VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4553, contains 4553, 4567
id = 4553, parent = 0, thread = 4553, catid = 20, locked = 0, moved = 0,
userid = vaduc, ip = 117.3.33.164, time = 2008/05/04 (1209853210) ,
subject = Mong được giúp đỡ về MikTeX, hits = 537, karma = 0+0-,
Em đã download MiKTeX 2.6 (full) iso tại LINK_HERE. Nhưng không thể cài đặt được vì bị thiếu file miktex-zzdb2-2.6.tar.bz2. Vì vậy em đã down bản Basic Miktex 2.6 Install tại LINK_HERE=1. Sau khi cài MiKTeX lên, em muốn install các packages còn thiếu thông qua đĩa MiKTeX (file ISO đã down từ viettug) nhưng khi em vào MiKTeX Package Manager --> Repository --> Change Package Repository --> Packages shall be installed from a directory --> browse đến thư mục mà em đã giải nén file ISO ra, thì nhận được thông báo thư mục đó "does not seem a local package repository". Vậy em cần làm những gì để có thể install các package từ file ISO đã download từ viettug?
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các anh. Em cám ơn.
 
id = 4567, parent = 4553, thread = 4553, catid = 20, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.189.43, time = 2008/05/09 (1210326025) ,
subject = Re:Mong được giúp đỡ về MikTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn xem ở LINK_HERE