VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3911, contains 3911, 3912, 3975, 3978, 3981, 4275, 4276, 4277, 4279, 4281, 4282, 4283, 4284, 4285, 4292, 4296, 4297, 4300, 4303, 4304, 4307, 4309, 4310, 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4376, 4377, 4378, 4379
id = 3911, parent = 0, thread = 3911, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = texer, ip = 125.235.232.3, time = 2007/08/30 (1188490936) ,
subject = UVN fonts for LaTeX, hits = 11986, karma = 4+0-,
Xin chào cả nhà VIETTUG

Trong mùa hè vừa qua, tớ đã ngồi "NẤU" lại mấy việc ấp ủ về font cho LaTeX. Vấn đề này tớ đã suy nghĩ khá lâu nay, nhưng chính thức bây giờ mới hiểu được ENCODING là gì và làm thế nào để dùng font truetype cho LaTeX. Tuy nhiên việc dùng truetype font có hạn chế với dvips driver nên tớ chuyển qua dùng luôn type 1. Trong số các font truetype hiện nay. Tớ thấy bộ font UVN (xem tại trang chủ http://www.tti-us.com/uvn/products.htm) là khá đẹp và muốn dùng nó trong LaTeX, thế là mất công đi tìm kiếm bộ font UVN và tìm cách chuyển nó qua type 1. Tiếp theo tớ xin giới thiệu mục đích của UVN và những gì đã làm được cho UVN.

1. Mục đích chính: Do việc dùng các font UVN này trong Word là quá dễ dàng và được sự yêu thích của nhiều người dùng. Ngược lại, các font (output) hỗ trợ Tiếng Việt cho LaTeX thì còn ít và khả năng lựa chọn thấp. Vì thế tớ sẽ chuyển toàn bộ bộ font UVN để dùng vào trong LaTeX theo chuẩn của Encoding T5 và sử dụng kèm với gói vietnam.sty. Nhờ vậy, tớ nghĩ người dùng Tex sẽ tha hồ lựa chọn các font (yêu thích) vào trong TeX tương tự như trong M$Word.

2. Các bước download, cài đặt UVN cho LaTeX:

2.a. Download UVN tại đây: file:uvn-20070830.zip
và tất cả các file files:uvn

2.b. Giải nén file uvn-20070830.zip vào thư mục localtexmf của miktex, chẳng hạn texmf_users của vnmik.

2.c. Sau đó chạy file Runme.bat để load font UVN cho MikTeX.

3. In the long run: Hiện giờ, tớ mới chuyển các font Script của bộ UVN cho LaTeX. Tiếp theo tớ sẽ chuyển toàn bộ bộ font UVN cho LaTeX. Dự kiến cuối năm nay sẽ xong để bà con cô bác thử và góp ý.

PS: Mọi ý kiến đánh giá và góp ý xin được trao đổi qua diễn đàn tại mục này.

Hanh Nguyen Van!
 
id = 3912, parent = 3911, thread = 3911, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.253.27.50, time = 2007/08/30 (1188491802) ,
subject = Re:UVN fonts for LaTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
ghi chú của kyanh: sau khi giải nén thì chép tất cả mọi thứ trong thư mục uvn/ vào trong thư mục localtexmf,...
 
id = 3975, parent = 3911, thread = 3911, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.235.228.105, time = 2007/09/08 (1189195177) ,
subject = Re:UVN fonts for LaTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Xin cám ơn bạn Hanh Nguyen Van. (Tặng bạn 1 karma)
Việc làm của bạn mang nhiều ý nghĩa và giải quyết được một mảng lớn.
Trở lại diễn đàn tôi thấy có nhiều bạn bàn đến xetex với font TTF. Điều này khá thú vị nhưng theo tôi nghĩ là nên phát triển theo đường hướng của bạn. Chúng ta có nhiều nhiều loại TeX... mỗi lẫn thêm một anh TeX thì thêm nỗi bận tâm.
 
id = 3978, parent = 3975, thread = 3911, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = texer, ip = 203.210.245.117, time = 2007/09/09 (1189279272) ,
subject = Re:UVN fonts for LaTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Em cảm ơn thầy rất nhiều! Dù sao em cũng vui vì cảm thấy việc làm của mình có ý nghĩa và có chung ý tưởng trước đây với thầy! Hiện nay em đã tạo cũng được khá nhiều dạng font cho UVN project, em muốn tìm một số font trang trí dạng thư pháp để tiếp tục thêm vào UVN. Tuy nhiên em không có các font thư pháp hỗ trợ các Code range TCVN hoặc Unicode (nói chung là font 1 byte). Nếu thầy có thì gửi em với nhé để em làm cho trọn luôn. Em định cuối năm nay sẽ đóng gói và công bố luôn.
Chúc mọi người zui zẻ!
 
id = 3981, parent = 3978, thread = 3911, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.235.231.104, time = 2007/09/09 (1189324777) ,
subject = Re:UVN fonts for LaTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Texer,
Có phải bạn cần các font thư pháp của HungLan hay loại gì khác?
Nếu cần cứ mail cho mình. Tôi sẽ nhờ các bạn khác tìm hộ. Sau đó sẽ gửi qua mail cho bạn.
[email protected] hay [email protected]
Thân.
 
id = 4275, parent = 3981, thread = 3911, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = texer, ip = 222.254.124.4, time = 2007/12/24 (1198443196) ,
subject = Re:UVN fonts for LaTeX, hits = 0, karma = 2+0-,
Chúc cả nhà VIETTUG một mùa Giáng Sinh vui vẻ và hạnh phúc

http://www.esnips.com/doc/27ebbbab-0eea … b59d5/xmas

Nhân dịp lễ Giáng Sinh tớ rili bản UVN 0.1 để thử nghiệm. Các anh chị có thể download về và dùng thử nhé. Mọi góp ý xin gửi về [email protected]

Thông tin về UVN: Đây là bộ sưu tập font Tiếng Việt cho LaTeX, chạy tốt với các output DVI, PS và PDF.

