VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4134, contains 4134, 4136, 4139, 4142, 4144, 4149, 4152, 4154, 4158, 4159, 4164
id = 4134, parent = 0, thread = 4134, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = quanthanh2007, ip = 58.186.36.17, time = 2007/10/23 (1193139292) ,
subject = Gạch chân toàn bộ header, hits = 3286, karma = 0+0-,
Tôi dùng lệnh \markboth{}{} để tạo đầu trang cho tài liệu. Nay tôi muốn có đường gạch chân cho toàn bộ phần đầu trang đó. Ai biết xin vui lòng chỉ giúp. Cảm ơn rất nhiều.
 
id = 4136, parent = 4134, thread = 4134, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.254.117.46, time = 2007/10/23 (1193154457) ,
subject = Re:Gạch chân toàn bộ header, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn dùng gói fancyhdr như sau cho tiện:
% \usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\lhead{trái}
\chead{giữa}
\rhead{phải}

\rfoot{chân trang, phải}
\cfoot{}
\lfoot{}

\renewcommand\headrulewidth{2pt} % gạch chân ở HEADer
\renewcommand\footrulewidth{0pt} % bỏ gạch chânowr FOOTer


Chúc thành công
 
id = 4139, parent = 4136, thread = 4134, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = quanthanh2007, ip = 58.186.36.17, time = 2007/10/24 (1193175647) ,
subject = Re:Gạch chân toàn bộ header, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn anh viettug
Tôi đang dùng gói bookv.cls, và không thể thay thế bằng gói khác vì các rắc rối phát sinh khi thay đổi (Tài liệu đang sử dụng khá lớn và không đồng nhất trong cách trình bày). Có cách nào chỉnh trong tập tin *.cls hay dùng thêm lệnh khác không?
 
id = 4142, parent = 4139, thread = 4134, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.254.115.142, time = 2007/10/24 (1193241434) ,
subject = Re:Gạch chân toàn bộ header, hits = 0, karma = 0+0-,
Việc dùng fancyhdr.sty không ảnh hưởng gì đâu (99%). Vì book.cls là một lớp, còn chàng kia là gói:

\documentclass{book} % lớp
\usepackage{fancyhdr} % gói


THử dùng như mình chỉ ra.

Mình muốn hỏi thêm, là bạn dùng \markboth một cách tùy ý, hay là cài đặt trước \begin{document} ??? Dù muốn hay không, cũng phải thay đổi page style ở trước \begin{document}, và cách tốt nhất vẫn là dùng fancyhdr
 
id = 4144, parent = 4142, thread = 4134, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = quanthanh2007, ip = 58.186.38.143, time = 2007/10/27 (1193441860) ,
subject = Re:Gạch chân toàn bộ header, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi đã sử dụng cách anh Viettug hướng dẫn, rất tuyệt.
Nhưng vẫn chưa sử dụng được cho tài liệu. Tôi sử dụng một cách tùy ý trong từng chương và có phân biệt header trang chẳn, trang lẻ nên lại tiếp tục bó tay.
Dù sao cũng cảm ơn anh Viettug.
Tôi sử dụng Latex một cách tình cờ, do trình bày sách cho Thầy dạy Toán nên kiến thức về Tex rất chắp vá. Không biết có tài liệu hướng dẫn nào có thể sử dụng được hay không?
 
id = 4149, parent = 4144, thread = 4134, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.232.197, time = 2007/10/29 (1193647893) ,
subject = Re:Gạch chân toàn bộ header, hits = 0, karma = 0+0-,
Nêu yêu cầu cụ thể mình sẽ thiết kế cho vài dòng mã. Hoặc tự đọc trong wiki:LC

Tài liệu tex có nhiều: gõ công thức toán, tổng quan, trình diễn, cài đặt,... mọi thức có thể tìm ở files:-. Học TeX thì quan trọng nhất là gõ cho ra kết quả. từ từ rồi sẽ học được nhiều cách hay hơn. Mình làm quen với tex từ 2001, đén nay vẫn có nhiều cái fải học mà
 
id = 4152, parent = 4149, thread = 4134, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = quanthanh2007, ip = 58.186.38.143, time = 2007/10/30 (1193703088) ,
subject = Re:Gạch chân toàn bộ header, hits = 0, karma = 0+0-,
Sách mình đang trình bày là sách của các Thầy Toán gồm 6 chương
Mỗi thầy viết 1, 2 chương nên cách trình bày trong từng chương không giống nhau. Lúc dùng \section, \subsection, lúc không dùng, ...
Yêu cầu tạo header cho từng chương, trang chẳn tên chương, trang lẻ tên của từng mục, nếu tên (chương, mục) dài quá thì có thể dùng ... trên header.
Để số trang trên header luôn.
 
id = 4154, parent = 4152, thread = 4134, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.232.197, time = 2007/10/30 (1193730461) ,
subject = Re:Gạch chân toàn bộ header, hits = 0, karma = 0+0-,
1/ Chỉ có 6 chương, thì việc thống nhất cách đánh cũng đơn giản mà Chi cần nhờ các thầy để ý dùng \chapter\section\subsection. Nếu không dùng \section thì yêu cầu "trang lẻ tên từng mục" khôgn thực hiện được

2/ Một khi đã thống nhất cách gõ tài liệu, thì việc chỉ header chỉ cần làm một lần nhờ vài dòng mã đặt ở trước \begin{document} thôi.
 
id = 4158, parent = 4154, thread = 4134, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = duontra, ip = 203.190.175.143, time = 2007/10/31 (1193765349) ,
subject = Re:Gạch chân toàn bộ header, hits = 0, karma = 0+0-,
Cho em hỏi.
Em muốn trong toàn bộ tài liệu các đoạn phải thụt đầu dòng vào một khoảng theo quy định đặt ra thì phải làm sao.
Em cám ơn!
 
id = 4159, parent = 4154, thread = 4134, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = quanthanh2007, ip = 58.186.38.143, time = 2007/10/31 (1193782204) ,
subject = Re:Gạch chân toàn bộ header, hits = 0, karma = 0+0-,
Trời ạ, vấn đề là các Thầy đã đánh xong rồi. Mà cho dù các Thầy chưa thực hiện thì mình vẫn không thể nói các Thầy dùng \chapter, \section, ... bởi vì mình là dân nghiệp dư, các Thầy có người biết (nghiệp dư), có người hơn cả nghiệp dư, thậm chí có Thầy ... mù Tin học, anh Viettug bó tay chưa?
 
id = 4164, parent = 4159, thread = 4134, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.229.123, time = 2007/11/01 (1193927506) ,
subject = Re:Gạch chân toàn bộ header, hits = 0, karma = 0+0-,
thật sự bó tay! rứa bạn lấy mã nguồn về, chỉnh lại chút xíu. Việc thêm vào \chapter hay \section cũng không mất quá nhiều thời gian.

Rứa nghe! Chúc vui