VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4361, contains 4361, 4362, 4363, 4364, 4365, 4366
id = 4361, parent = 0, thread = 4361, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = dexturelab, ip = 203.160.1.54, time = 2008/01/27 (1201431623) ,
subject = Dùng tex với máy ngoài hàng, hits = 1017, karma = 0+0-,
Chào mọi người,
Em đang dùng latex đánh luận văn một thời gian rồi. Em cài vnmilk 3 từ trang này. Bây giờ, em sắp đi thực tập nhưng không mang máy theo được.

Vậy trên mạng có dịch vụ nào cho phép mình đánh, nhập file cũ, dịch file ra .dvi hoặc .pdf không ạ? Nếu mỗi lần ra máy ngoài hàng mà em cài lại bộ vnmilk, adobe reader thì cũng hơi lâu.

Em cảm ơn mọi người nhiều.
 
id = 4362, parent = 4361, thread = 4361, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = dduyhai, ip = 60.37.68.79, time = 2008/01/27 (1201450348) ,
subject = Re:Dùng tex với máy ngoài hàng, hits = 0, karma = 0+0-,
Cái bạn cần, theo thiển ý của mình, là một dạng portable MiKTeX. Tức là nhồi MiKTeX + GSView + etc vào usb flash disk rồi plug and play. Mình không rành vấn đề này lắm nhưng search trên mạng thấy có cái này hay hay: http://www.ctan.org/tex-archive/info/Mi … -HOWTO.txt

Bạn thử tham khảo xem thế nào?
 
id = 4363, parent = 4361, thread = 4361, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 123.19.101.3, time = 2008/01/28 (1201457331) ,
subject = Re:Dùng tex với máy ngoài hàng, hits = 0, karma = 1+0-,
mấy bác thử xem: http://kyanh.no-ip.org:1030/
sử dụng hệ thống tex trên máy tính của mình.

uptime: 7am - 11pm, thứ 2,4,6.

mình đang tìm cách chuyển lên server kyanh.net

chúc vui
 
id = 4364, parent = 4363, thread = 4361, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = dexturelab, ip = 203.160.1.54, time = 2008/01/28 (1201470158) ,
subject = Re:Dùng tex với máy ngoài hàng, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn mọi người.
*to dduyhai: em chỉ dùng quen bộ vnmilk thôi, còn miktex,... em còn chưa biết cài. Nhưng chắc đọc làm theo thì cũng được.
*to viettug: trang của anh dịch văn bản đơn giản thì tốt, nhưng khi em cóp đoạn tex trong máy chạy tốt không báo lỗi vào rồi dịch thì vẫn bị lỗi.
Dù sao cũng cảm ơn mọi người.
 
id = 4365, parent = 4364, thread = 4361, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 123.19.101.3, time = 2008/01/28 (1201471042) ,
subject = Re:Dùng tex với máy ngoài hàng, hits = 0, karma = 0+0-,
chà, mình biết tại sao rồi. cái trang đó hiện chỉ hỗ trợ UTF-8 thôi. còn các tập tin tex dùng với bảng mã TCVN thì tạm thời bó tay. Để mình xem có cách nào để chữa cháy không ....
 
id = 4366, parent = 4364, thread = 4361, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 123.19.101.3, time = 2008/01/28 (1201471489) ,
subject = Re:Dùng tex với máy ngoài hàng, hits = 0, karma = 0+0-,
dexturelab:
*to viettug: trang của anh dịch văn bản đơn giản thì tốt, nhưng khi em cóp đoạn tex trong máy chạy tốt không báo lỗi vào rồi dịch thì vẫn bị lỗi.
Dù sao cũng cảm ơn mọi người.
Bạn thử lại xem nhé?