VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4440, contains 4440, 4442, 4446, 4449
id = 4440, parent = 0, thread = 4440, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = khueenivl, ip = 193.52.208.229, time = 2008/04/03 (1207161541) ,
subject = Hỏi cơ bản về latex, hits = 660, karma = 0+0-,
Em mới làm quen với TeX nên vẫn chưa rành lắm. Mong mọi người giúp đỡ.
Em muốn hỏi là:
-Muốn in đậm, in nghiêng chữ thì phải làm thế nào ?
-Muốn chỉnh cỡ chữ to lên thì phải làm thế nào ?
-Muốn xuống dòng trong thẻ \[\] thì phải làm thế nào ạ? Em gõ thể này $a+b=\\c$ thì nó xuống dòng nhưng công thức không nằm giữa, ngược lại nếu gõ \[ a+b = \\c \] thì công thức nằm giữa nhưng không xuống dòng.

Xin cảm ơn nhiều ạ.
 
id = 4442, parent = 4440, thread = 4440, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 117.7.48.205, time = 2008/04/03 (1207162843) ,
subject = Re:Hỏi cơ bản về latex, hits = 0, karma = 0+0-,
muốn in đậm: \textbf{in đậm} , hoặc {\bfseries in đậm}.
muốn in nghiêng: \textit{...} hoặc {\itshape ...}
muốn chữ to lên, thường dùng {\large ...}, {\Large ...}, {\huge ...} hoặc {\Huge ...} hoặc...

Bạn xem nhiều hơn trong file:lshort-vi-4.00.tar.gz
hoặc trong wiki:LC

Về trình bày công thức toán, bạn xem trong files:amsldoc-vn (chọn fiên bản 859 nhé).

Công thức toán có 2 loại:
1/ chung dòng (dùng $...$): đó là công thức đi cùng với văn bản, không thể xuống dòng được
2/ riêng dòng (dùng $$...$$, \[...\] và tốt nhất là dùng các môi trường của gói `amsmath`): công thức được canh giữa, trái hoặc phải tuỳ theo tùy chọn. Bạn xem nhiều ví dụ khác nhau trong tài liệu cuối cùng mình chỉ ra.

Chúc thành công.
 
id = 4446, parent = 4442, thread = 4440, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = khueenivl, ip = 193.52.208.229, time = 2008/04/03 (1207193760) ,
subject = Re:Hỏi cơ bản về latex, hits = 0, karma = 0+0-,
Xin cảm ơn anh. Những tài liệu của anh rất bổ ích. Em sẽ đọc từ từ (chứ gà mờ như em thì thấy nó phức tạp quá )
Trong tài liệu đấy em không thấy kiểu canh giữa nhưng không đánh số, không hiểu nên làm thế nào ạ (xin lỗi nếu em đã không đọc kĩ).
Còn về chỉnh cỡ chữ em đã thử làm như vậy, cho toàn bộ article vào thẻ \large{} và... ok Tuy nhiên không thể chỉnh được chính xác kích thước font chữ của cả article.
 
id = 4449, parent = 4446, thread = 4440, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 117.7.48.205, time = 2008/04/03 (1207208944) ,
subject = Re:Hỏi cơ bản về latex, hits = 0, karma = 0+0-,
1/ canh giữa không đánh số: dùng môi trường equation*, align*, ...
2/ bạn xem trong tài liệu lshort và wiki:extsizes