Download tại file:uvn-20071226.tar.bz2
(all releases: files:uvn)

Cách sử dụng:

\usepackage[xxx]{vietnam}
\usepackage{uvn}

.....

\begin{document}
\vnrnguyendu Some stuff, labla labla,...
\end{document}
 
id = 4276, parent = 4275, thread = 3911, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 123.19.107.30, time = 2007/12/24 (1198507020) ,
subject = Re:UVN fonts for LaTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Thật là món quà đầy ý nghĩa. Nhất định tớ sẽ dùng UVN trong các bài soạn sắp tới.

Cám ơn texer. Chúc bác Noel thật xì trum nghe!
 
id = 4277, parent = 4276, thread = 3911, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 117.2.40.193, time = 2007/12/26 (1198620178) ,
subject = Re:UVN fonts for LaTeX, hits = 0, karma = 1+0-,
Bạn Nguyễn Văn Hạnh Khoa Toán ĐHSP Huế)vừa mới chào hàng!

Bạn Hạnh đã bỏ rất nhiều công sức để làm lại các bộ font rất đẹp và đã upload lên mạng.

Gói uvn mới này có những bộ font mới.

Toàn bộ gồm có các bộ font sau (94 bộ font mỗi dòng một bộ):
vnramazone, vnrcorsiva, vnrlucidahw, vnrumbra,
vnrbaybuom, vnrbaybuomb, vnrbenxuan, vnrbenxuanbi,
vnrbucthu, vnrbutlongx, vnrbutlongy,
vnrcodien, vnrconthuy,
vnrdungdan, vnrgiaytrang, vnrgiaytrangb,
vnrhoaky, vnrkechuyen, vnrlydo, vnrmarige,
vnrmautim, (không còn vnrmautimx)
vnrviendu, vnrvivi, vnrarial, vnrarialb, vnrarialbi, vnrariali,
vnrtimes, vnrtimesb, vnrtimesbi, vnrtimesi, vnarabia,
vnfree, vnhels, vnkoala, vnlincol, vnmemo, vnmusti,
vnraicap, vnraicapb, vnraicapnang, vnraicapnhe,
vnranhhai, vnranhhaib, vnranhhaibi, vnranhhaii, vnranhhainhe,
vnrbachdang, vnrbachdangb, vnrbachdangbi, vnrbachdangi, vnrbachdangnang,
vnrbachtuyet, vnrbachtuyetb, vnrbachtuyetbi, vnrbachtuyeti,vnrbachtuyetnang,
vnrbaihoc, vnrbaihocb, vnrbaihocbi, vnrbaihoci,
vnrcatbien, vnrcatbienb, vnrcatbienbi, vnrcatbieni, vnrcatbiennhe,
vnrchimbien, vnrchimbienb, vnrchimbiennang, vnrchimbiennhe,
vnrchinhluan, vnrchinhluanb, vnrchinhluanbi, vnrchinhluani,
vnrgiadinh, vnrgiadinhb, vnrgiadinhbi, vnrgiadinhi,
vnrgiomay, vnrgiomayb, vnrgiomaybi, vnrgiomayi, vnrgiomaynhe,
vnrgiongsong, vnrgiongsongb, vnrgiongsongbi, vnrgiongsongi,
vnrhongha, vnrhonghab, vnrhonghabi, vnrhonghai,
vnrmaychu, vnrmaychub, vnrmaychubi, vnrmaychui,
vnrnhatky, vnrnhatkyb, vnrnhatkybi, vnrnhatkyi,
vnrsachvo, vnrsachvob, vnrsachvobi, vnrsachvoi,
vnrsaigon, vnrsaigonb, vnrsaigonbi, vnrsaigoni,
vnrthaygiao, vnrthaygiaob, vnrthaygiaobi, vnrthaygiaoi, vnrthaygiaonang, vnrthaygiaonhe, vnrthoinay, vnrthoinayb, vnrthoinaybi, vnrthoinayi, vnrthoinaynang,
vnrvanchuong, vnrvanchuongb, vnrvanchuongi, vnrvanchuongnang,
vnrvietsach, vnrvietsachb, vnrvietsachbi, vnrvietsachi,
vnranhsang, vnrbaisau, vnrbaisaub, vnrbaisaunang, vnrbaisaunhe,
vnrbanhmi, vnrbantay, vnrboquen, vnrchuky, vnrhaibatrung,
vnrhanviet, vnrhuongque, vnrhuongqueb, vnrhuongquenang,
vnrlaxanh, vnrlaxanhb, vnrlaxanhbi, vnrlaxanhi,
vnrmangcau, vnrmangcaub, vnrmangcaubi, vnrmangcaui, vnrmangcaunang,
vnrnguyendu, vnrthanhpho, vnrthanhphob, vnrthanhphonang,
vnrvan, vnrvanb, vnrpala, vnrpalab, vnrpalabi, vnrpalai {vnrpala}{m}{it}}
vnantiq, vnaris, vnavan, vnavanb, vnavanbi, vnavani,
vnbahab, vnblack, vnbodo, vncent, vncentb, vncentbi, vncenti,
vnclare, vnrjamai, vncoop, vncorsi, vnexotic, vngoth,
vntifh, vntime, vntimeb, vntimebi, vntimei, vnvogu,
vnrthuphap, vnrthuphaph, vnrthuphapp,
vnrbedrock, vnrbrushsbi, vnrchaucer, vnrdigital, vnrfettefrak,
vnrkauf, vnrlydia, vnrmuathu, vnrparkaven, vnrpepita ,
vnrusel, vnrzapf,

