VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4560, contains 4560, 4563, 4564, 4565, 4566, 4938, 4939, 4941, 4944, 4945
id = 4560, parent = 0, thread = 4560, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.189.43, time = 2008/05/07 (1210110724) ,
subject = tăng bộ nhớ dành cho TeX trong miktex 2.7, hits = 1994, karma = 0+0-,
Mình vừa nhận được email hỏi về tăng dung lượng bộ nhớ dành cho TeX trong hệ thống miktex 2.7 trong windows. Bạn nào dùng miktex 2.7 trả lời giúp mình. Cảm ơn nhiều!
vophuongthuc:
Tôi định nhờ Anh tư vấn dùm một vấn đề mà tôi loay hoay mãi mà vẫn chưa có lời giải. Hiện nay tôi đang sử dụng MiKTeX 2.7, va Winedt 5.5. Tôi dùng Latex để viết những báo khoa học, trong đó có sử dụng nhiều Figure 3D có dung lượng lớn. Khi chèn nhiều hình 3D thì tôi nhận được báo lỗi như sau:
TeX capacity exceeded, sorry [main memory size=1500000]. If you really absolutely need more capacity, you can ask a wizard to enlarge me.

Tôi cũng tìm trên mạng thấy có hướng dẫn cách tăng main memory size nhưng không thể làm
 
id = 4563, parent = 4560, thread = 4560, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = dduyhai, ip = 122.20.111.190, time = 2008/05/08 (1210187548) ,
subject = Re:tăng bộ nhớ dành cho TeX trong miktex 2.7, hits = 0, karma = 0+0-,
Câu hỏi này khó thật vì mình không có file đủ to để gây ra lỗi đó. Không biết câu lệnh

latex -main-memory=20000000 foo.tex

có hiệu quả không nhỉ?
 
id = 4564, parent = 4563, thread = 4560, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.189.43, time = 2008/05/08 (1210191750) ,
subject = Re:tăng bộ nhớ dành cho TeX trong miktex 2.7, hits = 0, karma = 0+0-,
mình không hiểu rõ miktex 2.7 nên không dám trả lời. tuy nhiên, công việc có thể tưong tự như sau:

1. thay đổi cấu hình miktex.ini, miktex.cfg (tăng dung lượng bộ nhớ)
2. chạy lại initex để tạo latex,... Để thực hiện điều này, dùng chương trình mo.exe, và trong phần latex format chọn REBUILD Format

chỉ là gợi ý. dduyhai thử xem?
 
id = 4565, parent = 4564, thread = 4560, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.189.43, time = 2008/05/08 (1210193857) ,
subject = Re:tăng bộ nhớ dành cho TeX trong miktex 2.7, hits = 0, karma = 0+0-,
TB: xem cuối tập tin *.log sẽ có thông tin tương tự sau:

Here is how much of TeX's memory you used:
 4752 strings out of 94087
 64713 string characters out of 1165952
 150251 words of memory out of 1500000
 8024 multiletter control sequences out of 10000+50000
 4628 words of font info for 17 fonts, out of 1200000 for 2000
 632 hyphenation exceptions out of 8191
 44i,1n,70p,217b,66s stack positions out of 5000i,500n,6000p,200000b,5000s


Sẽ có ích cho trong việc kiểm tra xem việc thay đổi có ép-phê không
 
id = 4566, parent = 4565, thread = 4560, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = dduyhai, ip = 122.20.111.190, time = 2008/05/08 (1210202114) ,
subject = Re:tăng bộ nhớ dành cho TeX trong miktex 2.7, hits = 0, karma = 1+0-,
Mình dùng lệnh

latex --extra-mem-bot=10000000 foo.tex.

