VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4540, contains 4540, 4543
id = 4540, parent = 0, thread = 4540, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = vanminh, ip = 58.186.14.36, time = 2008/04/30 (1209509769) ,
subject = Trình diễn trong LaTeX, hits = 692, karma = 0+0-,
Các bạn cho mình hỏi có cách nào để trình chiếu trong LaTeX giống như trình chiếu Power Point không? Cảm ơn.
 
id = 4543, parent = 4540, thread = 4540, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = dduyhai, ip = 133.1.92.83, time = 2008/04/30 (1209546284) ,
subject = Re:Trình diễn trong LaTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Có bạn ạ. Bạn có thể dùng gói lệnh Powerdot hoặc Beamer. Bạn search trong diễn đàn viettug xem sao. Gói powerdot và beamer được mọi người bàn luận khá nhiều trong diễn đàn đấy.