VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4484, contains 4484, 4486, 4492
id = 4484, parent = 0, thread = 4484, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = tuananhst, ip = 125.214.20.111, time = 2008/04/18 (1208535008) ,
subject = Giúp so sánh các gói trình diễn?, hits = 611, karma = 0+0-,
Mọi người có thể giúp em so sánh các gói trình diễn như: powerdot, pdfscreen, ...không?
Cái nào dễ cài, dễ dùng, và "đẹp" hơn?
Cảm ơn mọi người!
 
id = 4486, parent = 4484, thread = 4484, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 117.7.50.71, time = 2008/04/19 (1208547305) ,
subject = Re:Giúp so sánh các gói trình diễn?, hits = 0, karma = 0+0-,
powerdot hơi khó cài nhưng bộ cài sẵn đã có trong box này rồi (tìm bài về cài đặt), được hỗ trợ tốt (có tài liệu tiếng Việt và mình là người hỗ trợ chính). Powerdot cú pháp trong sáng và theo mình thì dễ dùng, chỉ có điều là thiếu template đẹp. Vài templates có thể xem ở http://sarovar.viettug.org/img/powerdot/.

pdfscreen dễ cài đặt, đẹp nhưng cú pháp thiếu trong sáng và hơi khó dùng. Trang chủ của nó: http://viettug.org/migration/#/projects/pdfscreen

Nếu muốn đẹp thật sự, thì bạn dùng ms powerpoint + texpoint (cả hai đều không miễn phí).
 
id = 4492, parent = 4486, thread = 4484, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = tuananhst, ip = 125.214.13.163, time = 2008/04/19 (1208614480) ,
subject = Re:Giúp so sánh các gói trình diễn?, hits = 0, karma = 0+0-,
Vâng em xin cảm ơn nhiều!
Em sẽ dùng Powerdot thử xem. Có gì mong anh hỗ trợ thêm!