Kết quả của file log là
Here is how much of TeX's memory you used:
4719 strings out of 95338
65013 string characters out of 1184143
10142587 words of memory out of 11500000
7828 multiletter control sequences out of 110000
194788 words of font info for 234 fonts, out of 1200000 for 2000
14 hyphenation exceptions out of 8191
43i,12n,45p,295b,565s stack positions out of 5000i,500n,10000p,200000b,5000s
 
id = 4938, parent = 4566, thread = 4560, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = khueenivl, ip = 88.161.228.157, time = 2008/08/11 (1218391530) ,
subject = Re:tăng bộ nhớ dành cho TeX trong miktex 2.7, hits = 0, karma = 0+0-,
Không hiểu là file miktex.ini nằm ở đâu, em đã search trong MikTeX2.7 mà không thấy.
dduyhai:
Mình dùng lệnh

latex --extra-mem-bot=10000000 foo.tex.

Kết quả của file log là
Xin hỏi lệnh này gõ vào chỗ nào ? Bạn hướng dẫn cụ thể hơn được không ? Cảm ơn bạn.
 
id = 4939, parent = 4938, thread = 4560, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.189.225, time = 2008/08/11 (1218400239) ,
subject = Re:tăng bộ nhớ dành cho TeX trong miktex 2.7, hits = 0, karma = 0+0-,
từ wiki:shell. Bạn có thể dùng tuỳ chọn về bộ nhớ bằng cách thay đổi thông tin về trình dịch TeX trong editor của bạn
 
id = 4941, parent = 4939, thread = 4560, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = khueenivl, ip = 88.161.228.157, time = 2008/08/11 (1218403492) ,
subject = Re:tăng bộ nhớ dành cho TeX trong miktex 2.7, hits = 0, karma = 0+0-,
viettug:
từ wiki:shell.
Cảm ơn anh viettug.
Em đã chạy thử với dòng lệnh latex --extra-mem-bot=10000000 foo.tex nó báo là This is pdfTeX,Version..... ! I can't find file foo.tex.
Bạn có thể dùng tuỳ chọn về bộ nhớ bằng cách thay đổi thông tin về trình dịch TeX trong editor của bạn
Nghĩa là phải làm thế nào ạ ? Em dùng TXC, TeXmaker và VieTeX.
 
id = 4944, parent = 4941, thread = 4560, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = khueenivl, ip = 88.161.228.157, time = 2008/08/11 (1218405941) ,
subject = Re:tăng bộ nhớ dành cho TeX trong miktex 2.7, hits = 0, karma = 0+0-,
Vừa tìm được hướng dẫn ở đây:
LINK_HERE
nhưng khổ nỗi, trong MikTeX 2.7 của em nó không có cái directory nào gọi là localtexmf cả
 
id = 4945, parent = 4941, thread = 4560, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.189.225, time = 2008/08/11 (1218408974) ,
subject = Re:tăng bộ nhớ dành cho TeX trong miktex 2.7, hits = 0, karma = 0+0-,
khueenivl:
viettug:
từ wiki:shell.
Cảm ơn anh viettug.
Em đã chạy thử với dòng lệnh latex --extra-mem-bot=10000000 foo.tex nó báo là This is pdfTeX,Version..... ! I can't find file foo.tex.
Bạn có thể dùng tuỳ chọn về bộ nhớ bằng cách thay đổi thông tin về trình dịch TeX trong editor của bạn
Nghĩa là phải làm thế nào ạ ? Em dùng TXC, TeXmaker và VieTeX.
Trong command com, bạn chuyển đến thư mục chứa tập tin tex của bạn. Ví dụ là XYZ.tex. Bạn chỉ việc chạy dòng lệnh trên nhưng thay foo.tex bởi XYZ.tex.

Tốt nhất là bạn tìm cách chỉnh trong Editor. (Ôi, bạn dùng mọt editor thôi chứ, nhiều thứ quá ).

Còn tập tin miktex.ini: nếu chưa có thì bạn tạo ra. Bạn lưu nó ở thư mục config/. Bạn thử tìm tập tin latex.ini, và tạo ra tập tin miktex.ini ở trong cùng thư mục đó thôi!