VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4053, contains 4053, 4057, 4061
id = 4053, parent = 0, thread = 4053, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = batcoprungxanh, ip = 203.190.175.71, time = 2007/10/01 (1191172130) ,
subject = lam quen, hits = 733, karma = 0+-1-,
Chào các bạn! MInh là VÕ MINH Tâm lớp Toán truong ĐHSp Đồng Tháp. mình rat vui long muon lam qen voi cac ban. Chuc cac ban hoc tot va thanh cong.
 
id = 4057, parent = 4053, thread = 4053, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong4012, ip = 58.187.158.91, time = 2007/10/01 (1191236874) ,
subject = Re:lam quen, hits = 0, karma = 0+-1-,
hic hic toàn là thầy giáo và các bậc anh chị đó không có ai nhỏ tuổi vậy đâu mà các bạn. Có phải diễn đàn tuổi thơ đâu mà vào các bạn chứ
 
id = 4061, parent = 4057, thread = 4053, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 118.68.80.119, time = 2007/10/01 (1191255127) ,
subject = Re:lam quen, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào mừng đến với viettug!