VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3977, contains 3977, 3979
id = 3977, parent = 0, thread = 3977, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = hchon, ip = 203.162.41.166, time = 2007/09/08 (1189266776) ,
subject = Trục trặc với Miktex 2.5, hits = 527, karma = 0+0-,
Chào mọi người! Cho mình hỏi câu này, mong mọi người giúp đở.

Mình đang sử dụng miktex 2.5 và editor là Texmaker. Máy mình sử dụng rất tốt. Nhưng khi cài đặt cho một số mày khác thì nhận được lỗi sau đây.

Khi biên dịch tài liệu với latex thì gặp lỗi không thấy được file latex.exe, khi khai báo đường dẫn đến file latex.exe (nghĩa là chỉnh sửa dòng lệnh latex -interation=nonstopmode %.tex thành dòng lệnh 'C:\...\latex.exe' -interation=nonstopmode %.tex) thì máy không báo lỗi nhưng không có được file.dvi. Khi dịch với pdflatex thì ok.

Mong các bác chỉ giáo. Thanks!
 
id = 3979, parent = 3977, thread = 3977, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong4012, ip = 58.187.58.21, time = 2007/09/09 (1189303161) ,
subject = Re:Trục trặc với Miktex 2.5, hits = 0, karma = 1+0-,
Mình cũng là người dùng TeXmaker lâu rùi. TexM có nhiều ưu điểm như thuận lợi với người dùng unicode, giao diện đồ họa tiện để tra lệnh. Nhưng người dùng cũng gặp khó khăn trong việc cài đặt và sử dụng editor này. Trong quá trình sử dụng editor này mình rút ra được một vài điều chú ý sau xin chia sẻ cùng hchon và mọi người.

Sau khi cài đặt xong thì config nó gồm 3 bước:

1) Commands: chỉ cần tìm tương ứng với tên (ví dụ latex thì tìm latex.exe) với file *.exe tương ứng là ổn.

2) Quick build: phần này bạn lựa chọn gì lại tùy vào phần biên dịch commans đã chọn dịch với gì và view nó bằng gì (giả sử như bạn chọn dịch bằng latex.exe và view bằng dips thì trong phần quick này bạn chọn phần Latex + dips + PS còn nếu bạn chọn latex.exe và view bằng dvi viewer thì trong quick chọn latex + view dvi) tuy nhiên cách lựa chọn này là linh hoạt tùy vào thói quen bạn sử dụng trình dịch.

3) Editor: phần này chủ yếu chọn font hiện thị tùy vào sở thích (phù hợp với code) quan trọng nhất là chọn fonts encoding là UTF-8.

Còn phần lỗi của hchon mình nghĩ chỉ cần xem lại bước 2 là ổn.

Mong mọi người góp ý với em. hiii