VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4005, contains 4005, 4006, 4016, 4019, 4030, 4031
id = 4005, parent = 0, thread = 4005, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = thelight, ip = 58.187.64.110, time = 2007/09/19 (1190138255) ,
subject = Xin hỏi cách cài đặt gói ntheorem, hits = 1102, karma = 0+0-,
Mình đang thử sử dụng miketex và viettex (của thày Nguyễn Hữu điển)
Giờ mình muốn xin bộ cài của ntheorem và cách cài đặt gói này cho miketex
Ai biết chỉ dùm mình với
 
id = 4006, parent = 4005, thread = 4005, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.236.128, time = 2007/09/19 (1190188759) ,
subject = Re:Xin hỏi cách cài đặt gói ntheorem, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn vào Menu Run -> mpm.exe rồi gõ vào ntheorem.sty như trong hình sau:
img:mpm-filter-by-filename.png

sau đó nhấn vào dấu cộng (+) để cài đặt thêm gói ntheorem.
 
id = 4016, parent = 4006, thread = 4005, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = thelight, ip = 58.187.64.40, time = 2007/09/23 (1190489410) ,
subject = Re:Xin hỏi cách cài đặt gói ntheorem, hits = 0, karma = 0+0-,
@viettug: NHưng đó là nếu máy tính mình nối mạng
máy của em không nối mạng phải xư lý thế nào??
Em nghe nói miketex bản full hàng trăm mb (Chắc là có đầy đủ cả vntex và ntheorem; powdot;.... NHưng ko biết download ở đâu cả? down ở miketex chỉ đuợc 60-70mb thôi
 
id = 4019, parent = 4016, thread = 4005, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 203.210.241.35, time = 2007/09/23 (1190563539) ,
subject = Re:Xin hỏi cách cài đặt gói ntheorem, hits = 0, karma = 0+0-,
Cho mình hỏi, thelight cài đặt miktex như thế nào? Nếu thelight cài đặt từ CD thì có thể dùng mo. đó.

Tạm thời tải về file:ntheorem-20070923.zip, xả nén, chép đề lên thư mục texmf rồi chạy Mo/refresh

PS: miktex home: http://miktex.org/
 
id = 4030, parent = 4019, thread = 4005, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = thelight, ip = 58.187.64.110, time = 2007/09/26 (1190747561) ,
subject = Re:Xin hỏi cách cài đặt gói ntheorem, hits = 0, karma = 0+0-,
Anh viettug có đĩa CD không share cho em với
Nếu có đĩa thì việc cài đặt cái gói ứng dụng thêm chắc là đơn giản hơn
 
id = 4031, parent = 4030, thread = 4005, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.253.24.96, time = 2007/09/26 (1190791288) ,
subject = Re:Xin hỏi cách cài đặt gói ntheorem, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn cho mình xin địa chỉ (ở đây hoặc gửi vào email viettug/gmail.com). Mình gửi cd trong vòng 5 ngày