VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4594, contains 4594, 4595
id = 4594, parent = 0, thread = 4594, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = khueenivl, ip = 193.52.208.229, time = 2008/05/17 (1210979455) ,
subject = Về các article khác nhau trong PCTeX, hits = 422, karma = 0+0-,
Xin chào mọi người,
Em mới làm quen với PCTeX V.5, còn nhiều điều chưa biết nên xin nhờ giúp đỡ.
Số là em thấy trong mục New file có các mục (có tên) khác nhau mà không biết nó khác nhau thế nào.
LaTeX article-custome page
LaTeX article-header anh footer
LaTeX article-using color
LaTeX article
Xin các bạn giải đáp giúp. Cảm ơn.
 
id = 4595, parent = 4594, thread = 4594, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.190.58, time = 2008/05/17 (1210979862) ,
subject = Re:Về các article khác nhau trong PCTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
đó là các mẫu. Mỗi mẫu sẽ dùng lớp và một số gói nào đó. Ví dụ, với LaTeX article-using color sẽ cho ra mã (đoán thế)
\documentclass{artile}
\usepackage{xcolor}

Còn LaTeX article chỉ đơn giản tạo ra
\documentclass{article}

Điều này chỉ có ích cho ai chưa biết gì về TeX. Biết rồi thì các Menu đó hơi lãng phí