VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4569, contains 4569, 4570, 4571, 4572, 4573, 4574, 4575
id = 4569, parent = 0, thread = 4569, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = vaduc, ip = 58.187.127.130, time = 2008/05/09 (1210332505) ,
subject = Lỗi trong MiKTeX-2.6.iso và khắc phục, hits = 1695, karma = 0+-1-,
Chủ đề này trao đổi (thêm) về bài viết: Lỗi trong MiKTeX-2.6.iso và khắc phục

Miếng vá trên vẫn chưa hoàn thiện, vì sau khi em chạy file bat trên, em vẫn nhận được thông báo thiếu file miktex-zzdb2-2.6.tar.bz2. Em download file đó ở LINK_HERE về và copy vào thư mục chứa miktex đã được giải nén từ file ISO.
. Nhưng sau khi chạy lại quá trình setup thì lại nhận được thông báo "Not a valid installation source". Đến đây thì em bó tay, vì không hiểu. Mong các anh giúp đỡ khắc phục lỗi trên, để chúng ta có một CD MiKTeX 2.6 hoàn thiện. Cám ơn các anh.
 
id = 4570, parent = 4569, thread = 4569, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.189.43, time = 2008/05/09 (1210339801) ,
subject = Re:Lỗi trong MiKTeX-2.6.iso và khắc phục, hits = 0, karma = 1+0-,
Cảm ơn bạn rất nhiều.

Mình đã có nhầm lẫn. Phải dùng các phần mở rộng tar.bz2 và tar.lzma thay vì .bz2 và .lzm (như vậy, miktex sử dụng đến 3 định dạng nén: .lzma, .bz2 và .cab, trong đó, .lzma là dạng nén tốt nhất)

Mình đã cập nhật tập tin .bat:

file:viettug-miktex-iso-fix-name.bat

Để dùng tập tin này, bạn vui lòng "bắt đầu từ đầu" (như ở LINK_HERE), vì tập tin .bat thực hiện đổi tên các tập tin trích từ ISO gốc, chứ không từ các tập tin đã đổi tên nhờ miếng vá có lỗi đầu tiên.

Phiền bạn thử lại và feedback.

TB: có thể dùng hai lệnh sau từ wiki:shell
ren *.bz2 *.tar.bz2
ren *.lzm *.tar.lzma

nhưng mình không chắc hai lệnh trên sẽ làm việc
 
id = 4571, parent = 4570, thread = 4569, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = vaduc, ip = 117.3.35.81, time = 2008/05/09 (1210346100) ,
subject = Re:Lỗi trong MiKTeX-2.6.iso và khắc phục, hits = 0, karma = 1+0-,
Em vừa tìm cách cài thành công, đang định post bài hướng dẫn thì anh đã có cập nhật rồi. Thôi vậy . Cám ơn anh nhiều
 
id = 4572, parent = 4571, thread = 4569, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.189.43, time = 2008/05/09 (1210347474) ,
subject = Re:Lỗi trong MiKTeX-2.6.iso và khắc phục, hits = 0, karma = 0+0-,
hihi, mình làm bạn buồn rồi Nhưng bạn yên tâm, còn nhiều cơ hội để thử thách với TeX lắm!

Như vậy là bản miktex-2.6.iso mà viettug cung cấp sẽ hết trục trặc một khi tên các tập tin được fix lại nhỉ? Mình sẽ thực hiện việc đổi này và tạo lại tập tin ISO cuối cùng.

Cảm ơn bạn và chúc bạn vui vẻ!
 
id = 4573, parent = 4572, thread = 4569, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = vaduc, ip = 117.3.57.230, time = 2008/05/09 (1210348108) ,
subject = Re:Lỗi trong MiKTeX-2.6.iso và khắc phục, hits = 0, karma = 1+0-,
Từ từ đừng làm bản mới vội anh ơi, em vẫn tìm ra lỗi trong file bat của anh. Đó là khi thực hiện đổi tên file = bat, nó chỉ đổi tên đối với những fie chữ thường, còn những file chữ hoa không thay đổi - cụ thể là các file *.LZM và *.BZ2. Em đã viết lại 1 file bat khác để sửa, kết quả thông báo trên DOS là thành công nhưng khi vào Explorer xem thì tên file vẫn chưa được đổi. Em không biết nguyên nhân là gì nữa. Nhưng nếu ta thực hiện đổi tên file thủ công bằng cách gõ trực tiếp các lệnh trên command promt thì chắc chắn thành công.
 
id = 4574, parent = 4573, thread = 4569, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = vaduc, ip = 117.3.57.230, time = 2008/05/09 (1210349746) ,
subject = Re:Lỗi trong MiKTeX-2.6.iso và khắc phục, hits = 0, karma = 1+0-,
Các bước để có một bản cài MiKTeX hoàn chỉnh:
1.Giải nén file ISO MiKTeX đã download ở viettug về vào 1 thư mục nào đó trên ổ đĩa, trường hợp của mình là e:\MiKTeX

2.Download file bat updated của anh viettug đã up load trên đây sau đó thêm 2 dòng sau đây vào:
ren mikte000.bz2 miktex-zzdb2-2.6.tar.bz2
ren miktex_z.bz2 miktex-zzdb1-2.6.tar.bz2

3.Copy file bat vừa chỉnh sửa vào thư mục bạn vừa giải nén MikTeX ISO, rồi cho thực thi bằng cách nháy đúp vào file bat.

4.Mở cửa sổ command promt (run -> cmd) rồi gõ các lệnh sau đây:
md e:\miktex\temp
move e:\miktex\*.tar.bz2 e:\miktex\temp\
move e:\miktex\*.tar.lzma e:\miktex\temp\
move e:\miktex\*cab e:\miktex\temp\
rem % dòng lệnh này gọi hay không là tuỳ các bạn,
rem % mình dùng nó để cách ly giữa các file đã được
rem % chỉnh sửa và chưa được chỉnh sửa thôi.
ren e:\miktex\*.BZ2 *.tar.bz2
ren e:\miktex\*.LZM *.tar.LZMA
move e:\miktex\temp\*.* e:\miktex\


Sau khi làm xong các bước trên, chúng ta đã có 1 bộ cài MiKTeX hoàn chỉnh .
 
id = 4575, parent = 4574, thread = 4569, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.189.43, time = 2008/05/10 (1210353233) ,
subject = Re:Lỗi trong MiKTeX-2.6.iso và khắc phục, hits = 0, karma = 0+0-,
Một lần nữa cảm ơn vaduc!

Do một sai sót trong vòng lặp của map.php mà mình đã bỏ qua rất nhiều gói cùng tên nhưng khác phần mở rộng (ví dụ elsevier.bz2 và elsevier.lzm). Mình đã cập nhật trong

file:viettug-miktex-iso-fix-name.bat

(bao gồm cả hai tập tin ...zzdb..)

Toàn bộ công việc của mình và vaduc có thể tham khảo trong
file:viettug-miktex-iso-fix-name.zip

Bạn vui lòng test và feedback nhe!