VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4197, contains 4197, 4199, 4200, 4202, 4206, 4210, 4251, 4252, 4261, 4262
id = 4197, parent = 0, thread = 4197, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = vanminh, ip = 58.186.38.23, time = 2007/11/30 (1196421871) ,
subject = Các bạn cho mình hỏi, hits = 2378, karma = 0+0-,
Chào các bạn! Cho mình hỏi, trong latex, có cách nào để chèn hình ảnh và bảng tại vị trí mình mong muốn không? Nghĩa là phần hình ảnh và bảng được chèn vào không bị chạy qua các mục (section hay subsection) khác và nội dung của đoạn văn khác không bị nhảy lên phía trên hình và bảng được chèn vào? Cảm ơn.
 
id = 4199, parent = 4197, thread = 4197, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 123.19.106.123, time = 2007/11/30 (1196438397) ,
subject = Re:Các bạn cho mình hỏi, hits = 0, karma = 0+0-,
xin hỏi là bạn đã chèn hình bằng cách nào? trong ví dụ wiki:graphicx , để hình khỏi chạy lung tung, bạn chỉ việc bỏ đi việc dùng môi trường figure.

Việc đặt hình cố định sẽ phát sinh các khỏang trắng thừa, hoặc xảy ra trường hợp không đủ chỗ cho hình (hình khi đó tràn khỏi trang giấy)
 
id = 4200, parent = 4199, thread = 4197, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = vanminh, ip = 58.186.32.161, time = 2007/11/30 (1196440611) ,
subject = Re:Các bạn cho mình hỏi, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình dùng gói graphicx. Nhưng khi bỏ figure thì sẽ không sử dụng được cation để đánh số thứ tự cho hình vẽ và bảng? Bạn có cách khác không?
 
id = 4202, parent = 4200, thread = 4197, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = tuanmath, ip = 58.187.67.157, time = 2007/12/01 (1196496376) ,
subject = Re:Đưa hình vào văn bản TeX, hits = 0, karma = 1+0-,
I. Việc đưa hình vào văn bản theo mình nghĩ đơn giản nhất là dùng gói [b]graphicx. Đây là HD sơ lược về cách dùng gói này
1. Nạp gói
\usepackage{graphicx}

2. và khi dùng ta cần gọi lệnh
\includegraphics[<tùy chån>]{<tên file>}

3. Các tuy chọn cơ bản
bb=a b c d
chỉ đưa ra một phần hình ảnh, toạ độ ảnh đưa ra là (a; b)- toạ độ góc dưới trái và (c; d)-toạ độ góc trên phải. Tuỳ chọn này phải đi liền với tuỳ chọn
clip=true
để hiện phần hình ảnh dc chọn đó. Cách đơn giản để biết toạ độ của hình ảnh cần đưa là mở hình ảnh ở dạng *.eps hoặc *.ps bằng Gsview, di chuột sẽ biết dc toạ đô

width=độ dài, độ dài, totalheight=độ dài
đưa ra độ rộng, chiều cao, hoặc độ rộng+chiều cao của hình ảnh

scale=tỉ lệ
là độ phóng (zoom) của hình ảnh

keepaspectratio=true
gĩư hình cân đối khi chọn cả độ rộng và chiều cao của hình ảnh

angle=số đo góc (đơn vị là độ)
là góc quay.

Trong gói graphicx còn có lệnh
\rotatebox[<tùy chọn>]{<góc>}{<van bản>}

giúp ta quay van bản (là một box van bản thường hoặc có hình hoặc
công thức - ví dụ như bạn muốn đưa nhãn của đồ thị hàm số viết nghiêng theo chiều nghiên của đồ thị ham số đó). Và một số tùy chọn:
origin=<nhãn>
gán nhãn cho tâm quay, nhãn này có thể được sử dụng lại như nhãn trong Pstricks
x=số, y=số
cho toạ độ của tâm quay.
góc (đơn vị là độ)
là góc quay.