Có bạn nào đủ sức dùng hết hay không? Tôi thấy quá 'trời' đủ!

Cám ơn bạn Hạnh

Đây là đoạn dùng thử font:

\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{uvn}

\begin{document}

\hfil
{\large \vnrarial GIỚI THIỆU FONT CỦA GÓI UVN
}

\vspace{1cm}

\vnlincol

Sử dụng font UTF-8 là điều nên làm vào lúc này. Đây là Font lincol

\end{document}
Chúc cả gia đình viettug vui vẻ đón năm mới
 
id = 4279, parent = 4277, thread = 3911, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 123.19.104.116, time = 2007/12/27 (1198696392) ,
subject = Re:UVN fonts for LaTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Tập tin đã được chuyển lên repos của việttug: file:uvn-20071226.tar.bz2 (14MB). Thanks texer again!
 
id = 4281, parent = 4279, thread = 3911, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 123.22.85.226, time = 2007/12/27 (1198773047) ,
subject = Re:UVN fonts for LaTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi đã download được uvn. nhưng khi biên dịch thì có thông báo không thể load hết font, chẳng hạn \vnblack. Trong hộp thoại thông báo (khi tạo tập tin DVI), nếu mình chọn "no", thì chữ tiếng Việt đã bị sai.
Xin diễn đàn chỉ cho cách khắc phục.
 
id = 4282, parent = 4281, thread = 3911, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 123.19.100.172, time = 2007/12/28 (1198835619) ,
subject = Re:UVN fonts for LaTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình vừa gọi cho texer. Có thể là do Phương Nam chưa cập nhật cơ sở dữ liệu cho texmf. Hãy xem kỹ hướng dẫn:
1/ chép đè hai thư mục fonts và tex vào thư mục texmf
2/ cập nhật hệ thống nhờ chạy texhash từ Menu Run, hoặc dùng chương trình Mo từ menu run (rồi chọN Refresh Now)

Nếu vẫn còn lỗi, vui lòng gửi tập tin log vào http://viettug.org/code/ . thanks
 
id = 4283, parent = 4282, thread = 3911, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = texer, ip = 222.254.129.122, time = 2007/12/29 (1198863812) ,
subject = Re:UVN fonts for LaTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Dạo này bận quá! Đang chuẩn bị thi học kỳ cho sinh viên. Tết tớ sẽ build một file cài đặt miktex cho viettug với miktex 2.7. Trong đó sẽ có tất cả các font UVN và các gói cần thiết. Nếu ai cần thêm gói gì thì comment để tôi còn add vào cho mà dùng. Nhưng phải là gói phổ thông. Không quá cầu kỳ.
 
id = 4284, parent = 4279, thread = 3911, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = nhdien, ip = 203.160.1.54, time = 2007/12/29 (1198875662) ,
subject = Re:UVN fonts for LaTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Vấn đề gói UVN là thế nào đây? Dùng với
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{uvn}
hay
\usepackage[xxx]{vietnam}
\usepackage{uvn}
Tôi đã thử và đều không được.
Nếu nói thẳng ra là
\usepackage[tcvn]{vietnam}
\usepackage{uvn}
thì còn chấp nhận được (tôi thử cũng không ra chữ). Nhưng dùng bằng cách này cài đặt rất khó.

Nếu là tcvn thì làm theo cách của tôi nhẹ nhàng và chỉ cần các tệp *.mf là đủ, và sử dụng dễ dàng. Tôi đã thử cách khác để chuyển mã Unicode vào font kiểu tcvn. Nhưng điều đó đã lạc hậu mất rồi, bây giờ dùng mã Unicode lấy phông của Windows tự nhiên chẳng cần *.map, *.mf, ... và người chẳng hiểu nhiều về TeX cũng dùng được. Tôi đã kết hợp vào VieTeX 2.3 gần tết tôi sẽ đưa lên cho mọi người dùng.

Bạn xem lại gói UVN của bạn xem nhé!
 
id = 4285, parent = 4284, thread = 3911, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = texer, ip = 222.254.130.25, time = 2007/12/29 (1198915826) ,
subject = Re:UVN fonts for LaTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào thầy!
Việc dùng UVN rất đơn giản, không quan trọng đến bản mã, nó theo gói vietnam.sty mà!

