VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3913, contains 3913, 3915, 3920, 3925, 3932, 3934, 3937, 3950, 3951, 3954, 3959, 3984
id = 3913, parent = 0, thread = 3913, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = q00p, ip = 58.187.156.99, time = 2007/08/31 (1188494536) ,
subject = Làm sao chuyển ps2pdf đúng, hits = 2961, karma = 0+0-,
Dịch file trong Miktex2.5: tex->dvi->ps->pdf bằng các lệnh
lambda, dvips, ps2pdf14 không có lỗi, file dvi xem đúng nhưng file pdf bị lỗi là trang không có lề trên. Bác nào có kinh nghiệm xin giúp đỡ. Thanks!
 
id = 3915, parent = 3913, thread = 3913, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.254.114.198, time = 2007/08/31 (1188499285) ,
subject = Re:Làm sao chuyển ps2pdf đúng, hits = 0, karma = 0+0-,
thừ dùng gói geometry:
\usepackage{geometry}

\geometry{
  dvips,left=3cm,right=3cm,top=25mm,bottom=25mm,a4paper
}
 
id = 3920, parent = 3915, thread = 3913, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.254.114.198, time = 2007/08/31 (1188545628) ,
subject = Re:Làm sao chuyển ps2pdf đúng, hits = 0, karma = 0+0-,
forum:3916 Tôi đã làm thử theo bác nhưng không được. Không biết có phải do máy in để mặc định kiểu letter hay không.
Vậy nguyên nhân là gửi tham số chưa đúng cho ps2pdf. Cũng cần xem lại tham số của máy in (mặc định của máy in là kiểu letter Mỹ)

Nếu dùng linux thì làm như sau:
ps2pdf -sPAPERSIZE=a4 tailieu.ps

còn nếu dùng windows:
ps2pdf -sPAPERSIZE#a4 tailieu.ps
 
id = 3925, parent = 3920, thread = 3913, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = q00p, ip = 58.187.205.131, time = 2007/09/01 (1188604954) ,
subject = Re:Làm sao chuyển ps2pdf đúng, hits = 0, karma = 0+-1-,
Cảm ơn bác viettug rất nhiều vì đã sẵn lòng trả lời giúp đỡ tôi. Tuy nhiên cả hai vấn đề tôi vẫn chưa giải quyết được.
1. \textsection hoặc $\S$ theo tôi là một ký hiệu có thể không làm đậm hoặc to lên được (ai có thể gợi ý cho tôi dùng ký hiệu gì để thay, tôi muốn ký hiệu cho "Bài").
2. Tôi thử đặt option như bác viettug hướng dẫn. Kết quả là không tạo được file pdf
 
id = 3932, parent = 3925, thread = 3913, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.253.30.44, time = 2007/09/03 (1188806289) ,
subject = Re:Làm sao chuyển ps2pdf đúng, hits = 0, karma = 0+-1-,
Nếu đã tạo được tập tin pdf khi không có tham số, thì không có chuyện không tạo được pdf khi bổ sung tham số như mình chỉ ra.

Mình nghĩ bác nên xem lại. Để tạo pdf, thì theo con đường sau:
latex tai_lieu.tex
dvips tai_lieu.dvi
ps2pdf -sPAPSERSIZE=a4 tai_lieu.ps


Những lệnh này chạy từ wiki:shell
 
id = 3934, parent = 3932, thread = 3913, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = q00p, ip = 58.187.164.12, time = 2007/09/03 (1188831619) ,
subject = Re:Làm sao chuyển ps2pdf đúng, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình đã thử thực hiện nhưng nó báo lỗi sau (nếu dùng ps2pdf thì vẫn chạy được)

Error: /undefinedfilename in (a4)
Operand stack:

Execution stack:
   %interp_exit   .runexec2   --nostringval--   --nostringval--   --nostringval-
-   2   %stopped_push   --nostringval--   --nostringval--   --nostringval--   fa
lse   1   %stopped_push
Dictionary stack:
   --dict:1124/1686(ro)(G)--   --dict:0/20(G)--   --dict:70/200(L)--
Current allocation mode is local
Last OS error: No such file or directory
MiKTeX GPL Ghostscript 8.54: Unrecoverable error, exit code 1


Cho mình hỏi thêm: lệnh nào trong MikTex tương đương với lệnh \numberwithin trong LaTex và khi làm slide mình có thể tạo link từ slide hiện tại (sau 1 vài overlay) đến 1 slide khác, sau đó quay lại đúng slide đang trình chiếu (đúng overlay) mà mình đang link hay không, làm ơn cho mình source.
 
id = 3937, parent = 3934, thread = 3913, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.253.30.44, time = 2007/09/03 (1188836237) ,
subject = Re:Làm sao chuyển ps2pdf đúng, hits = 0, karma = 0+0-,
1/ vấn đề là bác đã truyền tham số như thế nào? hẳn bác dùng windows, vì thế phải dùng như sau đây (/me đã nói ở trên)
ps2pdf -sPAPERSIZE#a4 tailieu.ps

để ý dấu thăng (#) thay vì dấu bằng.

