VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3995, contains 3995, 3997, 3999, 4001, 4002, 4003, 4004, 4009, 4012, 4013, 4033, 4034, 4036, 4044, 4047, 4048, 4058, 4897
id = 3995, parent = 0, thread = 3995, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 203.210.241.193, time = 2007/09/14 (1189789043) ,
subject = bộ cài đặt sẵn powerdot và các gói phụ thuộc, hits = 5086, karma = 0+0-,
duonggvt có thực hiện bộ cài đặt sẵn powerdot (gồm powerdot và các gói phụ thuộc).

powerdot tuy dễ dùng nhưng lại khó cài đặt. Đóng góp của duonggvt thật sự có ích cho các người mới làm quen với wiki:powerdot.

Tải về: files:powerdot_complete (tải về tập tin mới nhất nhé)

Cám ơn duonggvt rất nhiều!
 
id = 3997, parent = 3995, thread = 3995, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 123.22.82.94, time = 2007/09/17 (1189965524) ,
subject = Re:bộ cài đặt sẵn powerdot và các gói phụ thuộc, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi đã download folder này, nhưng tôi vẫn không thể biên dịch được tập tin (đã upload) mà tôi làm trong Miktex 2.6.
 
id = 3999, parent = 3997, thread = 3995, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = duonggvt, ip = 222.254.141.233, time = 2007/09/17 (1190020568) ,
subject = Re:bộ cài đặt sẵn powerdot và các gói phụ thuộc, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn nên dịch tập tin đơn giản trước đã xem có lỗi không, sau đó mới dịch những tập tin phức tạp hơn. bạn upload tập tin đó ở đâu, chỉ cho mình để mình dịch lại thử xem?!
 
id = 4001, parent = 3999, thread = 3995, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 123.22.84.198, time = 2007/09/18 (1190106182) ,
subject = Re:bộ cài đặt sẵn powerdot và các gói phụ thuộc, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác vào chỗ "gửi file". Tập tin "Bài tập dãy số.log". Bác giúp tôi nhanh nhé. Tập tin này, tôi chạy trong Miktex 2.4 thì được, nhưng trong Miktex 2.6 thì không.
 
id = 4002, parent = 4001, thread = 3995, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = duonggvt, ip = 222.254.141.233, time = 2007/09/18 (1190131574) ,
subject = Re:bộ cài đặt sẵn powerdot và các gói phụ thuộc, hits = 0, karma = 0+-1-,
Hic hic. Lỗi này là do cái clock gây ra! bạn bỏ cái clock là dịch thành công ngay nhưng lại không có cái đồng hồ! bạn tự cập nhật file để dịch lại hoặc chờ bữa sau mình cập nhật lại cai powerdot_complete vậy!
Bữa trước lên diễn đàn thấy bác nào đó đã hướng dẫn cách fix cái đông hồ rồi mà mình lục trên diễn đàn nãy giờ chưa thấy! bác chịu khó tìm lại vậy!
Đây rồi!
 
id = 4003, parent = 4002, thread = 3995, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.236.128, time = 2007/09/18 (1190132649) ,
subject = Re:bộ cài đặt sẵn powerdot và các gói phụ thuộc, hits = 0, karma = 0+0-,
bác Dương ơi, sao hôm trước, bác nói là đã fix xong lỗi đồng hồ trong cái powerdot_complete? Phạt bác nhé!
 
id = 4004, parent = 4003, thread = 3995, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = duonggvt, ip = 222.254.141.233, time = 2007/09/19 (1190134957) ,
subject = Re:bộ cài đặt sẵn powerdot và các gói phụ thuộc, hits = 0, karma = 1+0-,
Sorry, lỗi kỹ thuật. Mình đã update xong. Chỉ cần thay file powerdot.cls mới! Gói đã cập nhật

Tải về: file:powerdot_complete_20070918.zip
 
id = 4009, parent = 4004, thread = 3995, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 123.22.83.38, time = 2007/09/20 (1190277422) ,
subject = Re:bộ cài đặt sẵn powerdot và các gói phụ thuộc, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi đã tải gói mới về, nhưng sao nó vãn chưa đuợc. Vẫn tại lỗi đó bác a. Bác có cần tập tin *tex không?
 
id = 4012, parent = 4009, thread = 3995, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = duonggvt, ip = 125.235.235.126, time = 2007/09/21 (1190364589) ,
subject = Re:bộ cài đặt sẵn powerdot và các gói phụ thuộc, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác cho mình file .tex đi!
mình đang dùng miktex 2.7beta
chạy tốt mà!
 
id = 4013, parent = 4012, thread = 3995, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = duonggvt, ip = 125.235.235.126, time = 2007/09/21 (1190365631) ,
subject = Re:bộ cài đặt sẵn powerdot và các gói phụ thuộc, hits = 0, karma = 0+0-,
Có thể sau khi cài gói update bạn quên chạy lệnh mo.exe để cập phật dữ liệu thì phải! . Mình dùng vietex2.2 để soạn thảo rất good! no mistake
 
id = 4033, parent = 4013, thread = 3995, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 123.22.81.85, time = 2007/09/27 (1190877126) ,
subject = Re:bộ cài đặt sẵn powerdot và các gói phụ thuộc, hits = 0, karma = 0+0-,
Bac duonggvt ơi, tôi đã gởi tập tin bacgiuptoi.pdf va bai tap day so.tex ở chỗ gửi file. Bác giúp tôi khắc phục lỗi này nhé. Cám ơn bác.

