VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4432, contains 4432, 4433
id = 4432, parent = 0, thread = 4432, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = ngocthanh03, ip = 58.186.144.183, time = 2008/03/25 (1206395670) ,
subject = Tăng font size cho công thức, hits = 438, karma = 0+0-,
Gửi các anh, em đang làm luận văn và em đã dùng Latex để làm
tuy nhiên giáo viên cho rằng các công thức em đánh hơi nhỏ so với chữ,

Em xin được hỏi có cách nào để chỉnh riêng tên font là times và font size bằng 13 luôn cho các công thức không

Cám ơn các anh và các thầy
 
id = 4433, parent = 4432, thread = 4432, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = dduyhai, ip = 133.1.104.28, time = 2008/03/28 (1206713452) ,
subject = Re:Tăng font size cho công thức, hits = 0, karma = 0+0-,
Về font cỡ 13 thì bạn có thể tìm thêm thông tin tại đây http://vntex.sourceforge.net/vntexse4.html.
Trong đó có gói more-extsize của bạn Thái Phú Khánh Hòa viết đấy. Bạn thử xem sao. Good luck