Có thể xem kết quả ở đây:

http://www.esnips.com/nsdoc/774583b4-17 … eb75bb11fe

Hiện nay có XeTeX, nếu mọi người không thích dùng TeX bình thường nữa thì nên dùng XeTeX. Quan điểm của tôi thì không thích XeTeX lắm nên mới mất công là mấy thứ rỗi hơi này. Dù sao tôi vẫn thích LaTeX, dvips, pdflatex, ps2pdf bình thường thôi. Tốt nhất, mỗi người nên có một lựa chọn riêng, không cần phải nhất quán theo cái nào. Điều này chỉ là sở thích thôi.
 
id = 4292, parent = 4285, thread = 3911, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = nhdien, ip = 203.160.1.54, time = 2008/01/01 (1199153369) ,
subject = Re:UVN fonts for LaTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi chẳng biết mặt các bạn,
Những gì tôi góp ý ở đây là thực lòng mong
các bạn tiến bộ. Tôi chỉ là người bình thường tham gia diễn đàn này
không tham gia điều khiển gì về định hướng cũng như phát triển TeX ở Việt Nam. Nếu tôi góp ý các bạn có phật lòng và nhiều việc tôi làm không theo ý các bạn thì cứ cho tôi là ông già lẩm cẩm nhé, chấp làm gì!

Chúc năm mới may mắn
và vô tư nhé.
 
id = 4296, parent = 4292, thread = 3911, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = lyhai08, ip = 123.19.182.183, time = 2008/01/03 (1199304674) ,
subject = Font vnmik dùng cho TNC, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào ky anh, vừa rồi cài MiKTeX 2.7 vào Win Vista, font chữ vnmik dùng cho TeXnicCenter bị lỗi gì không biết, mà nó không hiển thị tiếng việt (chính xác là những chữ như: nhiều, những ... , tuy nhiên khi dịch ra thì vẫn hiển thị đúng). Kỳ Anh có thể giúp mình khắc phục không?
Cảm ơn nhiều!
 
id = 4297, parent = 4296, thread = 3911, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 123.19.104.164, time = 2008/01/03 (1199346431) ,
subject = Re:Font vnmik dùng cho TNC, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào lyhai08,

font VnMiKu mình thiết kế từ rất lâu rồi. Bây giờ thậm chí còn không nhớ mình đã làm thế nào Do đó, trên hệ thống mới như window vista có thể xảy ra trục trặc với vnmiku....

Mình tạm thời chưa có ý tưởng nào cả. lyhai08 có thể cung cấp một hình chụp màn hình editor nơi xảy ra lỗi không hiển thị? Cám ơn rất nhiều!


PS: hết đời vnmiku rồi chăng?
 
id = 4300, parent = 4297, thread = 3911, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = texer, ip = 222.254.127.245, time = 2008/01/03 (1199367629) ,
subject = Re:Font vnmik dùng cho TNC, hits = 0, karma = 0+0-,
Reply to lyhai08!
Chào bác lyhai08! Nếu có vấn đề trục trặc với font vnmiku thì bác có thể dùng font ConsolaTeX tại file:ConsolaTeX.ttf để thử xem sao. Font này do tớ thiết kế lại từ font Consola và dùng tốt trên WinEdt.

Tớ nghĩ là nó chạy tốt trên Window$ Vi$ta, tớ đã thử chạy tốt trên linux.

Có gì thì báo lại nhé.
 
id = 4307, parent = 4300, thread = 3911, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 117.2.47.36, time = 2008/01/06 (1199576028) ,
subject = Re:Font vnmik dùng cho TNC, hits = 0, karma = 1+0-,
Đã lâu không vào diễn đàn. Mấy hôm nay trở lại và thấy forum chúng ta cũng trao đổi về việc "font" và gói "uvn". Xin thêm một số ý kiên cá nhân:
Cũng không biết các bạn cài MikTeX như thế nào nữa? Việc dùng font mà được báo lỗi như "không load được font ..." thường là do các file .map thiếu, chưa initexmf, chưa ..., có khi ta load một gói về mà gói đó bị hỏng... Lắm thứ...
Tôi đã dùng thử MikTeX 2.4 và thấy việc dùng gói uvn của bạn Hạnh không có lỗi gì hết. (Tôi dùng thứ lạc hậu vì không muốn cập nhật lên 2007 nên chưa biết 2007 có gì hơn?)
Đem qua thử (linux) với TeXLive 2005 cũng tốt. Tôi đã chuyển cho bạn Hạnh để bạn ấy xem thêm.
Chúc các bạn thành công. PS: Trong Windows tôi dùng trình Editor "Geany" và thấy nó chạy ổn với code UTF-8; đó là trình có highlight, có "autotext" cho nhiều loại ngôn ngữ lập trình. Tôi gặp anh chàng này khi dùng TeXLive trong Linux. Và cũng chưa dùng TeXLive trong Windows.
Nếu có gì sai sót xin các bạn góp ý.
 
