VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4491, contains 4491, 4493, 4494
id = 4491, parent = 0, thread = 4491, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = mrdragon, ip = 58.187.171.157, time = 2008/04/19 (1208598127) ,
subject = Template, hits = 665, karma = 0+0-,
Bác nào cho em xin cái tài liệu để tự làm 1 cái template độc quyền màu mè theo ý thích của mình được không ạ ?
Với cả tiện thể giải đáp giúp em là : tại sao khi em thêm lệnh
\maketitle
thì hệ thống báo lỗi. Còn khi bỏ đi thì vẫn chạy bình thường
 
id = 4493, parent = 4491, thread = 4491, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = nqthang235, ip = 118.71.59.191, time = 2008/04/20 (1208626154) ,
subject = Re:Template, hits = 0, karma = 0+0-,
Nghe bạn nói mình thấy quen quen . Bạn muốn làm template cho sách, cho bài báo, cho báo cáo, cho trình diễn hay cho cái gì? Theo tôi biết thì không có một tài liệu cụ thể nào nói về chuyện làm một template. Muốn làm template đẹp cho tài liệu của bạn, đòi hỏi bạn phải chịu khó học TeX, rồi nhặt nhạnh những thứ mà bạn cho là hợp lí, phù hợp với bạn đóng gói lại thành một món đồ riêng của bạn. Vậy thôi...
 
id = 4494, parent = 4493, thread = 4491, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = mrdragon, ip = 58.187.171.157, time = 2008/04/20 (1208626456) ,
subject = Re:Template, hits = 0, karma = 0+0-,
nqthang235:
Nghe bạn nói mình thấy quen quen
Em cũng thấy quen quen mới chết
Nhất là cái nick name nqthang .... đặc biệt thêm con số 235 em cũng đoán là ai rồi