VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4496, contains 4496
id = 4496, parent = 0, thread = 4496, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 117.7.50.71, time = 2008/04/21 (1208734437) ,
subject = 76 \"thành viên\" Việt TUG bị xóa tên, hits = 1010, karma = 0+0-,
Xin bạn chớ hoảng hốt!

Theo nhận định của admin, 76 "thành viên" đó là các user có email dạng ****.ru (email từ Nga nhỉ?), đã thực hiện các đăng ký tự động để gây rối ViệtTUG. Sử dụng các SQL query thích hợp, admin đã lọc được danh sách các thành viên này và xóa hẳn.

Ở trang nhất bây giờ, bộ đếm cho biết ViệtTUG hiện có 582 thành viên!

Không có bạn nào với email đuôi *.ru, nhỉ? Xin lượng thứ nếu có bất kỳ nhầm lẫn nào đã xảy ra!

Chúc vui!

TB: kể từ hôm nay, việc đăng ký là thành viên của ViệtTUG sẽ thông qua một bước kiểm tra.