id = 4309, parent = 4307, thread = 3911, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 117.2.41.5, time = 2008/01/09 (1199828005) ,
subject = Re:Font vnmik dùng cho TNC, hits = 0, karma = 0+0-,
Để các bạn theo dõi và góp ý cho gói uvn. Tôi xin trích dẫn file nguồn .tex và file .log sau khi dịch:

Đây là file ví dụ:

\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[left=1.5cm,right=1.5cm,top=1.5cm,bottom=1.5cm]{geometry}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{uvn}

\begin{document}

\hfil
{\large \vnrarial GIỚI THIỆU FONT CỦA GÓI UVN
}

\hfil Tác giả Nguyễn Văn Hạnh

\hfil Khoa Tóan Đại Học Sư Phạm Huế

\vspace{1cm}

\vnraicap
Việc sử dụng font UTF-8 phải đúng. abcdef. Font vnraicap

\vnramazone
Việc sử dụng font UTF-8 phải đúng. abcdef. Font vnramazone

\vnrcorsiva
Việc sử dụng font UTF-8 phải đúng. abcdef. Font vnrcorsiva

\vnrlucidahw
Việc sử dụng font UTF-8 phải đúng. abcdef. Font vnrlucidahw

\vnrbaybuom
Việc sử dụng font UTF-8 phải đúng. abcdef. Font  vnrbaybuom

\vnrbaybuomb
Việc sử dụng font UTF-8 phải đúng. abcdef. Font vnrbaybuomb

\vnrbenxuan
Việc sử dụng font UTF-8 phải đúng. abcdef. Font vnrbenxuanb

\vnrbenxuanbi
Việc sử dụng font UTF-8 phải đúng. abcdef. Font vnrbenxuanbi

\vnrbucthu
Việc sử dụng font UTF-8 phải đúng. abcdef. Font vnrbucthu

\vnrbutlongx
Việc sử dụng font UTF-8 phải đúng. abcdef. Font vnrbutlongx

\vnrbutlongy
Việc sử dụng font UTF-8 phải đúng. abcdef. Font vnrbutlongy

\vnrcodien
Việc sử dụng font UTF-8 phải đúng. abcdef. Font vnrcodien. Font này là font có tên Gothic?

\vnrconthuy
Việc sử dụng font UTF-8 phải đúng. abcdef. Font vnrconthuy

\vnrdungdan
Việc sử dụng font UTF-8 phải đúng. abcdef. Font vnrdungdan

\vnrgiaytrang
Việc sử dụng font UTF-8 phải đúng. abcdef. Font vnrgiaytrang

\vnrgiaytrangb
Việc sử dụng font UTF-8 phải đúng. abcdef. Font vnrgiaytrangb

\vnrhoaky
Việc sử dụng font UTF-8 phải đúng. abcdef. Font vnrhoaky

\vnrkechuyen
Việc sử dụng font UTF-8 phải đúng. abcdef. Font vnrkechuyen

\vnrlydo
Việc sử dụng font UTF-8 phải đúng. abcdef. Font vnrlydo

\vnrmarige
Việc sử dụng font UTF-8 phải đúng. abcdef. Font vnrmarige

\vnrmautim
Việc sử dụng font UTF-8 phải đúng. abcdef. Font vnrmautim

\vnrviendu
Việc sử dụng font UTF-8 phải đúng. abcdef. Font vnrviendu

\vnrvivi
Việc sử dụng font UTF-8 phải đúng. abcdef. Font vnrvivi

\vnrtimes
Việc sử dụng font UTF-8 phải đúng. abcdef. Font vnrtimes

\vnrarial
Việc sử dụng font UTF-8 phải đúng. abcdef. Font vnrarial
\end{document}


Còn đây là file log

This is e-TeX, Version 3.141592-2.2 (MiKTeX 2.4) (preloaded format=latex 2007.11.6)  22 DEC 2007 05:03

entering extended mode

(test1.tex
LaTeX2e <2003/12/01>

Babel <v3.8g> and hyphenation patterns for english, french, german, ngerman, du
mylang, nohyphenation, loaded.

(d:\texmf\miktex\bin\..\..\tex\latex\base\article.cls
Document Class: article 2004/02/16 v1.4f Standard LaTeX document class
(d:\texmf\miktex\bin\..\..\tex\latex\base\size12.clo
File: size12.clo 2004/02/16 v1.4f Standard LaTeX file (size option)
)

\[email protected]=\count79
\[email protected]=\count80
\[email protected]=\count81
\[email protected]=\count82
\[email protected]=\count83
\[email protected]=\count84
\[email protected]=\count85
\[email protected]=\count86
\abovecaptionskip=\skip41
\belowcaptionskip=\skip42
\bibindent=\dimen102
)

(d:\texmf\miktex\bin\..\..\tex\latex\geometry\geometry.sty
Package: geometry 2002/07/08 v3.2 Page Geometry
(d:\texmf\miktex\bin\..\..\tex\latex\graphics\keyval.sty
Package: keyval 1999/03/16 v1.13 key=value parser (DPC)
\[email protected]@=\toks14
)

\[email protected]=\count87
\[email protected]=\count88
\[email protected]@tempcnt=\count89
\[email protected]=\dimen103
\[email protected]@mp=\dimen104
\[email protected]@mp=\dimen105
\[email protected]@mp=\dimen106
\[email protected]=\toks15