2/ wiki:miktex là hệ thống tex, gồm các chương trình để biên dịch một tài liệu bằng tex, latex, .... Do đó, cứ dùng \numberwithin và biên dịch thoải mái thôi

3/ việc liên kết như bác nói, về nguyên tắc có thể thực hiện bằng cách dùng gói `hyperref':
%\usepackage{hyperref}
\label{mylabel} % nhãn ở slide này
\ref{mylabel} % tham khảo đến nhãn mylabel ở slide khác


Nếu liên quan tới slide, thì còn tuỳ thuộc và gói lệnh của công cụ tạo ra slide đó? Bác đang dùng beamer, pdfscreen hay là gì? (xin lỗi trước, hai chàng này mình không rành )
 
id = 3950, parent = 3937, thread = 3913, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = q00p, ip = 58.187.157.155, time = 2007/09/05 (1188990417) ,
subject = Re:Làm sao chuyển ps2pdf đúng, hits = 0, karma = 0+0-,
(một đoạn đã bị cắt)... (vui lòng gửi bài đúng chủ đề. cám ơn)

Còn việc sử dụng ps2pdf tôi đã thử tất cả các cách, khi dịch không báo lỗi nhưng không ra file pdf và còn làm hỏng file ps (dịch không có tham số thì được file pdf nhưng không có lề trên).

D:\TCC3>dvips chuong02.dvi
This is dvips(k) 5.95b Copyright 2005 Radical Eye Software (www.radicaleye.com)
'Omega output, Version 3.14159--1.15, 2007.09.05:1058' -> chuong02.ps
<tex.pro><t5.enc><texnansi.enc><texps.pro>. <uncr8v.pfb><uncb8v.pfb>
<md-chr7y.pfb><bchb8a.pfb><bchri8a.pfb><md-chri7m.pfb><md-chrma.pfb>
<bchr8a.pfb><md-chr7t.pfb><md-chr7v.pfb><uncri8v.pfb><cmsy10.pfb>[1] [2] [3]
[4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]

D:\TCC3>ps2pdf -sPAPERSIZE#a4 chuong02.ps
 
id = 3951, parent = 3950, thread = 3913, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = nhdien, ip = 58.187.13.112, time = 2007/09/05 (1188993836) ,
subject = Re:Làm sao chuyển ps2pdf đúng, hits = 0, karma = 0+0-,
Trong VieTeX 2.2 dùng nút chuyển ps -> pdf bằng
ps2pdf tôi dùng đã nhiều mà không có lỗi.

Tôi xem lại bạn đừng đùng tham số -sPAPERSIZE#a4 mà

ps2pdf chuong02.ps

thì sẽ ra chuong02.pdf ngay, mọi thứ đều bảo toàn,
kker cả trong tệp ps đã xoay trang.

Thư xem
 
id = 3954, parent = 3950, thread = 3913, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.254.116.8, time = 2007/09/05 (1189008841) ,
subject = Re:Làm sao chuyển ps2pdf đúng, hits = 0, karma = 0+0-,
q00p:
Còn việc sử dụng ps2pdf tôi đã thử tất cả các cách, khi dịch không báo lỗi nhưng không ra file pdf và còn làm hỏng file ps (dịch không có tham số thì được file pdf nhưng không có lề trên).

% ...

D:\TCC3>ps2pdf -sPAPERSIZE#a4 chuong02.ps[/code:1]
Okie, thế là vấn đề là do ps2pdf Xin lỗi bác, vì /me quên mất là trên hệ thống có tới 2 chàng ps2pdf: một là batch script (ps2pdf.bat), và kia là tập tin nhị phân (ps2pdf.exe).

Vui lòng thử lại:
ps2pdf.exe -sPAPERSIZE=a4 chuong02.ps

hoặc
ps2pdf.bat -sPAPERSIZE#a4 chuong02.ps


Thành thật xin lỗi đã làm mất thời gian của bác, còn khiến bác bực mình Hãy trừ karma của /me nghe!

@thầy Điển: có tham số PAPERSIZE để fix lỗi về canh lề khôgn hợp lệ trong kết quả PDF. EM không chắc là cấu hình mặc định của dvips thỏa mãn yêu cầu của q00p

MẸO: nếu dùng miktex, thì dùng MO.exe để thiết lập lại cỡ trang mặc định! Điều này ảnh huởng tới tất cả các chương trình trong bộ miktex
 
id = 3959, parent = 3954, thread = 3913, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = q00p, ip = 58.187.204.112, time = 2007/09/06 (1189032779) ,
subject = Re:Làm sao chuyển ps2pdf đúng, hits = 0, karma = 1+0-,
Tôi đã thử kiểm tra một file khác, dùng lệnh ps2pdf không cần tham số chạy đúng. Tôi đang xem lại file của mình, có thể do tôi sửa đổi lề bằng \setlength gây ra???. Tôi sẽ tự sửa lại cho đúng.
Lệnh ps2pdf của máy tôi không nhận tham số. Hai trường hợp đầu báo lỗi, 2 trường hợp dưới không báo lỗi nhưng làm hỏng file ps.

D:\TCC3>ps2pdf.bat -sPAPERSIZE=a4 tst.ps
D:\TCC3>ps2pdf.exe -sPAPERSIZE=a4 tst.ps
Unknown paper size: ().
Unrecoverable error: stackunderflow in dup

D:\TCC3>ps2pdf.exe -sPAPERSIZE#a4 tst.ps
D:\TCC3>ps2pdf.bat -sPAPERSIZE#a4 tst.ps
 
id = 3984, parent = 3959, thread = 3913, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.230.2, time = 2007/09/10 (1189416916) ,
subject = Re:Làm sao chuyển ps2pdf đúng, hits = 0, karma = 1+0-,
Thật sự không hiểu tại sao? Đây là vấn đề của miktex Thử dùng chươgn trình Mo.exe của miktex để thay đổi cỡ giấy mặc định cho hệ thống TeX xem?
q00p:
D:\TCC3>ps2pdf.exe -sPAPERSIZE=a4 tst.ps
Unknown paper size: ().
Unrecoverable error: stackunderflow in dup
Thử cách này xem (cách cuối cùng mà /me có thể đưa ra đó)
ps2pdf.bat
   -dDEVICEWIDTHPOINTS#595
   -dDEVICEHEIGHTPOINTS#842 ...

(tham khảo ở đây...