VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4021, contains 4021
id = 4021, parent = 0, thread = 4021, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.254.113.54, time = 2007/09/24 (1190623219) ,
subject = Hỗ trợ SSL. Snapshot. Stuff, hits = 635, karma = 0+0-,
Chủ đề này trao đổi (thêm) về bài viết: Hỗ trợ SSL. Snapshot. Stuff

Hỗ trợ SSL quá phiền phức, ở chỗ ViệtTUG không có chứng thực riêng và cũng không thể cài lên Tuxfamily Server. Vì thế, mỗi khi truy cập vào trang viettug.org sẽ phát sinh lỗi "chứng thực với tên miền không khớp".

Vì vậy, mình quyết định bỏ đi hỗ trợ SSL. Các địa chỉ https:// được chuyển hướng tự động qua http:// .

Một lần nữa, mọi nguời phải mất công nhập lại chìa khóa để đăng nhập, vì chìa khóa cũ lưu vào cookie với địa chỉ http://

Cám ơn mọi người đã hiểu!