(d:\texmf\miktex\bin\..\..\tex\latex\geometry\geometry.cfg))
(d:\texmf\miktex\bin\..\..\tex\latex\vietnam\vietnam.sty
Package: vietnam 2005/05/22 v1.1 support for Vietnamese
(d:\texmf\miktex\bin\..\..\tex\latex\base\ifthen.sty
Package: ifthen 2001/05/26 v1.1c Standard LaTeX ifthen package (DPC)
)

(d:\texmf\miktex\bin\..\..\tex\latex\base\fontenc.sty
Package: fontenc 2004/02/22 v1.99f Standard LaTeX package
(d:\texmf\miktex\bin\..\..\tex\latex\vietnam\t5enc.def
File: t5enc.def 2005/04/21 v1.3 Vietnamese T5 encoding
)

LaTeX Font Info:    Try loading font information for T5+cmr on input line 100.
(d:\texmf\miktex\bin\..\..\tex\latex\vietnam\t5cmr.fd
File: t5cmr.fd 1999/05/25 v2.5h Standard LaTeX font definitions
))

(d:\texmf\miktex\bin\..\..\tex\latex\base\inputenc.sty
Package: inputenc 2004/02/05 v1.0d Input encoding file
 (utf8.def
File: utf8.def 2002/10/23 UCS: Input encoding UTF-8
)) (ucs.sty

Package: ucs 2002/10/23 UCS: Unicode input support
(uni-global.def
File: uni-global.def 2002/12/17 UCS: Unicode global data
)

\[email protected]=\count90
\[email protected]=\toks16
\[email protected]=\toks17
\[email protected]=\toks18
) (d:\texmf\miktex\bin\..\..\tex\latex\vietnam\vncaps.tex))
(d:\texmf\miktex\bin\..\..\tex\latex\uvn\uvn.sty)

No file test1.aux.
LaTeX Font Info:    Checking defaults for OML/cmm/m/it on input line 5.
LaTeX Font Info:    ... okay on input line 5.
LaTeX Font Info:    Checking defaults for T1/cmr/m/n on input line 5.
LaTeX Font Info:    ... okay on input line 5.
LaTeX Font Info:    Checking defaults for OT1/cmr/m/n on input line 5.
LaTeX Font Info:    ... okay on input line 5.
LaTeX Font Info:    Checking defaults for OMS/cmsy/m/n on input line 5.
LaTeX Font Info:    ... okay on input line 5.
LaTeX Font Info:    Checking defaults for OMX/cmex/m/n on input line 5.
LaTeX Font Info:    ... okay on input line 5.
LaTeX Font Info:    Checking defaults for U/cmr/m/n on input line 5.
LaTeX Font Info:    ... okay on input line 5.
LaTeX Font Info:    Checking defaults for T5/cmr/m/n on input line 5.
LaTeX Font Info:    ... okay on input line 5.
-------------------- Geometry parameters

paper: class default
landscape: --
twocolumn: --
twoside: --
asymmetric: --
h-parts: 42.67912pt, 528.93675pt, 42.67912pt
v-parts: 42.67912pt, 709.61174pt, 42.67912pt
hmarginratio: --
vmarginratio: --
lines: --
heightrounded: --
bindingoffset: 0.0pt
truedimen: --
includehead: --
includefoot: --
includemp: --
driver:

-------------------- Page layout dimensions and switches

\paperwidth  614.295pt
\paperheight 794.96999pt
\textwidth  528.93675pt
\textheight 709.61174pt
\oddsidemargin  -29.59087pt
\evensidemargin -29.59087pt
\topmargin  -66.59087pt
\headheight 12.0pt
\headsep    25.0pt
\footskip   30.0pt
\marginparwidth 44.0pt
\marginparsep   10.0pt
\columnsep  10.0pt
\skip\footins  10.8pt plus 4.0pt minus 2.0pt
\hoffset 0.0pt
\voffset 0.0pt
\mag 1000
(1in=72.27pt, 1cm=28.45pt)

-----------------------
(ucsencs.def
File: ucsencs.def 2002/09/23 Fixes to fontencodings LGR, LHE, T3
\T5\~-\i already defined.
\T5\`-\i already defined.
\T5\'-\i already defined.
fontencoding T5 patched
) (uni-30.def

File: uni-30.def 2002/12/17 UCS: Unicode data U+1E00..U+1EFF
) (uni-0.def
File: uni-0.def 2002/12/17 UCS: Unicode data U+0000..U+00FF
) (uni-1.def
File: uni-1.def 2002/12/17 UCS: Unicode data U+0100..U+01FF
) [1
] (test1.aux) )

Here is how much of TeX's memory you used:
 3748 strings out of 95898
 43739 string characters out of 1194812
 76310 words of memory out of 1079063
 6728 multiletter control sequences out of 60000
 18329 words of font info for 43 fonts, out of 500000 for 1000
 14 hyphenation exceptions out of 4999
 30i,4n,22p,320b,525s stack positions out of 1500i,500n,5000p,200000b,32768s

Output written on test1.dvi (1 page, 3588 bytes).


