VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4421, contains 4421, 4422, 4423, 4426, 4549, 4568
id = 4421, parent = 0, thread = 4421, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = lemhoang, ip = 117.4.10.209, time = 2008/03/19 (1205914323) ,
subject = Khong cai duoc miktex tu cd tai tren dien dan!!, hits = 1047, karma = 0+0-,
Minh da tai cd miktex 2.6 tu dien dan ve roi. Minh dung virtual cd de mount file nay. Nhung khi chay file setup.exe thi bi bao loi la thieu goi gi do. Minh thay ten cac file tren dia cd co khac so voi ten tren mang (hinh nhu ten cac file da bi doi chi con dung 8 ky tu thi phai). Co phai vi ly do nay ma khong cai duoc khong? Xin duoc giup do. Hoac co ai da cai thanh cong tu cd download nay xin chi minh voi. Minh dang can rat gap de danh may cai luan van tot nghiep. Cam on rat nhieu. Help help!!!
 
id = 4422, parent = 4421, thread = 4421, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = misuzu, ip = 133.1.125.161, time = 2008/03/19 (1205920676) ,
subject = Re:Khong cai duoc miktex tu cd tai tren dien dan!!, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn thử cách này xem:
1. Remove Miktex, nếu có,
2. Download Basic Miktex Install tại điac chỉ
Miktex 2.6: LINK_HERE=1
hoặc Miktex 2.7
LINK_HERE=1
Sau đó cài đặt bình thưòng.

Sau này khi dùng tex, nếu thiếu package nào thì cập nhật trên internet hoặc mount CD miktex 2.6 rồi chỉ đường dẫn đến CD để cài các gói thiếu
 
id = 4423, parent = 4422, thread = 4421, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = lemhoang, ip = 117.4.10.209, time = 2008/03/19 (1205936779) ,
subject = Re:Khong cai duoc miktex tu cd tai tren dien dan!!, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn misuzu,
Nhưng máy tính của mình sử dụng offline là chủ yếu. Muốn online phiền phức lắm (xài ké, ra dịch vụ...). Mình muốn ghi ra cd luôn để tiện dùng sau này. Nhưng mình nghĩ nếu đã có cd full thì có lẽ phỉ cài trực tiếp bằng cd được chứ. Mong được hướng dẫn thêm. Rất mong được anh Kỳ Anh chỉ giúp vì anh làm cd này chắc anh biết nguyên nhân tại sao và phải khắc phục thế nào. Cám ơn anh Kỳ Anh trước.
 
id = 4426, parent = 4421, thread = 4421, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 203.162.3.148, time = 2008/03/20 (1205968461) ,
subject = Re:Khong cai duoc miktex tu cd tai tren dien dan!!, hits = 0, karma = 0+0-,
lemhoang:
Nhung khi chay file setup.exe thi bi bao loi la thieu goi gi do.
Thiếu file gì vậy bạn? Bạn vui lòng mô tả kỹ hơn được không?

Bạn thử dùng vnmik (http://vnmik.sf.net/) được không?
 
id = 4549, parent = 4426, thread = 4421, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = vaduc, ip = 117.3.57.238, time = 2008/05/03 (1209759810) ,
subject = Re:Khong cai duoc miktex tu cd tai tren dien dan!!, hits = 0, karma = 0+0-,
lyk:
lemhoang:
Nhung khi chay file setup.exe thi bi bao loi la thieu goi gi do.
Thiếu file gì vậy bạn? Bạn vui lòng mô tả kỹ hơn được không?

Bạn thử dùng vnmik (http://vnmik.sf.net/) được không?
Em cũng bị lỗi như trên. Đó là : No such file or directory : miktex-zzdb2-2.6.tar.bz2.
 
id = 4568, parent = 4549, thread = 4421, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.189.43, time = 2008/05/09 (1210326536) ,
subject = Re:Khong cai duoc miktex tu cd tai tren dien dan!!, hits = 0, karma = 0+0-,
Xem hướng dẫn ở LINK_HERE