VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 46, contains 46, 560, 615, 621, 696, 700, 978, 980, 3131, 3132, 3136
id = 46, parent = 0, thread = 46, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/09/06 (1126018400) ,
subject = powerdot: gói phụ thuộc, hits = 59543, karma = 0+0-,
Chú ý: Danh sách các gói phụ thuộc mới có ở wiki:PowerdotInstall

Gói powerdot:
tải về: ftp://tug.ctan.org/pub/tex-archive/macr … werdot.zip
mirror: http://www.ctan.org/get?changeMirror=95 … werdot.zip

Tải về bản đang phát triển: http://stuwww.uvt.nl/~hendri/Downloads/ … werdot.zip

Tải về tài liệu ( tiếng Việt ):
http://download.viettug.org/mirror1.php?files=powerdot
( bản mới nhất: http://download.viettug.org/mirror1.php?files=795 )

Cần tải về các gói mới nhất sau:
ftp://tug.ctan.org/pub/tex-archive/macr … umitem.zip
ftp://tug.ctan.org/pub/tex-archive/macr … xcolor.zip
ftp://tug.ctan.org/pub/tex-archive/macr … keyval.zip
ftp://tug.ctan.org/pub/tex-archive/macr … perref.zip
http://perce.de/LaTeX/pstricks/latex/pstricks.sty
http://perce.de/LaTeX/pstricks/generic/pstricks.tex

(gói sau kùng -- pstricks.sty -- click chuột phải và chọn Save Target As)
 
id = 560, parent = 46, thread = 46, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.210.245.124, time = 2005/12/19 (1134933682) ,
subject = Re:powerdot: tạo presentation: gói phụ thuộc, hits = 0, karma = 0+0-,
Nếu đang dùng MikTeX 2.2.6, phải cập nhật cả gói hyperref

Gói này có ở đây:
ftp://tug.ctan.org/pub/tex-archive/macr … perref.zip
 
id = 615, parent = 46, thread = 46, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2005/12/24 (1135421655) ,
subject = Re:powerdot: tạo presentation: gói phụ thuộc, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh ơi, Link này mình và một số người không down được. Đây chính là gói powerdot đúng không
Cần tải về các gói mới nhất sau:
ftp://ftp.jaist.ac.jp/pub/TeX/tex-archi … tricks.sty
kyanh có thể nối cho mình cách cài gói này được không
 
id = 621, parent = 615, thread = 46, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.7, time = 2005/12/24 (1135426430) ,
subject = Re:powerdot: tạo presentation: gói phụ thuộc, hits = 0, karma = 0+0-,
* Bác chưa đọc kỹ các bài ( bài thứ hai ). Cái link mới nằm ở đấy!
* Việc cài powerdot mình viết rất kỹ trong tài liệu ( bản dịch tiếng Việt ). Chịu khó đọc đi bác!
 
id = 696, parent = 621, thread = 46, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.210.245.38, time = 2005/12/31 (1136035689) ,
subject = Re:powerdot: tạo presentation: gói phụ thuộc, hits = 0, karma = 0+0-,
Để tài về gói pstricks.sty:
ftp://ftp.jaist.ac.jp/pub/TeX/tex-archi … tricks.sty
cuong12giaitich:
Nhưng có một vấn đề là cái pstricks.sty mà Kyanh đã upload, khi mình kích vào đó thì hiện ra một file .tex, vậy làm thế nào để có file pstricks.sty.
Bác click vào thì trình duyệt mở tập tin đó ra xem. Hãy chọn nút phải vào liên kết, sau đó chọn Save Target As...
 
id = 700, parent = 696, thread = 46, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2005/12/31 (1136036748) ,
subject = Re:powerdot: tạo presentation: gói phụ thuộc, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
Để tài về gói pstricks.sty:
ftp://ftp.jaist.ac.jp/pub/TeX/tex-archi … tricks.sty


Bác click vào thì trình duyệt mở tập tin đó ra xem. Hãy chọn nút phải vào liên kết, sau đó chọn Save Target As...
Cảm ơn Kyanh nhiều nhé. Vậy là vẫn phải tải các gói ở trên và cài vào máy
 
id = 978, parent = 46, thread = 46, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = hchon, ip = 203.162.3.160, time = 2006/01/18 (1137528037) ,
subject = Re:powerdot: gói phụ thuộc, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào các Bác! Hôm nay mình lại làm phiền các bác nữa rồi. Mình đang dùng miktex 2.4/ 7/2005 cài chế đô total, Yap2.4.1830 và Gsview 4.6. Mình gặp trục trặc với gói powerdot.

