VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4394, contains 4394, 4395, 4396, 4397, 4400
id = 4394, parent = 0, thread = 4394, catid = 14, locked = 0, moved = 0,
userid = phucluoi, ip = 134.96.208.100, time = 2008/02/23 (1203719097) ,
subject = TeXmacs, hits = 914, karma = 0+0-,
Bác nào xài TexMacs không ? Nó là chương trình tex kiểu WYSIWYG. Em thấy cái screen shot của nó cũng đẹp, có xài thử, nhưng chưa thử với tiếng Việt, với cũng gặp khó khăn về chèn hình nữa. Đây là screen shot của nó.
http://www.texmacs.org/tmweb/home/screenshots.en.html
 
id = 4395, parent = 4394, thread = 4394, catid = 14, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 123.19.106.70, time = 2008/02/23 (1203725203) ,
subject = Re:TeXmacs, hits = 0, karma = 0+0-,
http://LyX.org/ cũng là một trình WYSIWYW khác. Mình không xài cả hai vì mình chỉ quen với cách gõ trực tiếp mã nguồn. Trước đây, mình có thử chúng nhưng sau đó không tiếp tục xài vì chúng quá chậm trên hệ thống của mình.

chúc vui
 
id = 4396, parent = 4395, thread = 4394, catid = 14, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 203.162.3.153, time = 2008/02/23 (1203766514) ,
subject = Re:TeXmacs, hits = 0, karma = 0+0-,
Texmac = texlive + texshop(editor)+..... cơ bản cũng giống miktex có hỗ trợ tốt tiếng việt
 
id = 4397, parent = 4396, thread = 4394, catid = 14, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 123.19.111.71, time = 2008/02/23 (1203774751) ,
subject = Re:TeXmacs, hits = 0, karma = 0+0-,
có sự nhầm lẫn nào ở đây không nhỉ? Cái mà phucluoi đề cập đến là http://tecmacs.org/ "runs on all major Unix platforms and Window".

Còn TeXmac (không có chữ s) thì mình chưa biết đến. Có lẽ nducphuong muốn nói đến iTeXMac (http://itexmac.sourceforge.net/) ? Nếu đúng vậy thì vẫn có chút nhầm nào đấy, vì itexmac và texshop là hai editor hoàn toàn khác nhau

 
id = 4400, parent = 4397, thread = 4394, catid = 14, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 203.162.3.153, time = 2008/02/25 (1203925956) ,
subject = Re:TeXmacs, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình nói tới cái này "MacTeX-2007 is an install package for Apple's installer. The package contains the complete TeX Live 2007 distribution of TeX, Ghostscript, ImageMagick, and the following front end programs : TeXShop, LaTeXiT, BibDesk, Excalibur, and i-Installer. A custom install option allows users to bypass some of these packages if desired." Trang chủ http://www.tug.org/mactex/