VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4382, contains 4382, 4383, 4384, 4386, 4388, 4389, 4391, 4868, 4871
id = 4382, parent = 0, thread = 4382, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 203.162.3.153, time = 2008/02/15 (1203068779) ,
subject = Vẽ flow chart, hits = 2409, karma = 0+0-,
Các bác giúp mình vẽ biểu đồ như sau
http://files.myopera.com/statistics/files/Flow.JPG
Cảm ơn các bác trước
 
id = 4383, parent = 4382, thread = 4382, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 117.5.71.128, time = 2008/02/15 (1203080074) ,
subject = Re:Vẽ flow chart, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn tìm hiểu:

1. metapost
2. pstricks

Cả hai món trên đều mần mấy cái biểu đồ trên dẽ dàng
 
id = 4384, parent = 4383, thread = 4382, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 203.162.3.153, time = 2008/02/15 (1203082888) ,
subject = Re:Vẽ flow chart, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác có thể nói rõ hơn chút nữa được không? nên dùng tập lệnh nào?
 
id = 4386, parent = 4384, thread = 4382, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = nhdien, ip = 203.160.1.54, time = 2008/02/16 (1203098231) ,
subject = Re:Vẽ flow chart, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn vào
http://hpc-hus.homelinux.org/~diennh/
lấy TpX 1.4 về vẽ sơ đồ như ý muốn.
(Tôi đã thử nhưng không gửi lên đây được)
 
id = 4388, parent = 4386, thread = 4382, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 123.19.110.27, time = 2008/02/18 (1203276087) ,
subject = Re:Vẽ flow chart, hits = 0, karma = 0+0-,
tpx home page: http://tpx.sourceforge.net/

tpx is so powerful. shots <= http://tpx.sourceforge.net/sample_img.htm
 
id = 4389, parent = 4388, thread = 4382, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 203.162.3.153, time = 2008/02/18 (1203290190) ,
subject = Re:Vẽ flow chart, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn các bác, mình vẽ được rồi. Khi trình chiếu bằng powerdot mình muốn delay (cho xuất hiện từng box của hình trên) thì không được?

Cho mình hỏi thêm ý nữa là chèn hình dạng .ps mình chèn với lệnh như sau

\begin{figure}[htb] 
\centering
 \includegraphics[scale=1]{name.ps}
 \caption{Chèn hình}
\end{figure}


Sao hình nó chứ chèn ở trang cuối, có các nào chèn như ý mình không (chèn ngay đoạn tex đang trình bày)

Cảm ơn các bác trước!
 
id = 4391, parent = 4389, thread = 4382, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 123.19.102.96, time = 2008/02/18 (1203325511) ,
subject = Re:Vẽ flow chart, hits = 0, karma = 0+0-,
2/ dùng \begin{figure}[!ht] (xem forum:4210 )
1/ e rằng bạn phải dùng pstricks mới diễn đạt được ý tưởng của bạn với powerdot. bạn xem các ví dụ về pstricks của thầy Chú ở files:pstrick
 
id = 4868, parent = 4391, thread = 4382, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = gamma_detector, ip = 134.158.138.229, time = 2008/07/10 (1215634505) ,
subject = Re:Vẽ flow chart, hits = 0, karma = 1+0-,
neu cac ban muon ve hinh trong TEX nen dung goi lenh TIKZ duoi day la mot so vi du
http://www.fauskes.net/pgftikzexamples/, dung don gian, tien loi, lai co nhieu demos co the xai truc tiep duoc

trong cai presentation cua \me, \me cung dung thu roi, rat tuyet voi http://www.yousendit.com/transfer.php?a … N0RIRGc9PQ

chuc vui ve
 
id = 4871, parent = 4868, thread = 4382, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.187.250, time = 2008/07/10 (1215677962) ,
subject = Re:Vẽ flow chart, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn gamma_detector rất nhiều!

Mình sẽ chuyển các ví dụ vào repo. của ViêtTUG và vào trang wiki!