Mình đã làm như hướng dẫn của Kỳ Anh trong bài dịch TV. Nhưng khi biên dịch tài liệu sau đây thì lại gặp lỗi:

\documentclass{powerdot}
\usepackage[utf8x]{vietnam}
\title{Thử trình diễn với powerdot}
\author{Phan Hoàng Chơn}
\begin{document}
\maketitle
\begin{slide}{Slide 1}
Phan Hoàng Chơn\pause
Phan Hoàng Chơn\pause
Phan Hoàng Chơn
\end{slide}
\end{document}


Lỗi như sau:

Package xcolor Info: Model `HSB' substituted by `hsb' on input line 1349.
Package xcolor Info: Model `Gray' substituted by `gray' on input line 1350.
Package xcolor Info: Model `wave' substituted by `hsb' on input line 1351.


! LaTeX Error: Missing \begin{document}.


See the LaTeX manual or LaTeX Companion for explanation.
Type  H <return>  for immediate help.
--------------------------
! Undefined control sequence.
<recently read> \@@drv
----------------------------------

! Undefined control sequence.
<argument> ...\fi \fi \[email protected] \expandafter {\@@drv
                                                  }\edef \@@tmp {\ifglobalco...
-----------------------------------


Và khi xem ở chế độ dvi và pdf thì phía trước văn bản xuất hiện thêm 1 trang với nội dung:

0.5 setgray00.5 setgray0.250.5 setgray0.50.5 setgray0.750.5 setgray1.

Không xem được ở dạng ps.

Vậy nhờ các bác chỉ giáo mình phải xử lý như thế nào?
 
id = 980, parent = 978, thread = 46, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 220.231.80.181, time = 2006/01/18 (1137546073) ,
subject = Re:powerdot: gói phụ thuộc, hits = 0, karma = 0+0-,
Trong bản dịch có vài điều chưa được cập nhật. Đó là các gói phụ thuộc.

Bác vui lòng xem bài đầu tiên:
LINK_HERE

và tải về các gói mới!
 
id = 3131, parent = 980, thread = 46, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = crazyman, ip = 125.234.68.209, time = 2006/12/13 (1165960738) ,
subject = Re:powerdot: gói phụ thuộc, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình đang học về phần powerdot. Xin chi giúp mình là khi mình chọn dich từ ps sang pdf thì co báo lỗi như sau "'ps2pdfxx' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file." và không tạo ra file pdf, minh dung Texmaker soạn thảo.
Ngoài ra khi chon dvi to pdf thi may cai hinh và mau nen ko hien ra duoc trong file pdf. Minh chi moi dich cai file powerdot-example1.tex de kiem tra thoi. Khong biet giải quyet loi này thế nào, mong moi người giúp đỡ, cảm ơn nhiều.
 
id = 3132, parent = 3131, thread = 46, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.228.166, time = 2006/12/13 (1165996544) ,
subject = Re:powerdot: gói phụ thuộc, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào Crazyman

1/ lỗi khôg tìm thấy ps2pdfxx có thể do
- hệ thống tex không được cài đặt đầy đủ
- đường dẫn tìm đến tập tin thi hành bị thiếu

Thử chạy wiki:cmd từ menu Run rồi gõ vào
echo %PATH%

xem thử kết quả thu được có đường dẫn đến \miktex\bin không; sau đó, gõ vào ps2pdfxx và Enter, xem thử có lỗi gì xảy ra.

Để khắc phục, cách nhanh nhất là cài lại miktex (nếu đang dùng miktex)

2/ vì powerdot chỉ có thể mần với dvi -> ps -> pdf nên việc bạn dùng dvi -> pdf gặp trục trặc là điều tất nhiên.
 
id = 3136, parent = 3132, thread = 46, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = crazyman, ip = 125.234.75.6, time = 2006/12/13 (1166003295) ,
subject = Re:powerdot: gói phụ thuộc, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn viettug đã giúp đỡ . Mình chay bang dong lenh thi lai duoc rồi, truoc mình chay tu cai trinh soan thảo (winshell và texmaker) thì lại không được, chac là có vấn đề o trình soan thao khi dich từ ps sang pdf roi(hay minh khong biet chỉnh cũng nên). Thôi rang làm thủ công quá