VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4380, contains 4380, 4381
id = 4380, parent = 0, thread = 4380, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = kisutoan, ip = 203.162.3.153, time = 2008/02/13 (1202908421) ,
subject = cách lấy miktex trong vnmik3.03 ra để xài vietex, hits = 515, karma = 0+0-,
xin cho hỏi em có thể sử dụng miktex trong gói vnmik 3.03 để cài vào máy thay vì phải tải các miktex có trên mạng về không ( em muốn xài vietex2.03 của thầy Điển, mà làm biếng down miktex về máy)

mong các huynh chỉ giùm em cách cài miktex có sẵn trong gói vnmik3.03
 
id = 4381, parent = 4380, thread = 4380, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 117.6.35.217, time = 2008/02/14 (1202935084) ,
subject = Re:cách lấy miktex trong vnmik3.03 ra để xài viete, hits = 0, karma = 0+0-,
bạn cài vnmik xong rồi cài + câu hình vietex là xong.