VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4429, contains 4429, 4430, 4431
id = 4429, parent = 0, thread = 4429, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = dexturelab, ip = 222.254.19.183, time = 2008/03/24 (1206370346) ,
subject = Bắt đầu với trình diễn ntn?, hits = 562, karma = 0+0-,
Chào các anh, chị.
Em đã học qua cách soạn thảo và đánh được luận văn sử dụng chương trình trong bộ vnmilk 3 tải từ đây. Bây giờ, em muốn học cách trình chiếu để thay cho việc sử dụng powerpoint lúc thuyết trình.

Vậy, em cần đọc thêm bắt đầu từ đâu, có phải từ các bài trong box Latex to x, trình diễn k? Có quyển nào đơn giản hướng dẫn chi tiết, cụ thể về vấn đề này không?
Em cảm ơn diễn đàn rất nhiều.
 
id = 4430, parent = 4429, thread = 4429, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 117.7.79.126, time = 2008/03/25 (1206382248) ,
subject = Re:Bắt đầu với trình diễn ntn?, hits = 0, karma = 0+0-,
bạn có thể dùng powerdot (hơi khó cài nhưng dễ dùng)
LINK_HERE-795.zip (mẫu)
LINK_HERE-795.zip (tài liệu)

Bộ cài đặt sẵn có của powerdot bạn có thể tìm thấy bài về powerdot ở box LaTeX2X, hoặc tải về ở đây:
LINK_HERE

Chúc vui vẻ, thành công!
 
id = 4431, parent = 4430, thread = 4429, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = dexturelab, ip = 203.160.1.39, time = 2008/03/25 (1206392283) ,
subject = Re:Bắt đầu với trình diễn ntn?, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn anh.