LINK_HERE%20so.tex
LINK_HERE%20voi.pdf
 
id = 4034, parent = 4033, thread = 3995, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = haohmaku1909, ip = 195.95.174.2, time = 2007/09/27 (1190901651) ,
subject = Re:bộ cài đặt sẵn powerdot và các gói phụ thuộc, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình làm thử một ví dụ đơn giản nhưng bị báo lỗi, nhờ mọi người xem giup

\documentclass{powerdot}

\usepackage{amsmath,amsthm}

\begin{document}

\begin{slide}{Test}
Running
\end{slide}

\end{document}


Mnh co gửi kèm file powerdot.log nhờ mọi người giúp dùm

file log: http://download.viettug.org/upload/data/powedot.log
 
id = 4036, parent = 4034, thread = 3995, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = duonggvt, ip = 125.235.232.80, time = 2007/09/27 (1190912339) ,
subject = Re:bộ cài đặt sẵn powerdot và các gói phụ thuộc, hits = 0, karma = 0+0-,
to haohmaku1909:

This is pdfeTeX, Version 3.141592-1.30.6-2.2 (MiKTeX 2.5) 
(preloaded format=pdflatex 2007.9.26)  27 SEP 2007 08:57
bác đã dùng pdflatex để dịch ==> lỗi là đúng rồi!
This is pdfTeX, Version 3.141592-1.40.4 (MiKTeX 2.7 Beta 1) 
(preloaded format=latex 2007.8.28)  27 SEP 2007 16:40


Tôi đã dùng latex để dịch
=> Bác phải dịch trước hết bằng latex sẽ có kết quả là file .DVI
=> Sau đó dùng DVIPS để chuyển file .DVI sang file .PS
=> Kế tiếp dùng PStoPDF chuyển file .ps sang file .pdf thì mới có kết quả mong muốn.

Hi vọng là bác thành công trong lần tới.

to Phương Nam:

Mình dịch file tex của bạn thành công, có vài lỗi cảnh báo nhưng kết quả rất tốt. Theo như mình thấy thì bạn phải cập nhật file powerdot.cls mới chứ lỗi ko phải ở gói hyperref. Cái powerdot.cls mới mình đã bỏ vào gói file:powerdot_complete_20070918.zip rồi đấy, bạn download, và chép đè lên file cũ sau đó chạy mo.exe để cập nhật file. Trong quá trình biên dịch, tex có dừng lại cảnh báo gì đấy, tứ enter cho nó dịch tiếp, quá trình dịch sẽ thành công.

Chúc vui! được hay ko thì báo lại cho mình nhé.

Bạn có thể nhắn tin trực tiếp cho mình : dươ[email protected]
 
id = 4044, parent = 4036, thread = 3995, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 123.22.87.241, time = 2007/09/29 (1191068738) ,
subject = Re:bộ cài đặt sẵn powerdot và các gói phụ thuộc, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi vẫn không thể biên dịch được. Vì thế, tôi đã gỡ MikTeX 2.6 để trở về MikTeX 2.4. Cám ơn sự giúp đỡ của bác.
 
id = 4047, parent = 4044, thread = 3995, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = duonggvt, ip = 125.235.234.61, time = 2007/09/30 (1191090350) ,
subject = Re:bộ cài đặt sẵn powerdot và các gói phụ thuộc, hits = 0, karma = 0+-1-,
Hic hic Thế là có một người đã bỏ cuộc. Buồn wá.
 
id = 4048, parent = 4047, thread = 3995, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.254.114.239, time = 2007/09/30 (1191093845) ,
subject = Re:bộ cài đặt sẵn powerdot và các gói phụ thuộc, hits = 0, karma = 0+0-,
tại bác hướng dẫn chưa tốt
 
id = 4058, parent = 4012, thread = 3995, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong4012, ip = 58.187.158.91, time = 2007/10/01 (1191237260) ,
subject = Re:bộ cài đặt sẵn powerdot và các gói phụ thuộc, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác PhuongNam đúng là đi ngược lại tiến trình phát triển của lịch sử quá: đã có bản miktex2.7 beta3 rùi mà bác lại quay lại sử dụng bản 2.4 là sao vậy. Phải trừ kama bác mới được
 
id = 4897, parent = 4058, thread = 3995, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = garcon, ip = 117.2.13.219, time = 2008/07/18 (1216396596) ,
subject = Re:bộ cài đặt sẵn powerdot và các gói phụ thuộc, hits = 0, karma = 0+0-,
Hi. Mình dịch một file tex . Bước latex okie. Bước dvips báo lỗi như sau:
http://www.freeuploadshare.com/embed.php?is=6359f122&name=powerdot.jpg

kết quả là file pdf ngoài công thức toán thì không có chữ nào! help help!
(đã cài vntex3.6 và dịch được các file khác bình thường ngoại trừ loại POWERDOT )