VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4601, contains 4601, 4602, 4610, 4611, 4616, 4618, 4627, 4660, 4661, 4662, 4663, 4666, 4667, 4866, 5093, 5145, 5164, 5170
id = 4601, parent = 0, thread = 4601, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 203.162.3.157, time = 2008/05/20 (1211278959) ,
subject = Hỏi về beamer, hits = 4827, karma = 0+0-,
Các bác giúp dùm /me một số vấn đề về gói beamer sau:

1. Làm sao để tex tự canh lề (canh lề trái và phải giống như powerdot). Gói beamer chỉ canh lề trái thôi

2. Trong một slide, chẳng hạn có 2 dòng thì 2 dòng này nằm giữa slide, làm sao để mặc định là ở top của slide.

3. Dùng
\begin{proof}
Đây là ví dụ
\end{proof}

Thì nó hiện ra tiếng việt -> Chứng minh.....

Còn đối với các môi trường khác như exmaple, theorem, definition thì nó lại cho ra tiếng anh.

Cách giải quyết

Cảm ơn các bác!
 
id = 4602, parent = 4601, thread = 4601, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.189.212, time = 2008/05/20 (1211285441) ,
subject = Re:Hỏi về beamer, hits = 0, karma = 0+0-,
1. thử dùng môi trưòng `justify'
2. không biết
3. \def\proofname{Proof}

Good luck
 
id = 4610, parent = 4602, thread = 4601, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 123.20.236.141, time = 2008/05/21 (1211365841) ,
subject = Re:Hỏi về beamer, hits = 0, karma = 0+0-,
viettug:
1. thử dùng môi trưòng `justify'
2. không biết
3. \def\proofname{Proof}

Good luck
Bác làm ơn hướng dẫn chi tiết hơn. Dùng môi trường "justify" như thế nào? Mình không tìm được tài liệu nào nói về cái này.
 
id = 4611, parent = 4610, thread = 4601, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.189.212, time = 2008/05/21 (1211369146) ,
subject = Re:Hỏi về beamer, hits = 0, karma = 0+0-,
ví dụ

\begin{justify}
canh đều cả hai bên
\end{justify}


Mới làm quen với LaTeX? Cuốn này hẳn có ích files:lshort

Chúc vui.
 
id = 4616, parent = 4611, thread = 4601, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 203.162.3.157, time = 2008/05/22 (1211404483) ,
subject = Re:Hỏi về beamer, hits = 0, karma = 0+-1-,
viettug:
\begin{justify}
canh đều cả hai bên
\end{justify}
Bác có test thử chưa? Làm gì có lệnh \begin{justify} ... \end{justify} mặc dù mình đã dùng \usepackage{justify}. Mình dùng Miktex 2.7 Full
 
id = 4618, parent = 4616, thread = 4601, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.189.212, time = 2008/05/22 (1211437224) ,
subject = Re:Hỏi về beamer, hits = 0, karma = 0+0-,
Thiếu sót của mình. Môi trường đó được cung cấp trong gói `ragged2e' (tìm ở CTAN có không nhỉ?)
 
id = 4627, parent = 4618, thread = 4601, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 203.162.3.157, time = 2008/05/23 (1211556962) ,
subject = Re:Hỏi về beamer, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn bác, mình đã làm được.
 
id = 4660, parent = 4627, thread = 4601, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = vdhvu, ip = 137.224.252.10, time = 2008/05/28 (1211987684) ,
subject = Re:Hỏi về beamer, hits = 0, karma = 0+0-,
Các anh chị cho mình hỏi là trong gói powerdot, mình có thể làm hyperlink trong trình chiếu để nhảy đến một slide hoặc một object như trong powerpoint được không ạ?
 
id = 4661, parent = 4660, thread = 4601, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.188.87, time = 2008/05/28 (1211990286) ,
subject = Re:Hỏi về beamer, hits = 0, karma = 0+0-,
câu trả lời là "được"
 
id = 4662, parent = 4661, thread = 4601, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = vdhvu, ip = 137.224.252.10, time = 2008/05/28 (1211990346) ,
subject = Re:Hỏi về beamer, hits = 0, karma = 0+0-,
Nếu được nhờ cho mình một lời giải à? . Cảm ơn nhiều!
 
id = 4663, parent = 4662, thread = 4601, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.188.87, time = 2008/05/28 (1211991381) ,
subject = Re:Hỏi về beamer, hits = 0, karma = 0+0-,
%\usepackage{hyperref}
\usepackage[dvips]{hyperref}

%
at page 1: \label{xyz}
at page 10: \ref{xyz}
 
id = 4666, parent = 4663, thread = 4601, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = vdhvu, ip = 137.224.252.10, time = 2008/05/29 (1212009263) ,
subject = Re:Hỏi về beamer, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình làm theo cách viettug chỉ nhưng không có "effect" gì hết
 
id = 4667, parent = 4666, thread = 4601, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.188.87, time = 2008/05/29 (1212017916) ,
subject = Re:Hỏi về beamer, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn tải về ví dụ này xem (một phần trong powerdot-doc-vn bundle đó).
Tập tin .pdf là kết quả mình biên dịch sẵn. Để ý đến hai trang cuối cùng. Có liên kết tốt lắm! Sau khi xem, bạn có thể thử biên dịch theo đường:

tex -> dvi -> ps -> pdf

Try again!
 
id = 4866, parent = 4667, thread = 4601, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = gamma_detector, ip = 134.158.138.229, time = 2008/07/10 (1215633817) ,
subject = Re:Hỏi về beamer, hits = 0, karma = 1+0-,
chào các bác, em lẩn dẩu dùng Beamer, trước dùng powerdot và pdfscreen mong càc bác chỉ giáo