Xin nói thêm là: Tôi dùng MikTeX 2.4 và dùng các gói unicode tương thích.
Dịch bằng dòng lệnh: latex test1. Xem với yap.exe của MikTeX 2.4

Các bạn vui lòng góp ý thêm. Cám ơn
 
id = 4310, parent = 4309, thread = 3911, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = nhdien, ip = 58.187.13.29, time = 2008/01/09 (1199869935) ,
subject = Re:Font vnmik dùng cho TNC, hits = 0, karma = 1+0-,
1. Đúng là dùng gói lệnh của Hàn Thế Thành thì gõ bằng mã nào của tập nguồn không quan trọng, nhưng khi biên dịch phải định hướng tcvn, utf8, ... các loại mã này đã được chuyển thành mã trung gian và cấu hình ...
2. Việc biên dịch ra tệp Dvi chưa nói lên điều gì cả, vì tôi đã thử uvn.sty đều ra tệp dvi và khi xem yap.exe đều lấy phông đàng hoàng nhưng kết quả thì không lên chữ. Vì dịch dưới gói của Hàn thế Thành những chỗ nào không có phông uvn thì là chữ Việt còn có gắn lệnh phông thì không.
3. Tôi dịch bình thường không có thấy gọi vào gói: Babel, ucs.sty,... có thể tôi còn thiếu cái gì đó. Những gói lệnh này tôi đã nghiên cứu khá kỹ và hiểu nó khi áp dụng, áp dụng với uvn cũng không thành công.
4. Tôi đã dùng chương trình xem mã và ký tự các phông của uvn đều giống số mã của vnr trong gói Hàn Thế Thành, ngoài ra tôi còn đọc được các tên phông đều có vnr Đà nẵng Nắng hoặc Thày Giáo, ... (tôi nói là số mã phông chữ không phải giống về hình dạng kỹ tự, vì tôi không so sánh được với Hàn Thế Thành)
5. Về mặt nguyên tắc thì uvn phải thực hiện được như gói lệnh của Hàn Thế Thành, nhưng có lẽ còn thiếu các tệp cấu hình như các tệp *.map, ... tôi đã thử nhưng chưa được.
6. Trong cộng đồng ai làm được điều giúp người khác là rất tốt, tôi ủng hộ điều này. Nhưng về phương diện người dùng thì họ chẳng biết, hoặc cần biết làm như thế nào mà kết quả là được. Ví dụ trong giới lập trình cứ cho chương trình lập bằng Java, C++, ... quan trọng và hay, nhưng sản phẩm khi sử dụng thì họ chẳng cần biết lập bằng gì dù bằng FoxPro, ... miễn là làm tốt công việc của họ là xong, ...
6. Đôi lời cùng các bạn năm mới như vậy, có gì không phải thì ĐẠI XÁ cho.
 
id = 4311, parent = 4310, thread = 3911, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = nqthang235, ip = 210.245.52.11, time = 2008/01/09 (1199890026) ,
subject = Re:Font vnmik dùng cho TNC, hits = 0, karma = 0+0-,
Vấn đề là có thể bác Điển chưa update fonts bằng texhash hoặc updmap, mktexlsr. Ngoài ra có thể do copy font không theo đúng cây TDS.
 
id = 4312, parent = 4311, thread = 3911, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = texer, ip = 222.252.244.3, time = 2008/01/09 (1199890806) ,
subject = Re:Font vnmik dùng cho TNC, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào cả nhà!
Không ngờ gói UVN lại quá rắc rối như vậy. Tôi đã sử dụng nó 3 tháng nay để viết mấy cái lecture notes cho sinh viên nhưng chẳng thấy vấn đề gì. Tôi cũng có cung cấp một bộ giải nén tự động cho sinh viên và anh chị em cao học tại Huế dùng. Tất cả đều ổn. Lúc này đang coi thi nhưng tôi dành làm việc riêng là build lại bộ cài đặt giúp các bác đỡ công mày mò với gói UVN. Tôi sẽ gửi bản miktex của các users Huế với miktex 2.7, NO XETEX, OMEGA,... Nếu ai cần thì nối mạng và update thế là có tất. Trong file cài đặt này sẽ không có các phần trên. Tôi cũng đang tính việc upload lên nữa vì các server quá chậm.
Xin hãy đợi trong ít giời Hy vọng là thế.
 
id = 4313, parent = 4312, thread = 3911, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = tuanmath, ip = 58.187.67.98, time = 2008/01/09 (1199891397) ,
subject = Re:Font vnmik dùng cho TNC, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi cũng gặp lỗi như Thầy Điển, texer xem có cách nào giải quyết HD cho mọi người sớm với, đã bỏ ra mấy bữa làm đi làm lại theo HD tên đều không đươc.
 
id = 4314, parent = 4313, thread = 3911, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = texer, ip = 222.252.244.3, time = 2008/01/09 (1199895974) ,
subject = Re:Font vnmik dùng cho TNC, hits = 0, karma = 0+0-,
Chúa ơi!
Cuối cùng cũng xong rồi. Bà con cô bác vào đây load về và cài đặt theo mặt định nhé. Nếu bị lỗi thì có lẽ do quá trình upload bị hỏng, lúc đó báo lại để tôi có thể up lên chỗ khác cho down nhé.

Down load file cài đặt tại đây

http://www.esnips.com/doc/7920dd44-6576 … ik.viettug

Hãy biên dịch file XXX:\HueTug\docs\uvn_font_list.tex để biết kết quả về font. Nếu view DVI thì hơi bị lâu đó, vì có quá nhiều font pk cần make.