Ví dụ
\begin{figure}[h]
\includegraphics{images/test}\\
\\
\includegraphics[angle=45,scale=0.5]{images/test}
\rotatebox{45}{\includegraphics[scale=0.5]{images/test}}\\
\\
\includegraphics[bb=270 2 370 60,clip=true]{images/test}
\caption{Hình m¨u}
\end{figure}


4. Hình ảnh đưa vào LaTeX là thông dụng: .ps, .eps, .png, .pdf, .jpeg. Tất cả các loại hình ảnh bạn đưa dc vào Word đều đưa dc vào TeX bằng cách dụng wsW2LTX (có trong trang của WinShell). Cách dùng đơn giản: Đưa hình vào file Word, mở wsW2LTX, chọn file Word chứa hình đó, chọn convert thế là bạn đã dc các file ảnh như mong muốn.
Lời khuyên mỗi một hình ảnh, bạn nên để 2 định dạng (.ps, .eps) hoặc (.png, .pdf, .jpeg) cùng một tên để khi bạn biên dịch pdflatex hoặc latẽ->dvi->ps->pdf đều chạy tốt và
\includegraphics[<tùy chån>]{<tên file>}
, với tên file ko có mở rộng. Các hình ảnh nên để 1 thư mục riêng cho dễ quản lí (xem ví dụ trên)

II. Chèn hình vào vị trí thích hợp các bạn hãy dùng gói picinpar, xem HD trong doc/latex/picinpar (ở trong thư mục MiKTeX đấy) hoặc có thể dụng gói wrapfig.

Chúc mọi người mạnh khoẻ, hạnh phúc
P/S Diễn đàn đợt này thấy im ắng qúa
 
id = 4206, parent = 4200, thread = 4197, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 123.19.106.123, time = 2007/12/01 (1196503137) ,
subject = Re:Các bạn cho mình hỏi, hits = 0, karma = 0+0-,
vanminh:
Mình dùng gói graphicx. Nhưng khi bỏ figure thì sẽ không sử dụng được cation để đánh số thứ tự cho hình vẽ và bảng? Bạn có cách khác không?
Vậy bạn thử dùng môi trường fifgure như đặt ra tham số [h] (ở đây):
\begin{figure}[h] % h => here
% \begin{figure*}[h]


Bạn coi thêm trong wiki:LC
tuanmath:
Chúc mọi người mạnh khoẻ, hạnh phúc
P/S Diễn đàn đợt này thấy im ắng qúa
Cám ơn bác. Máy tính của /me cháy rồi, chả làm gì đưọc ra hồn cả
 
id = 4210, parent = 4206, thread = 4197, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = nhdien, ip = 58.187.12.81, time = 2007/12/03 (1196687712) ,
subject = Re:Các bạn cho mình hỏi, hits = 0, karma = 0+0-,
Dùng đồ thị tùy chọn vị trí của hình quan trọng
Tôi thường dùng (trong VieTeX đều có ví dụ này)
\begin{figure}[!ht]Ý nghĩa là ! -> chắc chắn h -> ở đây nếu còn chỗ để đặt hình so với chiều cao hình đến cuối trang, nếu không thì t -> chuyển sang đầu trang sau.
 
id = 4251, parent = 4210, thread = 4197, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = duontra, ip = 203.190.172.118, time = 2007/12/17 (1197837350) ,
subject = Re:Các bạn cho mình hỏi, hits = 0, karma = 0+0-,
Em thay mot so file trinh dien *.pdf khi open thi hien o che do Full Screen. Em muon hoi bang cach nao ma bien dich duoc nhu vay? (Em dang trinh dien voi Powerdot)
 
id = 4252, parent = 4251, thread = 4197, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong4012, ip = 118.71.217.15, time = 2007/12/17 (1197852268) ,
subject = Re:Các bạn cho mình hỏi, hits = 0, karma = 0+0-,
Viêc hiển thị như vậy không liên quan gì đến quá trình dịch trong tex nào cả. Bạn chỉ cần vào view chọn chế độ hiển thị full là được.
 
id = 4261, parent = 4252, thread = 4197, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = duontra, ip = 125.214.35.32, time = 2007/12/20 (1198143663) ,
subject = Re:Các bạn cho mình hỏi, hits = 0, karma = 0+0-,
Uả, sao mình thấy một số file tự động hiển thị Full Screen khi open.
 
id = 4262, parent = 4261, thread = 4197, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = nqthang235, ip = 210.245.52.11, time = 2007/12/20 (1198156872) ,
subject = Re:Các bạn cho mình hỏi, hits = 0, karma = 0+0-,
\hypersetup{pdfpagemode=FullScreen,extension=pdf}