VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4536, contains 4536
id = 4536, parent = 0, thread = 4536, catid = 39, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.189.83, time = 2008/04/29 (1209426576) ,
subject = Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, hits = 311, karma = 0+0-,
Chào các bạn!

Mình trong dịp nghỉ lễ, từ ngày 29/4 đến ngày 5/5. Trong thời gian trên, mình có thể không trả lời kịp các yêu cầu giúp đỡ về TeX. Mong các bạn thông cảm.

Chúc mọi người có đợt nghỉ 30/4, 1/5 vui vẻ nhé!

Happy TeXing!

--kyanh