1) nếu dịch beamer nên dùng lệnh Pdflatex dịch trực tiếp, dịch ít nhất 2 lần, dùng \includeonlyframes{tencuaframe} de chay thử 1 frame cho nó nhanh, các hình vẽ nên để ở dạng .pdf hoặc .png (nét hơn .jpg)

2) để các chữ trong slide không bị mặc định ở giữa slide mà ở top thì khi khai báo nên dùng option
\documentcalss[t]{beamer}

hoặc trong mỗi frame

\begin{frame}[t, label=tén của frame để dùng sau này]

để căn lề có thể dùng justify hoặc dùng môi trường minipage

3) trong một frame, có thể đưa nhiểu hình vẽ ở các vị trí khác nhau, giải pháp hay nhất là dùng môi trường columns, vd

\begin{columns}
\begin{column}{0.4\paperwidth}
.............
\end{column}

\begin{column}{0.4\paperwidth}
...............
\end{column}
..................
\end{columns}

cho bao nhiêu columns tùy thích

4)về hình vẽ. Ngoài việc dùng \includegraphics để đưa hình vẽ vào, các bác có thể dùng trực tiếp gói lệnh Tikz (gói lệnh này đang trong giai đoạn hoàn thành, nóng hổi, dùng tuyệt vời, không kém gì pstrick nhưng lại đơn giản và tiện hơn, quan trọng nhất là có thể dịch bằng pdflatex), đợt vừa rồi em dùng thử thấy rất tiện lợi, xem các ví dụ demos ở đây http://www.fauskes.net/nb/pgftikzexamples/

5) vê hiệu ứng, có thể dùng \onslide<x-y> hoặc đặt <x-y> hoặc dùng \uncover<x-y> nhưng em nhận thấy rằng, mỗi môt frame, nên dùng cùng một trong số các cách trên để đảm bảo rằng các phần của frame không bị chồng lên nhau (phần viết trước sẽ đẩy phần viết sau xuống tận dưới cùng)


thêm đây một ví dụ presentation bằng beamer, nếu bác nào hứng thú em se gửi code Tex sau (khoảng 2M
http://www.yousendit.com/transfer.php?a … N0RIRGc9PQ
 
id = 5093, parent = 4866, thread = 4601, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = nqt, ip = 123.19.77.165, time = 2008/09/29 (1222623773) ,
subject = Re:Hỏi về beamer, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình tạo được trình diễn bằng gói beamer rồi! Đẹp thật đấy! Tuy nhiên mình không biết làm thế nào để tạo đuợc "hiệu ứng chuyển trang" với mục đích là làm bài trình diễn này sinh động hơn! Bạn nào dùng beamer giúp mình với!
 
id = 5145, parent = 5093, thread = 4601, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = nqt, ip = 123.19.43.33, time = 2008/10/15 (1224066609) ,
subject = Re:Hỏi về beamer, hits = 0, karma = 0+0-,
nqt:
Mình tạo được trình diễn bằng gói beamer rồi! Đẹp thật đấy! Tuy nhiên mình không biết làm thế nào để tạo đuợc "hiệu ứng chuyển trang" với mục đích là làm bài trình diễn này sinh động hơn! Bạn nào dùng beamer giúp mình với!
Vụ này thì khác phục được rồi! Hic! Không phải là lỗi của gói beamer (hoặc powerdot) nào. Cái này do mình dùng chương trình foxit reader để đọc file *.pdf mà không để ý rằng: các gói dùng để trình diễn và xem hiệu ứng chỉ làm việc tốt với anh Acrobat Reader từ 7.0 trở lên mà!
Bấy lâu nay, mình thường dùng foxit reader để xem và in file *.pdf thôi! Lý do:
1) bác foxit reader miễn phí và rất nhẹ (khoảng 7 M) so với bác acrobat reader.
2) Khởi động để đọc file *.pdf rất nhanh!
3) Và cuối cùng là in ấn! Mình đánh giá rất cao bác foxit reader này (các bạn có thể kiểm tra).
Tuy nhiên, bác foxit reader không làm việc tốt cho gói lệnh của \LaTeX dùng thiết kế trình diễn và tạo hiệu ứng chuyển trang!
PS: Nếu dùng để đọc và in *.pdf thì mình trung thành với bác foxit reader 2.3. Còn nếu trình diễn bằng beamer và powerdot thì mình sẽ dùng acrobat reader 8.0! Đây là kinh nghiệm của mình.....
 
id = 5164, parent = 4661, thread = 4601, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = thanhansp, ip = 58.186.250.66, time = 2008/10/17 (1224257632) ,
subject = Re:Hỏi về beamer, hits = 0, karma = 0+0-,
Cho em hỏi cách chỉnh hiệu ứng như powerpoint trong texmaker.
Em đang soạn bài trình chiếu đã xong hết rồi nhưng vẫn chưa chỉnh được hiệu ứng.
Các anh chị có tài liệu hướng dẫn cụ thể thì tốt.
Em cám ơn các anh chị nhiều.
 
id = 5170, parent = 5164, thread = 4601, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 117.2.41.1, time = 2008/10/18 (1224347235) ,
subject = Re:Hỏi về beamer, hits = 0, karma = 0+0-,
@thanhansp
Mình có soạn (dịch có mã của các ví dụ) tài liệu beamer. Nhưng không upload lên viettug được. Nếu muốn xem thử thì mail cho tôi ([email protected]), tôi sẽ gửi cho bạn bản dịch để xem thử.