VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4461, contains 4461, 4463, 4464, 4465, 4467, 4468, 4470
id = 4461, parent = 0, thread = 4461, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = vantqp, ip = 203.160.1.39, time = 2008/04/11 (1207859201) ,
subject = Làm thế nào để tránh xuống dòng giữa công thức, hits = 1180, karma = 0+0-,
Tôi mới làm quen với LaTex, và đang dùng VietTex của thày Điển. Các bác cho hỏi : Làm thế nào để không bị ngắt dòng giữa công thức . Thanks
 
id = 4463, parent = 4461, thread = 4461, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 117.7.51.180, time = 2008/04/11 (1207901703) ,
subject = Re:Làm thế nào để tránh xuống dòng giữa công thức, hits = 0, karma = 0+0-,
TeX không tự động ngắt dòng công thức. Vấn đề của bạn là gì? Bạn có thể cung cấp đoạn mã nguồn không?
 
id = 4464, parent = 4463, thread = 4461, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = vantqp, ip = 203.160.1.39, time = 2008/04/12 (1207945550) ,
subject = Re:Làm thế nào để tránh xuống dòng giữa công thức, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi muốn gõ công thức cùng dòng với văn bản, nhưng công thức dài quá thì nó tự ngắt.
VD:Tìm điều kiện của tham số $m$ để phương trình : $\sqrt{x-1}+\sqrt{3-x}-\sqrt{(x-1)(3-x)}=m$ có nghiệm
Khi chạy chương trình thì một nửa công thức này bị nhảy xuống dòng dưới. Tất nhiên nếu dùng $$\sqrt{x-1}+\sqrt{3-x}-\sqrt{(x-1)(3-x)}=m$$ thì không sao rồi. Có lệnh nào để cho TeX nhận biết nếu đủ chỗ thì nó in công thức trên cùng dòng, còn không đủ chỗ thì nó xuống dòng cả công thức hay không?
 
id = 4465, parent = 4464, thread = 4461, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 117.7.50.71, time = 2008/04/12 (1207991010) ,
subject = Re:Làm thế nào để tránh xuống dòng giữa công thức, hits = 0, karma = 0+0-,
À, bạn nói đến các công thức chung dòng (còn mình đã trả lời cho công thức riêng dòng; hiểu nhầm ý bạn).

Trong trường hợp của bạn, có lẽ TeX "thông minh" đấy, nó ngắt cho vừa vẹn dòng. Bởi TeX đã xem các thành phần của phương trình cũng như là các chữ cái mà (ta đang xét công thức chung dòng). Bạn thử thêm \sloppy xem thử:
$\sqrt{x-1}+\sqrt{3-x}-\sqrt{(x-1)(3-x)}=m$\sloppy


Chúc vui.
 
id = 4467, parent = 4465, thread = 4461, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = vantqp, ip = 203.160.1.39, time = 2008/04/13 (1208037002) ,
subject = Re:Làm thế nào để tránh xuống dòng giữa công thức, hits = 0, karma = 0+0-,
Em thử rồi nhưng không được bác à! Có lẽ TeX không thông minh đến thế
 
id = 4468, parent = 4467, thread = 4461, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 117.7.50.71, time = 2008/04/13 (1208041309) ,
subject = Re:Làm thế nào để tránh xuống dòng giữa công thức, hits = 0, karma = 0+0-,
Theo thói quen của mình, thì khi gặp công thức hơi dài một tí, là mình để riêng dòng luôn. Vừa rõ ràng, vừa đỡ mất công chỉnh.

Bắt ép TeX cũng được. Bạn thử tăng giá trị \tolerance lên thử:
\tolerance=500 % tăng lên chút xíu nữa, không nên vượt quá 10000
% \begin{document}
% ...
 
id = 4470, parent = 4468, thread = 4461, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = vantqp, ip = 203.160.1.39, time = 2008/04/13 (1208042817) ,
subject = Re:Làm thế nào để tránh xuống dòng giữa công thức, hits = 0, karma = 0+0-,
Vâng!cám ơn Bác, có gì trục trặc thì em lại hỏi bác