VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 460, contains 460, 469, 478
id = 460, parent = 0, thread = 460, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.111.140, time = 2005/12/07 (1133943105) ,
subject = ntheorem-doc-vn, hits = 1873, karma = 0+0-,
Chủ đề này trao đổi (thêm) về bài viết: ntheorem-doc-vn

Welldone lovely man! That is just fantastic.

Cái này có vẻ khoa học và phần nào giúp người dùng đỡ vất và trong việc đặt tựa cho các định lý. Bác kyanh dịch công phu quá, đẹp nữa nhân tiện đây xin hỏi bác việc tạo index trong tài liệu này trông rất đẹp nhưng em đem file nguồn dịch lại thì index chằng có hàng lối gì cả, mong bác chỉ giáo thêm, hay là bác mở một topic khác cho making indexes.

cảm ơn về sự nhiệt tình của bác.
 
id = 469, parent = 460, thread = 460, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.27.195, time = 2005/12/08 (1133984486) ,
subject = Re:ntheorem-doc-vn, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác xem trong ./src/Makefile -- sẽ hiểu rõ quá trình biên dịch tạo tài liệu của /me. (Dùng trên Linux, cái Makefile đó bác kô mần ở Windows được.)

Mở topics hay box? Chắc ý bác là một box. MÌnh sẽ mở lần sau vậy!

Cám ơn bác nhiều
 
id = 478, parent = 469, thread = 460, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.167, time = 2005/12/09 (1134139971) ,
subject = Re:ntheorem-doc-vn, hits = 0, karma = 0+0-,
Một ví dụ về gói `ntheorem':

LINK_HERE-spaces
LINK_HERE-1540.zip

( Đại số Lie, không gian các quỹ đạo, kyanh, Seminar, 20051209 )