PS: File này tớ không kịp sửa lại các script, nên có những thông tin liên quan đến nhóm users ở Huế, hy vọng mọi người không phiền.
 
id = 4315, parent = 4314, thread = 3911, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 117.2.42.189, time = 2008/01/10 (1199909385) ,
subject = Re:Font vnmik dùng cho TNC, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi thì chẳng rõ gì hơn các bạn nhưng:
Khi dịch trên MikTeX 2.4 thì thấy xuất ra file .dvi và xem bằng yap thì hiển thị đúng, không sai lệch gì cả!
Đây có lẽ là một bí mật? Tôi cố gắng tìm hiểu xem sao. TK
 
id = 4376, parent = 4315, thread = 3911, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = vdhvu, ip = 117.6.129.47, time = 2008/02/10 (1202658636) ,
subject = Re:Font vnmik dùng cho TNC, hits = 0, karma = 0+0-,
Em dùng Hue Tex 2007 của Nguyễn Văn Hạnh thấy khi biên dịch ra thì OK nhưng dùng Miktex 2.6 thì bị lỗi font. Chẳng hiểu tại sao.
 
id = 4377, parent = 4376, thread = 3911, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 117.2.43.27, time = 2008/02/10 (1202659005) ,
subject = Re:Font vnmik dùng cho TNC, hits = 0, karma = 0+0-,
Mỗi bản MiKTeX có một thay đổi về cách quản lý file?
Tôi là người lạc hậu nên cứ xài bản cũ MiKTeX 2.4 ăn chắc. Nó chạy mọi thứ và cũng dễ cài đặt.
Cứ vào mạng download hoài, rồi cài đặt, rồi chỉnh sữa, rồi cài đặt, rồi chỉnh sữa, ... bao giờ có tài liệu cho mình đây???
 
id = 4378, parent = 4377, thread = 3911, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = vdhvu, ip = 117.6.129.47, time = 2008/02/10 (1202661808) ,
subject = Re:Font vnmik dùng cho TNC, hits = 0, karma = 0+0-,
Em nghĩ không quan trọng bản mới hay cũ miễn là nó phục vụ tốt cho công việc của mình và mang tính ổn định. Mình có thể test phiên bản mới cũ khác nhau nhưng khi dùng cho công việc thì chọn bản stable là được.
 
id = 4379, parent = 4378, thread = 3911, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 117.2.41.79, time = 2008/02/11 (1202718380) ,
subject = Re:Font vnmik dùng cho TNC, hits = 0, karma = 0+0-,
Như vậy theo tôi bản MiKTeX 2.4 (Windows) là bản ổn định nhất và mềm dẽo nhất.
Ngoài ra khi cài đặt một bản mới thì mất công "che đậy đường dẫn cũ" và nhiều thứ khác cũng khá rắc rối. Muốn soạn tài liệu thì phải xác lập lại để chạy bản cũ, để làm xong công việc của mình. Làm xong rồi mới vọc tiếp chứ. Cuối cùng là "tan hoang"
 
id = 4303, parent = 4284, thread = 3911, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = vdhvu, ip = 210.245.110.125, time = 2008/01/04 (1199461326) ,
subject = Re:UVN fonts for LaTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
nhdien:
Vấn đề gói UVN là thế nào đây? Dùng với
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{uvn}
hay
\usepackage[xxx]{vietnam}
\usepackage{uvn}
Tôi đã thử và đều không được.
Nếu nói thẳng ra là
\usepackage[tcvn]{vietnam}
\usepackage{uvn}
thì còn chấp nhận được (tôi thử cũng không ra chữ). Nhưng dùng bằng cách này cài đặt rất khó.

Nếu là tcvn thì làm theo cách của tôi nhẹ nhàng và chỉ cần các tệp *.mf là đủ, và sử dụng dễ dàng. Tôi đã thử cách khác để chuyển mã Unicode vào font kiểu tcvn. Nhưng điều đó đã lạc hậu mất rồi, bây giờ dùng mã Unicode lấy phông của Windows tự nhiên chẳng cần *.map, *.mf, ... và người chẳng hiểu nhiều về TeX cũng dùng được. Tôi đã kết hợp vào VieTeX 2.3 gần tết tôi sẽ đưa lên cho mọi người dùng.

Bạn xem lại gói UVN của bạn xem nhé!
Mình cũng bị lỗi như thầy Điển. Không biết khắc phục như thế nào?
 
id = 4304, parent = 4303, thread = 3911, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = lyhai08, ip = 203.210.250.59, time = 2008/01/05 (1199477931) ,
subject = Re:fonts for LaTeX\" Vnmiku &, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình đã tải thử file Consola TeX rồi. Nó hiển thị tiếng việt tốt nhưng mỗi lần đưa con trỏ vào trong chữ thì nó như có "bóng ma" vậy, các chữ có cảm giác tách ra khó chịu lắm. Dù sao thì cũng cảm ơn rất nhiều. Dùng tạm vậy. Thanks!
Còn đây là file lỗi, nhờ Kỳ Anh xem hộ. Thanks!
http://jametony.googlepages.com/fontloi.jpg