sau đây:
Câu 1. Abdc
kdmfdkmfdkmfkam
Câu 2. Mvlemoad
% Không còn các dấu cách
?????
 
id = 4736, parent = 4733, thread = 4604, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.191.7, time = 2008/06/16 (1213573378) ,
subject = Re:Hoi ve moi truong enumerate, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn cần gì? Mình đọc qua nhưng chưa hiểu ý bạn!
 
id = 4742, parent = 4736, thread = 4604, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = q00p, ip = 118.71.195.137, time = 2008/06/19 (1213814362) ,
subject = Re:Hoi ve moi truong enumerate, hits = 0, karma = 0+0-,
Xin lỗi vì hỏi không được rõ ý. Bình thường enumerate sau label sẽ thụt vào (gióng thẳng hàng theo nội dung). Tôi muốn hỏi có thể sửa để nội dung gióng thẳng hàng với label được hay không? (Trong câu hỏi trên của tôi, mỗi dấu bằng tương ứng với dấu trắng).