VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4372, contains 4372, 4373
id = 4372, parent = 0, thread = 4372, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = kisutoan, ip = 58.186.159.140, time = 2008/01/31 (1201715366) ,
subject = giúp cho người mới biết đến 2 chữ latex, hits = 614, karma = 0+0-,
em là người mới biết đến 2 chữ latex , em muốn có một bộ gõ toán như diễn đàn toán học trên mạng , thì trước hết phải tải và cài đặt những phần mềm gì về máy(máy nhà em không nối mạng , ra tiệm tải về)
mong các sư huynh chỉ cho em cách cài đặt luôn giùm em, và cho em tài liệu sử dụng
em xin cảm ơn

hiện máy nhà em có unikey, adobe reader8.0

<<<
em cần để soạn tài liệu toán để học và dạy kèm
em cần phải tải và cài đặt những gì (máy nhà em không nối mạng , em có ssẵn adobe reader8.0)
 
id = 4373, parent = 4372, thread = 4372, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 123.19.101.155, time = 2008/01/31 (1201718064) ,
subject = Re:giúp cho người mới biết đến 2 chữ latex, hits = 0, karma = 1+0-,
chính xác là bạn cần gì?
- bạn cần cài đặt một bộ gõ công thức toán học cho một diễn đàn? (như vậy, bạn đang điều hành một diễn đàn nào đó, hay là một webmaster)
- bạn cần biểu diễn, gõ tài liệu, bài giảng với công thức toán học? (bạn là giáo viên, sinh viên đang làm luận văn?)