VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4418, contains 4418, 4419, 4420, 4425
id = 4418, parent = 0, thread = 4418, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = zero, ip = 222.254.164.208, time = 2008/03/18 (1205843000) ,
subject = cho em hỏi về cài đặt Vntex 3.0.3, hits = 634, karma = 0+0-,
em mới bắt đầu học hỏi LAtex thôi, em tải về và cài Vntex 3.0.3 rồi log off bình thường, nhưng khi khởi động thì trục trặc, phải chọn lại config khác rồi dùng Tune Up sửa chữa lại mới dùng bình thường được. còn bạn em cũng vừa cài, log off rùi là tiêu cái máy luôn, bây giờ khởi động không vô nữa.
mong các anh chỉ giúp.
 
id = 4419, parent = 4418, thread = 4418, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = garcon, ip = 222.254.135.53, time = 2008/03/19 (1205863586) ,
subject = Re:cho em hỏi về cài đặt Vntex 3.0.3, hits = 0, karma = 0+0-,
vntex 3.0.3 là cái gì nhỉ. Mình chỉ biết là có vietex của thầy Điển thôi. Còn cái kia thì không biết
 
id = 4420, parent = 4419, thread = 4418, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = misuzu, ip = 220.38.95.83, time = 2008/03/19 (1205884431) ,
subject = Re:cho em hỏi về cài đặt Vntex 3.0.3, hits = 0, karma = 0+0-,
Ý bạn là vnMik 3.0.3 đúng không. Bạn đã cài đặt theo đúng hướng dẫn chưa, bạn nói cụ thể hơn để mọi người có thể dễ dàng giúp bạn được. Đợt trước mình có cài trên win xp và dùng bình thường.
 
id = 4425, parent = 4418, thread = 4418, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 203.162.3.148, time = 2008/03/20 (1205967947) ,
subject = Re:cho em hỏi về cài đặt Vntex 3.0.3, hits = 0, karma = 0+0-,
zero:
em mới bắt đầu học hỏi LAtex thôi, em tải về và cài Vntex 3.0.3 rồi log off bình thường, nhưng khi khởi động thì trục trặc, phải chọn lại config khác rồi dùng Tune Up sửa chữa lại mới dùng bình thường được. còn bạn em cũng vừa cài, log off rùi là tiêu cái máy luôn, bây giờ khởi động không vô nữa.
mong các anh chỉ giúp.
trường hợp đầu mình không có bình luận gì, vì mô tả của bạn chưa đầy đủ. Bạn có thể xem log file của quá trình cài đặt vnmik không?

trường hợp sau, máy của bạn đấy đã bị virus. Xem wiki:shell