VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4401, contains 4401, 4402, 4403, 4406, 5044, 5046, 5048
id = 4401, parent = 0, thread = 4401, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = nqt, ip = 222.253.25.199, time = 2008/02/28 (1204205609) ,
subject = miktex 2.6 (full) iso, hits = 2933, karma = 0+0-,
Chủ đề này trao đổi (thêm) về bài viết: miktex 2.6 (full) iso

Tiếc thật! Tôi phải ra ngoài tiệm để download file ISO của MikTeX hơn 8 tiếng ư? Đề nghị bạn nào có thời gian nén theo định dạng kgb với... Tham khảo thêm: http://www.download.com.vn/More+Softwar … +Archiver+
Rất mong các bạn giúp đỡ... chứ ngồi đợi hơn 8 tiếng thì....
 
id = 4402, parent = 4401, thread = 4401, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = nqt, ip = 222.253.25.199, time = 2008/02/28 (1204206814) ,
subject = Re:miktex 2.6 (full) iso, hits = 0, karma = 0+-1-,
Tôi tìm được link torrent để tải MikTeX 2.5(ISO). Đề nghị các bạn kiểm tra xem nào: http://dojo.miktex.org/forums/thread/930.aspx
 
id = 4403, parent = 4401, thread = 4401, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 123.19.99.76, time = 2008/02/29 (1204286226) ,
subject = Re:miktex 2.6 (full) iso, hits = 0, karma = 0+0-,
hi,

nqt nhầm ý của mìh rồi 8 tiếng là thời gian để mình tải iso lên. Dùng ADSL thì tốc độ tải lên và xuống không "bằng nhau".

nqt thử tải về đi, mau lắm đấy, nếu dùng đưòng truyền adsl phổ thông.

theo dõi ở thread đưa ra thì torrent link đã bị gãy rồi.

nếu nqt tải về quá lâu thì mình có thể gửi cd cho. bữa ni mình có iso file cùng cả đầu ghi nên mọi chuyện dễ dàng hơn rồi.

chúc vui
 
id = 4406, parent = 4403, thread = 4401, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = misuzu, ip = 133.1.125.161, time = 2008/03/04 (1204572640) ,
subject = Re:miktex 2.6 (full) iso, hits = 0, karma = 2+0-,
Mình chia nhỏ Cd Miktex2.6 này thành các file khoảng 65Mb. Hy vọng bạn nào cần sẽ dễ down hơn. Nếu bạn nào không down từ trang này được thì mình sẽ up lên chỗ khác nữa.

http://www.sendspace.com/file/tjlb2w
http://www.sendspace.com/file/s3abl3
http://www.sendspace.com/file/9du2vn
http://www.sendspace.com/file/reid5z
http://www.sendspace.com/file/338xr4
http://www.sendspace.com/file/50r5ui
http://www.sendspace.com/file/5zes0w
http://www.sendspace.com/file/btbql6
http://www.sendspace.com/file/giko75
http://www.sendspace.com/file/v81iqp

Down cả 10 files này rồi giải nén bằng winrar là được
 
id = 5044, parent = 4406, thread = 4401, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = velikikarol, ip = 118.71.63.226, time = 2008/09/17 (1221587144) ,
subject = Re:miktex 2.6 (full) iso, hits = 0, karma = 0+0-,
Hix link die hết roài bạn ơi, làm ơn post lại đi!!! Mình đang cần !
 
id = 5046, parent = 5044, thread = 4401, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.191.190, time = 2008/09/17 (1221590996) ,
subject = Re:miktex 2.6 (full) iso, hits = 0, karma = 0+0-,
files:miktex
 
id = 5048, parent = 5046, thread = 4401, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = velikikarol, ip = 203.160.1.73, time = 2008/09/17 (1221607249) ,
subject = Re:miktex 2.6 (full) iso, hits = 0, karma = 0+0-,
viettug:
files:miktex
Thanks nhiều nhé !!!
À tiện cho mình hỏi là mình dùng chương trình TeXMaker soạn thảo được một tài liệu rồi. Mà khi build nó cứ thông báo là ko tìm thấy tệp Log là sao các bạn ???

updated by admin: bạn đã hỏi ở topic về texmaker và đã có trả lời ở đấy